13. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2006

Nejsem překvapen, že Senát poslancům trestní zákon vrátil

Poslanecká sněmovna nedávno schválila s četnými poslaneckými pozměňovacími návrhy dlouho očekávanou rekodifikaci Trestního zákona. Pokud o tomto díle našich poslanců hovořím s právníky, vyslovují se vcelku pozitivně. Při podrobnějším čtení se však neubráním pochybnostem o některých "modernizacích", které návrh, postoupený Senátu, přináší. Některé z nich jsou dílem "lidové umělecké tvořivosti" poslanců, jiné samotných vládních legislativců.

Bez větší diskuse se poslanci rozhodli přijmout poslanecký návrh na snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14 roků.

Tato zdánlivá maličkost však vystavuje celý ročník čtrnáctiletých dětí trestním sankcím, které jak všichni víme, jsou v nápravě pachatelů stejně málo účinné, jako naše nerepresivní a humanistické metody ochranné výchovy. Více mne zaujalo snížení věku platného souhlasu s pohlavním stykem z 15 na 14 let, které bylo vyprodukováno jako "logická konsekvence" prvého snížení věkové hranice.

Jde o zcela povážlivé vystavení celého jednoho ročníku čtrnáctiletých dívek a chlapců svádění ze strany starších a dospělých. V době, kdy naše sexuální výchova nabádá lidi k pohlavní zdrženlivosti a odpovědnosti, je to signál pro veřejnost opravdu negativní.

Vím o tom, že podobný krok prošel nedávno na Slovensku, což na jeho nesmyslnosti myslím nic nemění. Zajímavé je, že zticha zůstali v tomto případě křesťanští moralisté, kteří tak bouřlivě bojují proti partnerství homosexuálů.

Argument, že jsou státy, kde ona hranice je ještě nižší, ten zde myslím neobstojí, protože tam nejde o žádnou "modernizaci" (například ve Vatikánu), ale o stav, který platí celá staletí. Právě změna, spojená se signálem "že už se může", je myslím velice neuvážená a nemůže vůbec nic pozitivního přinést. Se stejnou logikou bychom mohli dovolit čtrnáctiletým řídit motorová vozidla (jsou přece docela dobře schopní pochopit pravidla silničního provozu) a pít alkohol (opilost je stav velmi dobře dětem srozumitelný).

Při souběhu trestných činů zákonodárci propásli dobrou příležitost k zavedení prosté kumulace trestů, zejména u zvláště závažných deliktů. Neučinili tak. Také při platnosti této rekodifikace bude tedy trest za dvě znásilnění jen málo odlišný od toho za jedno. Proč asi?

Text o ochranném léčení zavádí pozoruhodné ustanovení o tom, že ústavní ochranné léčení, nebude-li možné provést jej při nástupu trestu ve věznici, bude provedeno před nástupem trestu. Znám myslím docela dobře naše psychiatrická zařízení, která se zabývají výkonem ochranné léčby. Na příchod delikventů, kteří neprošli ani výkonem trestu není myslím připraveno ani jedno z nich. Naši psychiatři a sexuologové se naopak konečně dočkali kodifikace "zabezpečovací detence" pro zvláště nebezpečné delikventy. To je zcela jistě krok správným směrem.

V ustanoveních o šíření nakažlivých chorob se stále z nějakého důvodu rozlišuje mezi šířením nakažlivých nemocí a "ohrožováním pohlavní nemocí". Ty pohlavní nemoci jsou přece také nakažlivé, a zasluhují tedy úplně stejný režim. Za šíření pohlavní nemoci (třeba syfilidy) se tedy navrhuje nižší trestní sazba, než za šíření třeba infekční žloutenky (která může být samozřejmě také pohlavně přenosnou nemocí).

Zajímavé je ustanovení o "rvačce", které je i po několika přečteních velice diskutabilním. Kdo se totiž zúčastní rvačky, a ohrozí tím jiného, bude potrestán... Jakoby ustanovení o ublížení na zdraví nestačilo.

Velice zajímavým ustanovením je také §135, který formuluje jako trestný čin "svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství". Co to je "svádění", to se zde nespecifikuje. Myslím, že tento paragraf bychom měli raději oželet, protože v rukou některých fundamentalistických soudců by docela dobře mohl vést ke kriminalizaci otevřené sexuální výchovy. Fundamentalisté ji totiž velice často označují za "svádějící", nebo "návodnou". Máme-li na jiném místě trestnost "napomáhání k umělému přerušení těhotenství", je toto ustanovení zcela nadbytečné.

§162 zavádí pojem "sexuální nátlak", který zahrnuje různé formy šikan a obtěžování, které lze zcela jistě docela dobře trestat podle jiných ustanovení (vydírání a podobně).

Také definice "prostituce ohrožující mravní vývoj dětí" (§165) se mi jeví jako právní partikularismus, který by se lépe vyjímal v nějaké obecní vyhlášce než v Trestním zákoně. Ohrožování mravního vývoje dětí by měl stát chránit mnohem šířeji, než jen zákazem prostituce před školami. Mohli bychom ovšem docela dobře kodifikovat ustanovení, že veřejné nabízení sexuálních služeb na místech jiných, než je povoleno městem či obcí, je trestné. Možná by to pomohlo "umravnit" některé výstřelky v tomto podivném byznysu.

§180 se rozhoduje zvláště trestat "podávání anabolik" dětem. Ne že bych se zastával takového "léčení". Nicméně nelegální manipulace s léčivy a drogami přece musí být trestná obecně. Nic nevím o tom, že právě anabolika by si takovýto partikularismus zasluhovala.

A nakonec si dovolím drobnou sexuologickou ale i ústavně právní poznámku k textu §166, tedy "šíření a přechovávání pornografie". Jisté je, že výroba a šíření pornografie je kvalifikovaným trestným činem. Proč se zákonodárci, a to bez jakékoliv širší celospolečenské diskuse, rozhodli trestat "přechovávání" takových materiálů, tomu vůbec nerozumím. Je to puritánský krok, kterým se zákonodárce rozhodl trestat občany za něco, co samo o sobě nikoho neohrožuje. Blíží se to snad trestnosti držení drog, kde však hovoříme o rozdílech mezi množstvím velkým (sloužícím možná spíše k obchodu, a tedy šíření) a množstvím malým (určeným pro vlastní potřebu). U pornografie podobné ustanovení považuji za vysloveně škodlivé a nebezpečné, protože může být snadno zneužito ke kriminalizace čehokoliv, třeba i uměleckého díla, které bude popisovat, nebo zobrazovat sex s dětmi, zvířaty, sexuální násilí a jiné, jinak zcela zavrženíhodné praktiky.

Po konstatování mých shora uvedených, povětšině laických připomínek, nejsem překvapen, že tuto předlohu Senát poslancům vrátil. Myslím, že tato legislativní materie by měla být podrobena velice důkladné expertíze, a to zejména z hlediska občanských svobod, ochrany bezpečnosti a veřejného zdraví. Většinu popsaných nedostatků považuji za neudržitelné a neodůvodněné úpravy. Protože se rozhodně nepovažuji za legislativního experta, předpokládám, že tato norma obsahuje také jiné zjevné či skryté vady. Jde přitom o legislativní akt, který bude rozhodovat o svobodě a životech lidí v příštích generacích. Taková věc by zcela jistě neměla být šita horkou jehlou.

Autor je psychiatr, sexuolog a poslanec Evropského parlamentu (ODS)

Poznámka redakce:

Laikům mezi čtenáři je nutné sdělit, že předloha, o které mluví poslanec Zvěřina, je úplně jiná předloha a úplně jiný tisk, než o kterém sněmovna v pátek 10. 3. hlasovala. To byla novela jednoho paragrafu z dílny některých senátorů. Velká novela má být jako vládní návrh, schválený Sněmovnou a vrácený Senátem, projednávána znovu teď - na 54. schůzi. Kvórum pro přijetí zákona je tedy 101 hlasů. Důvodem váhání řady poslanců z různých stran nad touto "velkou vládní novelou" trestního zákona je ale něco jiného, než co zmiňuje poslanec Zvěřina - je to faktická legalizace insider tradingu, kterou navrhl poslanec Benda z ODS.

Vládní návrh novely trestního zákoníku - historie EU novely, zamítnuté Senátem ZDE

Vládní návrh novely trestního zákoníku - tisk 744 ZDE

Senátem vypracovaná novela § 260 trestního zákoníku, o které se nyní hlasovalo na plénu Poslanecké sněmovny, nebyla už v prvním čtení přijata, a to těsnou většinou kvóra. Stanovisko vlády bylo k tomuto návrhu zákona odmítavé. Hlasování o této předloze se všemi politickými konsekvencemi Mejstříkovy a Štětinovy novely rozdělilo několik klubů - nejvíce vládní sociální demokraty. Většina ostatních poslanců řešila rozpor se stanovisky klubů či vlády nepřítomností nebo zdržením se. Ve sněmovně se pak hrála přepočítaná na přesné kvórum - z úplně jiných důvodů. Z hlasování č. 105 se 17 sociálních demokratů "vyplo", 11 ze zbývajících přítomných sociálních demokratů se zdrželo, 2 byli proti - poslanci Seďa a Titz. Pro souhlas s návrhem na zamítnutí bylo pouze 32 poslanců ČSSD. Z poslanců ODS se vypli tři - Benda, Beneš a Suchánek. 19 dalších bylo nepřítomno. V Unii svobody se vypli také tři - ministr Kühnl, poslanci Svoboda a Kořistka. 4 další nebyli přítomni... Lidovci se vypli dva - Vykydal a Šustr. Tři nebyli vůbec. V KSČM se vypli také tři: Rujbrová, Konečná a Opálka. Takže nejspíše byla dohoda o kolektivním vypárování všech, kteří napříč sněmovnou se nechtěli hlasování účastnit... V posledním, nejdůležitějším hlasování o souhlasu s návrhem na zamítnutí se paradoxně zdržel i jeden komunista - Stanislav Fischer. A jeden komunista dokonce nebyl vůbec přítomný.

Hlasování o "senátní" novele §260 trestního zákoníku - prvé čtení 103104105

diskuze o zamítnutí předlohy novely zákona ZDE
sněmovní tisk 1169 ZDE
                 
Obsah vydání       13. 3. 2006
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 V měsíci vánic Jakub  Grombíř
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Autorka žaloby proti Miloševičovi: Nechtěli jsme, aby byl shledán nevinným
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Neuvěřitelně hloupý článek Josefa Víta o Tibetu
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
13. 3. 2006 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání Simone  Radačičová
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Je sekularizace všelékem na neduhy postmoderní společnosti? Kamil Vladislav Vaněk
13. 3. 2006 Pověz mi, kdo je nejkrásnější Zuzana  Drhová
13. 3. 2006 Zavedení GM vojtěšky může mít vážné ekologické dopady Linda  Nová
13. 3. 2006 GM nevedou k vyššímu užívání herbicidů Ivan  Brezina
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
13. 3. 2006 Solární panely
11. 3. 2006 Čulík "kritizuje, ale sám má břevno v oku svém"
11. 3. 2006 Břevno v oku... Kamil  Abbid
13. 3. 2006 Umění předvolební argumentace
13. 3. 2006 Elektorát zelených i jiných očima sociologů Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Nejsem překvapen, že Senát poslancům trestní zákon vrátil Jaroslav  Zvěřina
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 28. února 2006
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Finsko, nová "vojensko-strategická velmoc" Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Otázky VM speciál Vít  Hinčica
11. 3. 2006 Lékaři odsoudili násilné krmení hladovkářů na Guantánamu
13. 3. 2006 Demonstrace: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Zelený kruh: Pověz mi, kdo je nejkrásnější
10. 3. 2006 Mediscan Network se distancuje od gynekologa
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce