16. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2006

Kamiónová PR Martina Špryňara versus zjištění veřejného ochránce práv

Britské listy se příspěvkem pana Špryňara staly (předpokládám, že neúmyslně) součástí několikamilionové PR kampaně nejvlivnějšího sdružení českých autodopravců ČESMAD Bohemia, o které informoval na internetových stránkách časopis Marketing a Media Kampaň má očistit řidiče kamiónů - Z reklamních ploch podél hlavních českých silnic útočí na řidiče kampaň na podporu kamiónové dopravy. Martin Špryňar jako generální tajemník sdružení autodopravců pochopitelně nemá zájem objektivně informovat o negativních dopadech vzrůstající nákladní automobilové dopravy. Domnívám proto se, že jistým nestranným indikátorem závažnosti problému může být agenda veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla, který v souhrnných zprávách o své činnosti za léta 2003 2003 a 2004 upozorňoval na vzrůstající počet stížností týkajících se zátěží z dopravy. I jeho úřad se celkem jednoznačně vyjádřil pro regulaci kamionové dopravy.

Pracovníci Kancelář veřejného ochránce práv Marek Hanák a Jan Czajkowski tuto problematiku zpracovali přehledně v článku "Dopravní zátěž roste, ochránce apeluje i na samosprávu", který uveřejnil časopis Moderní obec v únorovém čísle. Dovolím si z jejich textu ocitovat několik nejdůležitějších sdělení:

"Občané kriticky poukazují na hluk, zvýšené koncentrace škodlivin či otřesy způsobené přetížením nevyhovujících komunikací kamionovou dopravou. Bohužel aspektem globalizačních trendů je vedle značného nárůstu dopravy obecně i koncentrace činností, které s přepravou souvisejí, do jediného místa (logistické terminály, překladiště, skladové areály). Veřejná správa musí uvedené aktivity usměrnit do přijatelných měřítek."

"V rámci předcházení negativním jevům spojeným s automobilovou dopravou je zapotřebí věnovat dopravním řešením zásadní pozornost již v územně plánovacích procedurách. Znamená to například umísťovat průmyslové zóny či logistická centra tak, aby byla jejich dopravní obsluha možná i železniční dopravou (zavlečkování), uvážlivě povolovat velké obchodní komplexy se zohledněním vyvolaných přepravních potřeb včetně naplánování efektivní obsluhy veřejnou hromadnou dopravou, přerozdělovat uliční prostory ve prospěch pěších, cyklistů a hromadné dopravy."

"Automobilovou dopravu s jejími negativními dopady nelze zakazovat, lze však bezesporu alespoň vytvářet účinný tlak na její omezování. Při tom musí rozhodující roli sehrávat jednotlivé orgány veřejné správy - od těch na místní úrovni až po ústřední. Prostředkem k tomu jsou kvalitní územní plánování, vhodná legislativní opatření (účinnější sankcionování dopravních přestupků - zavedení tzv. bodového systému), ale třeba i odpovídající dopravní obslužnost regionů veřejnou dopravou."

Regulace kamionové dopravy

"Ochránce práv obdržel v loňském roce podání poukazující na neúnosnou situaci na silnicích v souvislosti s nárůstem kamionové dopravy po vstupu ČR do EU, respektive po zavedení výkonového zpoplatnění (mýtného) v okolních státech. Kritizoval tak nepřipravenost orgánů veřejné správy na tento v zásadě předvídatelný vývoj účinně reagovat. Bez důslednější snahy o nalezení vhodného řešení byla zastavena přeprava kamionů mezi Lovosicemi a Drážďany po železnici systémem Ro-La. Tento krok je v rozporu se záměrem reorganizovat dopravní systém v regionu severních Čech s cílem převést významnou část kamionového provozu z dálnice D8 do jiných dopravních systémů (viz usnesení vlády číslo 993 ze dne 11. října 2000). Byť se ve všech koncepčních dokumentech a rozvojových programech - počínaje strategiemi rozvoje dopravních sítí a konče Státní politikou životního prostředí - pravidelně objevují teze o podpoře šetrných forem přeprav, v praxi zůstávají nenaplněny. Při vhodně nastavených parametrech však může jít v případě přeprav systémem Ro-La, respektive jinými způsoby kombinované dopravy o nikoli bezvýznamné odlehčení silničních komunikací, což dokazuje jejich masivní využití v jiných klasicky tranzitních zemích (Švýcarsko, Rakousko)."

"Ombudsman je toho názoru, že do doby uskutečnění harmonizace na přepravních trzích (zahrnutí tzv. externalit silniční dopravy, tj. nákladů, které doposud nejdou k její tíži, do skutečných nákladů silniční dopravy) by ČR jako země ve středu Evropy neměla stát při využití systému Ro-La i dalších způsobů kombinované dopravy stranou."

Veřejný obhájce práv JUDr. Motejl ve volbách nekandiduje a chování jeho úřadu má k populismu hodně daleko. Jsem tedy zvědav, jak se sdružení kamiónových přepravců vypořádá s jejich námitkami.
                 
Obsah vydání       16. 3. 2006
16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
16. 3. 2006 Pět let, čtyři měsíce a čtyři dny po zatčení František  Janouch
16. 3. 2006 Temnomlýn Petr Odillo Stradický ze Strdic
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 Francouzský soud rozhodl: jaderný odpad je odpad Jan  Beránek
16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Zrcadlo ježibaby Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
16. 3. 2006 Zelení nejsou béčko ČSSD Petr  Uhl
16. 3. 2006 Tibet žil před čínskou okupací ve středověku
16. 3. 2006 Kamiónová PR Martina Špryňara versus zjištění veřejného ochránce práv Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Tragická efektivita kamionové dopravy Michal  Brož
15. 3. 2006 Několik dotazů pro pana Martina Špryňara Tomáš  Peltan
15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
16. 3. 2006 Se zdravotnictvím je to složitější
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Větrná energie
16. 3. 2006 Solární panely Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006