16. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2006

Ano nebo ne registrovanému partnerství?

Diskuze o registraci partnerství osob stejného pohlaví je stále zelené a vděčné téma, které rozbouří už tak dost rozvlněné vody politického života vždy, když přijde na přetřes. Stačí si vzpomenout na palcové titulky novin, když Václav Klaus tento zákon vetoval a vrátil sněmovně. Je to téma, které je až nepochopitelně upřednostňováno, debata kolem něj je často bouřlivější, než debaty o daňových reformách, problémech zdravotnictví, nebo toužebně vyhlížené důchodové reformě. Je to téma, které dokáže zahýbat veřejností, a není snad nikdo, kdo by na něj neměl nějaký názor -- ať už vlastní, nebo zformovaný různými "autoritami" veřejného života.

Připadá mi, že v dnešní době čelíme téměř propagandistickým silám, které se snaží ve společnosti zvýšit prestiž homosexuálů, aniž by si však tito propagandisté uvědomovali, že člověk nemá hodnotu proto, že je homosexuál, ale proto, jaký má charakter, cíle, chování, postoje.

Bohužel jde také o téma, které je velice citlivé, a ne každý se na něj dokáže dívat střízlivě, logicky, nezaujatě a bez ovlivnění vlastními subjektivními pocity a dojmy. Možná i proto si debatu o registrovaném partnerství zvolil premiér Paroubek jako vhodný způsob, jak tlakem na poslance své strany, kterým má v úmyslu zajistit přehlasování prezidentova veta, ukázat sám sebe jako politika, kterému leží na srdci problematika menšin, diskriminace, lidských práv, a přihřát si tak trochu populisticky předvolební polívčičku.

Jak odpůrci, tak zastánci tohoto zákona jsou ve svých názorech neústupní, až bojovní, a přesvědčeni o své pravdě. Jsou však jejich stanoviska správná a bez rozporů?

Propagátoři přijetí zákona se odvolávají na údajnou diskriminaci homosexuálů v české společnosti, a zákon o registrovaném partnerství vidí jako "signál, že spolu žijící páry stejného pohlaví jsou plnoprávnými a nediskriminovanými členy společnosti" (odstavec D Důvodové zprávy předkladatelů zákona). Odvolávají se na evropské rezoluce proti diskriminaci osob stejného pohlaví, a popisují problémy homosexuálních párů za dnešních podmínek (např. nemožnost dovědět se o zdravotním stavu partnera, který byl hospitalizován). Přitom se jedná o záležitosti, které je možné řešit například plnou mocí.

Odpůrci zákona, kteří se rekrutují z konzervativního politického spektra, apelují především na tradiční, konzervativní hodnoty. Manželství je pro ně posvátné a hodné ochrany státu, protože je to instituce, která zajišťuje společnosti její růst a prosperitu.

Odvolávají se na současný úpadek rodiny, stále větší počet rozvodů, a varují, že přijetí zákona o registrovaném partnerství by mohlo být dalším hřebíčkem do rakve dnešního manželství, ba i celé společnosti. Případně upozorňují, že pokud státem kontrolované a zaštiťované manželství existuje především kvůli podpoře výchovy dětí, není potřeba, aby stát kontroloval i partnerství osob stejného pohlaví, protože ta se na růstu populace nijak nepodílejí. Další konzervativní odpůrci zákona o registrovaném partnerství upozorňují, že přijetí zákona povede k dalším požadavkům homosexuálních párů, zejména požadavek adopce dětí. Tyto argumenty jsou všeobecně známé. Liberálové zase namítají, že zákon o registrovaném partnerství zbytečně zvyšuje státní regulaci a zasahuje zbytečně do soukromí lidí.

Oba postoje v sobě jistě mají několik zrnek pravdy. Je například pravda, že pokud stát podporuje rodinu jako prostředí výchovy dětí, není důvod, aby stejně podporoval partnerství homosexuálních osob. I když je pravdou, že mnohá manželství neprodukují potomky, a že velká část dětí je vychovávaná v neúplných, a tedy z pohledu tradičního pohledu nestandardních, rodinách. Pravdivá je i námitka, že zákon je etatistický a zvyšuje moc státu nad jednotlivci. Na druhé straně by se dalo souhlasit i s názorem, že před zákonem si jsou všichni lidé rovni, a stejně jako existují sezdané smíšené páry, které však nemají žádné děti, může stát stejným způsobem registrovat i páry stejného pohlaví. A obhajitelný je i názor, že schválení zákona nikomu neublíží, a těm, kterých se týká, pomůže.

I když se konzervativci často pokládají za obhájce svobody jednotlivce a práv, právě postoj k zákonu o registrovaném partnerství ukazuje, že to není tak docela přesné. Například tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl v článku Homosexualismus jako státní ideologie píše, že "...odpůrcem (zákona) může být i zastánce svobody jednotlivce a přesvědčený antietatista." Přitom v dalších větách svého článku obhajuje etatismus v podobě státního dohledu nad manželstvím, a definuje jej jako veřejnou instituci.

Ale je manželství skutečně veřejnou institucí? A je dohled státu nad manželstvím předmětem veřejného zájmu a veřejného blaha? Jsem si jistý, že to tak není. Manželství přece nikdy není zakládáno za účelem podílet se na růstu populace, za účelem prosperity společnosti. Jde především o dobrovolný svazek dvou lidí, kteří k sobě cítí lásku, a tento svazek není podmíněn státní regulací -- fungoval by stejně v komunistické diktatuře (pokud by svým občanům dovolila vybírat si partnery podle svého), v dnešní sociálně demokratické společnosti, i ve státě, který by manželství nijak nereguloval.

Manželství tedy nemá se státem a společností žádnou přímou souvislost, jde o soukromý vztah dvou lidí, bez závazků vůči státu, a stejně tak stát nemá žádné logické závazky vůči manželství. Myšlenka, že stát má za úkol podporovat a motivovat populační růst, je projevem kolektivismu a etatismu, který vidí jednotlivce a jeho osobní zájmy jako podřízené zájmům celé společnosti. Ano, společnost z fungujících rodin skutečně vzkvétá a rozvíjí se, jenomže jde o spíše důsledek soukromých, sobeckých aktivit a zájmů jednotlivců, než o důsledek jejich cílevědomé snahy rozvíjet společnost a pomoci jí růst.

Pokud se nad celou věcí zamyslíme tak, jak jsem popsal v předchozím odstavci, a zavrhneme názor, že společnost nemá oprávněný zájem na tom, aby podporovala instituci manželství, odpadá tak jeden z hlavních důvodů, proč by nemělo být partnerství osob stejného pohlaví postaveno na roveň soužití partnerů opačného pohlaví. Oba způsoby soužití jsou si v tomhle ohledu sobě rovné -- jde o soužití svobodných lidí, které k sobě váže určité citové pouto (různé svazky z rozumu ponechejme stranou), bez ohledu na to, zda jde o heterosexuály nebo homosexuály. A protože, jak jsem napsal, stát nemá vůči těmto svazkům žádné závazky, ani ony vůči státu, měly by oba druhy partnerství mít před zákonem stejná práva a povinnosti. Pokud stát reguluje a zákony upravuje manželství, z důvodu například ochrany majetku partnerů, nebo z důvodu hmotného zabezpečení ve stáří, měl by stejný postoj zastávat i vůči partnerům stejného pohlaví, a to bez jakýchkoliv rozdílů -- včetně adopce dětí.

Mnohem adekvátnějším postojem k celé problematice registrovaného partnerství, namísto planých debat o právech homosexuálů a hádek na téma xenofobie, by však bylo rozvířit debatu o obecné nutnosti státní regulace jakéhokoliv partnerství, a zdůraznění toho, že jakékoliv soukromé svazky mezi dvěma dospělými a svéprávnými osobami by neměly být zaměňovány za veřejnou instituci.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2006
16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
16. 3. 2006 Pět let, čtyři měsíce a čtyři dny po zatčení František  Janouch
16. 3. 2006 Temnomlýn Petr Odillo Stradický ze Strdic
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 Francouzský soud rozhodl: jaderný odpad je odpad Jan  Beránek
16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Zrcadlo ježibaby Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
16. 3. 2006 Zelení nejsou béčko ČSSD Petr  Uhl
16. 3. 2006 Tibet žil před čínskou okupací ve středověku
16. 3. 2006 Kamiónová PR Martina Špryňara versus zjištění veřejného ochránce práv Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Tragická efektivita kamionové dopravy Michal  Brož
15. 3. 2006 Několik dotazů pro pana Martina Špryňara Tomáš  Peltan
15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
16. 3. 2006 Se zdravotnictvím je to složitější
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Větrná energie
16. 3. 2006 Solární panely Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství   
2. 3. 2006 Diskuse na serveru novinky.cz jednorázově zrušena Vojtěch  Polák
2. 3. 2006 Deset omylů pana prezidenta   
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Léčení homosexuality? Vojtěch  Polák
22. 2. 2006 Někteří už registrovaní být mohou Vladimír  Koníček
17. 2. 2006 Klaus - prezident jen některých občanů Václav  Beneš
17. 2. 2006 Klausovi: Z chybných premis plyne Váš chybný závěr Jiří  Paroubek
16. 2. 2006 Vzkaz Klause voličům: homosexuálové se nám hnusí... Irena  Ryšánková
16. 2. 2006 Děkujeme, pane prezidente!   
15. 2. 2006 O toleranci, homosexualitě a Paroubkově lstivosti Josef  Provazník
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
13. 2. 2006 Václav Klaus poškozuje ODS Milan  Daniel