16. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2006

Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas

Je to vlastně úplně absurdní.

Něco jako bláznovský kolotoč: Tři a půl roku nic, a pak se odevšad začnou vnucovat do pozornosti vaše tváře a vemlouvat vaše hlasy. A pořád stejně nesmyslně. Jen se roztáčí pořád rychleji, skřípe to v něm mnohem hlasitěji a půjde-li to tak dál, stejně se jednou rozsype na hromadu koleček.

Absolutně vás nezajímá, jaké jsou na stole problémy k řešení, a už vůbec ne, co od vás čekám a co po vás právem za své daňové peníze, ze kterých si sakra dobře žijete, chci. Vnucujete mi odpovědi na otázky, které si formulujete sami tak, aby se vám na ně co nejsnáz, nejefektněji a přesně podle rad vašich vypečených rádců a poradců odpovídalo do kamer a mikrofonů, a které nemají vůbec nic společného s tím, do jakého průšvihu se tahle společnost a celá civilizace hrne. Ty otázky a ještě více odpovědi na ně jsou pokud možno co nejidiotštější - patrně to odpovídá vaší průměrné mentální úrovni a intelektuální kapacitě. Nebo možná tomu, co si myslíte o mentalitě a intelektu nás, občanů a voličů. Vaše fekální artilerie je jako vždy připravena ke špinavým a smradlavým útokům na vaše politické soupeře a konkurenty. A v pozadí není nic jiného než zájmy vašich kapes a kont, firem vás samotných i vašich kamarádíčků, všelijakých lobbistů a jiných podezřelých existencí, za nimiž stojí bůhvíčí peníze.

Páni, bratři, přátelé a soudruzi politici, žádám vás, abyste ze mě konečně přestali dělat blbce. Vlastním písemný doklad od Mensy České republiky, který potvrzuje, že tím blbcem skutečně nejsem. Navíc můj příspěvek do daňového systému tohoto státu je nadprůměrný. Na prebendy vyplývající z účasti na jeho řízení se zase už po čtyřech letech celí jen jen třesete, ale bez peněz a hlasů mých a mně podobných byste si ani neškrtli. Proto se hlásím o své nezadatelné právo dostat takové nabídky volebních programů a politiků, kteří je budou schopni a ochotni plnit, abych si měl z čeho vybírat. Tak jako vás vesměs nezajímá, čím žijeme my, lid, který je zdrojem veškeré moci v tomto státě (četli jste přece snad aspoň preambuli Ústavy?!), mě zase nezajímá, jak vypadáte v televizi, co vám radí vaši vykutálení poskoci a co jste komu pokoutně v kuloárech slíbili.

Přesto vám dávám poslední šanci na získání mého hlasu. Ještě jednou se přemůžu a k těm volbám nakonec zase půjdu. Přestože je mi jasné, že politické strany i jejich šíbři jsou součástí problému a tudíž nejsou - ani nemohou - být jeho řešením. Ale třeba se stane zázrak a některá strana se chopí aspoň části níže uvedených návrhů.

Jestliže mi však ani tentokrát nebudete chtít a umět vyhovět, bude to letos naposled a víckrát mě u parlamentních voleb už nikdo neuvidí.

Abyste lépe pochopili, co se od vás chce, předkládám vám to tady pěkně po lopatě.

Strana a/nebo politici, které/kterým dám svůj hlas v nadcházejících parlamentních volbách, budou muset splnit nejméně následující požadavky:

1. Zaujmete stanovisko a navrhnete příspěvky České republiky a Evropské unie k řešení kritických globálních problémů, především:

 • ke globálnímu oteplování zemského klimatu;
 • k postupujícímu vyčerpání zásob fosilních paliv a k riziku související globální energetické a potravinové krize;
 • ke stupňující se geopolitické krizi, která vyplývá z předchozího, především k rostoucímu stupni ohrožení lidstva ze strany severoamerických protestantských a arabských islámských fundamentalistů.

2. Navrhnete způsoby, jak překonat krizi legitimity Evropské unie a budete předkládat návrhy k zapojení EU do řešení počínající globální krize, včetně účasti ČR na jejich řešení v rámci Unie.

3. V tuzemské ekonomice se soustředíte na tyto problémy:

 • dosažení, udržení a zajištění energetické bezpečnosti státu na bázi co největšího podílu tuzemských obnovitelných zdrojů;
 • opatření vedoucí k co největším energetickým úsporám, postupně směřujícím k dosažení Faktoru 4;
 • postupné opuštění jaderné energetiky;
 • maximální decentralizaci získávání energetických zdrojů a výroby energie;
 • návrat k soběstačnosti ČR v zemědělské produkci a výrobě základních potravin, dosažení co nejvyššího stupně lokalizace zásobování potravinami;
 • účinnou podporu malého podnikání ve všech formách - OSVČ, rodinných živností, družstev, podporu zaměstnaneckého vlastnictví, to vše i na úkor podpory velkých nadnárodních investic;
 • zastavení trendu budování jednobarevné odvětvové struktury průmyslových odvětví závislých na výrobě automobilů, podporu diverzifikace struktury průmyslu směrem k využití tuzemských, především obnovitelných surovin a k výrobám s vysokou přidanou hodnotou (dřevo, papír, sklo, keramika, rostlinná vlákna a rostlinné oleje, textil, obuv, potravinářství, biotechnologie, čistá a speciální chemie a farmacie, zařízení pro obnovitelnou energetiku...);
 • řešení neudržitelné situace v dopravě převodem tranzitní kamiónové dopravy na železnici a vytvořením podmínek pro zvýšení zájmu o hromadnou veřejnou osobní dopravu;
 • řešení situace v odpadovém hospodářství, zastavení trendu "Čechy - smetiště Evropy".
4. V mimoekonomické sféře ("nadstavbě") budete řešit následující oblasti:

 • rekonstrukci zdravotnictví (včetně farmacie) na veřejnoprávní neziskový systém, včetně definice rozsahu a struktury jeho základní sítě, tomu všemu bude předcházet veřejná a kvalifikovaně provedená kvantifikace možností jeho financování;
 • očištění justice, policie a tajných služeb od vazeb na dílčí a osobní zájmy politických, podnikatelských a kriminálních struktur;
 • posílení veřejnoprávního charakteru ČRo a ČT, vytvoření veřejnoprávního tištěného deníku včetně jeho internetové mutace;
 • podporu výzkumu, vývoje a vysokých škol v návaznosti na výše zmíněné změny struktury hospodářství směrem k udržitelnosti a lokalizaci.

5. V politickém a správním systému budete posilovat samosprávu a princip subsidiarity pomocí co nejširšího zavádění prvků přímé demokracie do samosprávy a státní správy na všech úrovních i do samotných politických stran, zároveň budete maximálně podporovat občanské, nevládní a neziskové organizace.

Prosadíte především:

 • zrušení Senátu;
 • přímou volbu presidenta, hejtmanů, primátorů a starostů;
 • zrušení té idiotské podmínky padesátiprocentní účasti voličů nutné pro uznání platnosti obecného referenda;
 • odvolatelnost poslanců a zastupitelů všech stupňů voliči kdykoli během volebního období;
 • významné omezení imunity poslanců parlamentu.
 • Jestli o to někdo z vás bude stát, dokážu své návrhy rozpracovat do formy použitelné pro vaše volební programy.

  Nebudu za to chtít nic - snad jen to, abyste se pak těmi programy sami řídili a aspoň se pokoušeli je naplňovat.

  Teď už je to jen na vás. Máte poslední šanci získat můj volební hlas. Máte na to ještě dva a půl měsíce. Jsem velice zvědav, co pro to uděláte.

                   
  Obsah vydání       16. 3. 2006
  16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
  16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
  16. 3. 2006 Pět let, čtyři měsíce a čtyři dny po zatčení František  Janouch
  16. 3. 2006 Temnomlýn Petr Odillo Stradický ze Strdic
  15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
  16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
  16. 3. 2006 Francouzský soud rozhodl: jaderný odpad je odpad Jan  Beránek
  16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
  16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
  16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
  16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
  16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
  16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
  16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
  16. 3. 2006 Zrcadlo ježibaby Ivan  Brezina
  16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
  16. 3. 2006 Zelení nejsou béčko ČSSD Petr  Uhl
  16. 3. 2006 Tibet žil před čínskou okupací ve středověku
  16. 3. 2006 Kamiónová PR Martina Špryňara versus zjištění veřejného ochránce práv Miroslav  Šuta
  16. 3. 2006 Tragická efektivita kamionové dopravy Michal  Brož
  15. 3. 2006 Několik dotazů pro pana Martina Špryňara Tomáš  Peltan
  15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
  16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
  16. 3. 2006 Se zdravotnictvím je to složitější
  15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
  16. 3. 2006 Větrná energie
  16. 3. 2006 Solární panely Lenka  Vytlačilová
  15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
  15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
  15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
  15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
  14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006