13. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2006

Elektorát zelených i jiných očima sociologů

Novináři do nekonečna jak kolovrátek opakují, že odnikud se vynořivší Zelení Martina Bursíka jsou alternativou pro voliče, zklamané ze stávajících parlamentních stran. I když doteď nebyli. Tisíckrát opakovaná lež se ztěží stane pravdou - i v roce 2006. Ale pojďme se podívat na občany - voliče tak, jak je vidí sociologové. Zkoumejme nejen primitivní otázku "koho půjdete volit", ale zkusme se ptát proč. Co trápí voliče na začátku roku 2006? Jaká témata ho "štvou"? Co by vlastně chtěl prostřednictvím politiky zlepšit? Do jaké míry je spokojen, šťasten? Jsou jeho životní postoje řešitelné politikou, nebo rodinnými financemi? Je to, co by občan chtěl, řešitelné změnou volební strany nebo změnou svého vlastního přístupu k politice jako takové?

Teze prvá: Český občan politiku konzumuje. Strava je to pestrá. V jeho jídelníčku činí ale jen několik procent. Český občan chodí do místního fotbalového klubu, svazu žen či důchodců. To je politika všedního dne, kterou umí tři uskupení: katolíci v kostele, občanští demokraté na fotbalovém hřišti a komunisté v tradičních vesnických spolcích - myslivců a rybářů. Fotbal občana zajímá. Ekologie ho nezajímá, pokud nemá sto metrů od domu divokou skládku. Kolo za škodovku kvůli životnímu prostředí nevymění... Si potróblé, né?

Teze druhá: Český občan je přednasraný furt - na všechny, kteří mají víc peněz s menší mírou námahy a nebo jsou mocnější než on. O jejichž práci přitom nic neví nebo jí nerozumí. Ale už zamlada byl pitomé, co teprve teďkón... Je to taková "národní" vlastnost. Žbrblavý pesimismus. Sklon k sebepodceňování. Nadávalo se na vládu, ať byla jakákoliv. Od tatíčka Masaryka. Politika a kopaná, mariáš. Tři oblasti, do kterých se kibicuje i tehdy, pokud o nich kibic nic neví. Optimisté jsme, jen pokud je olympiáda, fotbal či hokej. V televizi. Češi vyhrajou! A když ne, brečí i chlapi. Nad pivem. Do piva. V hospodě nebo doma. Na schůzi mlčí. Starosta je starosta, na toho nám nešahejte, ale v tý Praze, tam to vedou od desíti k pěti. No jó, ti pražácí... Lufťáci.

Na prvém místě je pro občana jeho rodina, jeho přátelé, jeho práce, jeho koníčky. A až někde vzadu je politika. Vezměte mu práci a zradikalizuje se. Nebo začne pít. Vezměte mu rodinu a zmalomyslní. Upije se. Politickou orientaci ale nezmění ani on, ani důchodkyně, která vždycky volila Václava Klause, ačkoliv se její důchod stal za jeho vlády prakticky "rovný".

Teze třetí: Už deset let oscilují voliči okolo padesátiprocetní hranice mezi pravicí a levicí. Deset let se prakticky tento údaj nemění. Deset let je fakticky tolerance těchto hodnot +2% a -2% - čili od 48% do 52%. A podle toho se vyhrávají či prohrávají volby. Neuváženým vyklizením politického prostoru. Únavou a fiannčním vyčerpáním. Po deset let neochabla podpora ani jedné části politického spektra, ať se mediálně turbulentně řešily kauzy Bamberského kufříku, zelených estébáků, švýcarské vily a konta ODS, Fischerovy cestovky, čtyřkoalice až čtvrtkoalice, Železného televizní arbitráže, Grossova bytu, Krausovy kávy.

První a poslední kauzou, která zamíchala s výsledky voleb, byla kauza Bartončík, spuštěná tehdy rodinou Křižanů. Definitivně odsoudila lidovce (a vajémkoliv provedení) k 8-10 procentům. Mezitím proběhal snad stovka "kauz", uměle vytvořených či uměle zveličených. Ve všech stranách. Nezměnila nic. Voliči se odvrátili od jedné osoby, na svou hodnotovou orientaci (být-mít) ale nezanevřeli. Nikdo z politiků je "populisticky" nenadchl tak, aby mu běželi v ústrety a vzývali ho jako Spasitele víc, než svoji peněženku či životní zkušenost. Snad proto, že věřících je v Česku téměř stejně, jako homosexuálů.

Naposledy se povedlo prorazit tuto pomyslnou hranici "poloviny" v roce 1992 Václavu Klausovi a v roce 1996 Miloši Zemanovi. Jen tehdy volil občan neznámo - v očekávání věcí příštích. A dvakrát po sobě se mohl přesvědčit, do jaké míry se naplnily jeho vlastní tužby. To je výchozí stav i těchto voleb, bez ohledu na žurnalistické i politické kecy okolo. "Je to stejná věc, jako kdybyste se ptal na toaletní papír na mém záchodě. A chápu, že se čeští novináři při své inteligenci ptají na toaletní papír, už proto, že si myslí, že mu rozumějí... Novináře dělím do dvou skupin. Tou první skupinou jsou normalizační komunistická práčata. Tento typ pokládám za novinářské prostitutky a hluboce jimi pohrdám. A pak je druhý typ novinářů. A to nejsou jen hlupáci, to jsou sebevědomí hlupáci, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu. A tito hlupáci spolu s novinářskými kurvičkami vytvářejí mediální prostředí v této zemi." - Miloš Zeman pro MF Dnes, 12. 6. 2002

Lidé volí dnes podle společenského statutu a jistot. Neočekávají zázraky ani spasení.

Takže klid a žádnou paniku. Bubliny prasknou. Vždycky.

Jak vidí společnost sociologové prizmatem čísel

Následující text je citací tiskových zpráv - komentářů k výsledkům sociologických výzkumů CVVM. Ty vycházejí skoro každý týden, nikdo je ale nečte. K vlastní škodě. Protože dlouhodobé trendy nelžou, i když jednotlivé výsledky se mohou od skutečnosti lišit. V případě Koalice to bylo skoro o deset procent dolů, v případě ČSSD o deset procent nahoru...

Umístění životních oblastí podle významu pro respondenta

zdroj: Jan Červenka - Hodnotové orientace v naší společnosti PDFZDE

Co k tomu dodává CVVM?

Podstatně menší význam pak lidé přisuzují politice, kterou mezi první tři oblasti zařadilo jen 6,7 % dotázaných, což je dokonce méně než podíl respondentů, kteří na jedno z prvních třech míst zařadili oblast náboženského života (11,1 %). Přesto však z hlediska celkového průměru skončila sféra politiky a veřejného působení výše než oblast náboženství, protože to bylo mnohem častěji než ona řazeno na poslední místo (59,2 % oproti 25,7 %). Je samozřejmé, že sféra náboženství je mnohem důležitější pro respondenty věřící v Boha (4,06) než pro ateisty (5,75).

Individuální orientace na veřejnou a politickou sféru je v české populaci věcí spíše výjimečnou. Bezprostřední souvislost mezi vlastní hodnotovou orientací a mezi politickými preferencemi či sebezařazením na pravolevé politické škále je celkově slabá a projevuje se pouze u některých dílčích otázek. To je zřejmý důsledek i doklad celkové apolitičnosti a ideologické nezakotvenosti naprosté většiny české veřejnosti, kterou dokládají nejen výsledky řady jiných výzkumů veřejného mínění, ale i mimořádně nízká míra stranické organizovanosti v České republice či rapidně klesající volební účast.

Žebříček hodnot v české společnosti

zdroj: Naděžda Horáková - Co je pro nás v životě důležité? PDFPDF

Veřejný život v české společnosti

zdroj: Naděžda Horáková - Co je pro nás v životě důležité? PDFPDF

Co k tomu dodává CVVM?

Poslední výzkum realizovaný v květnu 2004 naznačuje, že od roku 1990 vzrostl v české společnosti význam především hodnot poněkud egoistických, které charakterizují pohodlný život v materiálním dostatku (patří sem např. položky žít příjemně, užívat si; prožít zajímavý, vzrušující život; mít čas hlavně na své koníčky). Zdá se tak, že pro českou společnost současnosti je charakteristický nárůst individualismu.

Engéóismus očima statistiky

Pravděpodobně nejzajímavější je pohled na kategorii občanských sdružení. Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že přibližně 15 -- 20 % občanských sdružení je nečinných, a to, že i zde nalézáme určitou míru centralizace -- zatímco v Praze a dalších metropolích nalézáme více sídel občanských sdružení, v ostatních oblastech je naopak větší množství organizačních jednotek sdružení. Přesto se v tomto směru a při zohlednění počtu obyvatel jako nejaktivnější jeví hlavní město Praha, Středočeský kraj a Kraj Vysočina a naopak nejméně aktivní Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Počet obyvatel připadajících na jednotlivé typy organizací

zdroj: Petra Rakušanová - Třetí sektor a občanská participace v České republice PDFZDE

V České republice je dle analytičky CVVM nadprůměrně hodnocena finanční životaschopnost neziskového sektoru (přestože je v ČR patrná nadprůměrná centralizace finančních zdrojů poskytovaných státem a závislost NO na tomto typu financování) a obhajování (jednotlivé organizace utvářejí aliance a úspěšně se zapojují do veřejně prospěšných kampaní -- například do boje s domácím násilím). Hlavním nedostatkem v této oblasti je však neexistence aliance organizací či střechové organizace, která by úspěšně prosazovala zájmy NO na centrální úrovni - např. v Parlamentu a vládě (a to nejen v otázkách přípravy legislativy a jejích změn).

Mezi nejznámější organizace se řadí Katolická charita, Červený kříž, Liga proti rakovině, Člověk v tísni a Pomozte dětem. Nejvíce respondentů uvedlo, že některé organizaci pomohlo finančně (82 %), 28 % věnovalo vlastní čas a práci, 48 % poskytlo dar.

Občanská participace

Na praktické úrovni podporují zjištěné výsledky hypotézu o propojení nepolitické a politické participace. ... V červnovém šetření CVVM v roce 2003 například uvedlo více než 71 % respondentů, že aktivně participuje v občanském životě.

Celkem 56 % respondentů uvedlo, že je členem neziskové organizace -- nejvíce se respondenti podílejí na činnosti sportovních klubů (22 %), zájmových organizací (19 %) a místních sdružení (13 %). Naopak nejméně se angažují v etnických organizacích (méně než 1 %) společenských a ekologických hnutích (1 % respektive 2 %). ...

Nejvíce angažovaní jsou respondenti, kteří uvedli, že ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovali pro ODS a KSČM. ...Naopak nejméně se angažují občané v Moravskoslezském kraji, severovýchodních a jihovýchodních Čechách (analýza na úrovni NUTS 2), občané velkých měst (80 000 - 999 999 obyvatel) a nejmenších obcí (méně než 799 obyvatel), lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a se základním vzděláním. Mezi méně angažované patří rovněž nevoliči (respondenti, kteří uvedli, že se nezúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2002), a respondenti, kteří uvedli, že v těchto volbách hlasovali pro ČSSD. Nejméně angažovaní jsou občané starší šedesáti let. ... Přibližně 27 % respondentů však uvedlo, že neziskové organizace slouží spíše k naplňování cílů jednotlivců. Jednalo se převážně o respondenty s nižším vzděláním (základní vzdělání, vyučení a středoškolské bez maturity), starší (nad 45 let), více muži než ženy, více z jihovýchodních, jihozápadních Čech a ze střední Moravy. ... Nejméně se na stát spoléhají občané v regionu s rozvinutou sítí neziskových organizací -- jižní Morava (doplněné o sociální sítě) a v individualizovanější Praze. Neziskové organizace se tu stávají přirozeným doplněním tradičních vztahů. I nadále zde hrají velkou roli sociální sítě a důležitým aktérem v neziskovém sektoru je církev a církevní organizace neziskového charakteru.

Nespokojenost veřejnosti

zdroj: Gabriela Šamanová - Hodnocení životního prostředí PDFZDE

Obavy 70 % veřejnosti

Určité obavy pociťují v současnosti téměř tři čtvrtiny českých občanů. Obavy častěji pociťují ženy, lidé ve věku od 45 do 59 let i dotázaní starší 60 let, dále respondenti, kteří považují svoji životní úroveň za špatnou, či ji hodnotí jako ani dobrou ani špatnou, důchodci, nezaměstnaní, lidé nespokojení se svým životem i se současnou politickou situací a voliči KSČM. Naopak bez obav jsou častěji muži, mladí lidé ve věku od 15 do 19 let i ve věku od 20 do 29 let, studenti, lidé svobodní, respondenti spokojení se svým životem i se současnou politickou situací a voliči ODS.

zdroj: Naděžda Horáková - Čeho se obáváme a jakým způsobem pohlížíme do budoucnosti? PDFZDE

Volební preference 1992 - 2006 - IVVM/CVVM

data IVVM/CVVM, trendy Š. Kotrba, graf Š. Kotrba

                 
Obsah vydání       13. 3. 2006
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 V měsíci vánic Jakub  Grombíř
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Autorka žaloby proti Miloševičovi: Nechtěli jsme, aby byl shledán nevinným
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Neuvěřitelně hloupý článek Josefa Víta o Tibetu
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
13. 3. 2006 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání Simone  Radačičová
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Je sekularizace všelékem na neduhy postmoderní společnosti? Kamil Vladislav Vaněk
13. 3. 2006 Pověz mi, kdo je nejkrásnější Zuzana  Drhová
13. 3. 2006 Zavedení GM vojtěšky může mít vážné ekologické dopady Linda  Nová
13. 3. 2006 GM nevedou k vyššímu užívání herbicidů Ivan  Brezina
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
13. 3. 2006 Solární panely
11. 3. 2006 Čulík "kritizuje, ale sám má břevno v oku svém"
11. 3. 2006 Břevno v oku... Kamil  Abbid
13. 3. 2006 Umění předvolební argumentace
13. 3. 2006 Elektorát zelených i jiných očima sociologů Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Nejsem překvapen, že Senát poslancům trestní zákon vrátil Jaroslav  Zvěřina
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 28. února 2006
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Finsko, nová "vojensko-strategická velmoc" Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Otázky VM speciál Vít  Hinčica
11. 3. 2006 Lékaři odsoudili násilné krmení hladovkářů na Guantánamu
13. 3. 2006 Demonstrace: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Zelený kruh: Pověz mi, kdo je nejkrásnější
10. 3. 2006 Mediscan Network se distancuje od gynekologa
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce