3. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2006

Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť

Keď kritizujeme bifľovanie, ktoré som so srdcom neznášal, treba si uvedomiť, že matkou bifľovania je učenie sa naspamäť. To vychádza z tradície pamäti: Doslovne a správne citovať autoritu znamenalo a znamená prejav múdrosti, kde múdrosť je odozvou vnímania pamäti ľudstva, uchovávania rozumu, pravidiel a citov. V súčasnosti technologický pokrok nahradil nutnosť učiť sa naspamäť, a tak budovať pamäť, novými prostriedkami. To si treba uvedomiť, ak sa uchyľujeme ku kritike.

Jan Čulík odmieta bifľovanie slovíčok pri študovaní cudzieho jazyka. Zabudol avšak dodať, že i pri učení sa cudzích slov v kontexte, v situáciách, človek postupom času slová zabúda. Tu je zakopaný pes: Pamäť cudzích slov, ako aj iných vedomostí, si budujeme neustálym opakovaním, permanentnými variáciami rôznych podobných situácií, kde sa dané pojmy vyskytujú. Ak túto možnosť nemáme ( nenachádzame sa v cudzine, nechodíme na dobrý kurz alebo kurz nie je príliš intezívny, nečítame, nepočúvame) , nič iného ako neustále opakovanie slovíčok, teda bifľovanie, nám neostáva. To však samozrejme nestačí, pretože ako sa hovorí na Slovensku "slovesá sú kolesá".

Čo sa týka seminárnych pác, žijeme v ilúzii, že ľudia, resp. "okruh zainteresovaných", múdrejú, zväčšujú svoje poznanie, prehlbujú svoje túžby po poznaní. Opisovanie a kopírovanie seminárnych prác je len logickým dôsledkom predstavy, že schopnosť napísať (uvažovať, pátrať po nových vedomostiach, zistiť si údaje z viacerých zdrojov, myslieť v súvislostiach, pochybovať atď. ) pravú seminárnu prácu je nevyhnutnosťou pre rozumovú náročnosť dnešného sveta.

Nie, sme svedkami inflácie vzdelávania. Tam kde stačí (a v nedávnych dobách stačil) kurz, je potrebné bakalárske vzdelanie. Nemyslíme na pragmatické vykonávanie činnosti, ale na "razítka", ktoré k tomu majú doviesť. Nevšimli ste si, že študenti žijú v inom kultúrnom prostredí - záujmy, hodnoty, vedomosti (zdrcujúca jednoduchosť a agresivita pop-kultúry v hudbe, vo filme, v literatúre, pri zarábaní peňazí atď.) ako "pravé" univerzitné štúdium predpokladá a vyžaduje.

Nechuť študentov písať seminárky je potom logickým dôsledkom spomínaného javu. Život poznávania je pre nich cudzí svet. Dôležité je naučiť sa vykonávať určitú činnosť, ktorá vedie k niečomu pragmatickému. Preto sa v tomto ohľade technické vedy a aplikované prírodné vedy nachádzajú v ponímaní vzdelania v dnešnom svete niekde inde ako spoločenské a prírodné vedy; samozrejme pokiaľ nejde o profesionálnu dráha akademického vedca.

Osud mi určil, že som chtiac nechtiac za socializmu študoval na VŠE. Záujem o spŕšku ponúkaných nezmyslov som prejavil až potom, keď po určitej dobe opisovanial referátov svojich spolužiačiek z Marxovho Kapitálu - poopisované a nenaväzujúce odseky a myšlienky. Začal som to robiť radšej sám, v rámci vytýčenia hesla "Spoznaj svojho nepriateľa" (ekonomické myslenie, nie Marxa). Samozrejme, že spolužiačky si boli vedomé svojej nechápavosti Kapitálu. Im ale išlo o dosiahnutie jednotky, a cieľ plnili.

Jan Čulík vyzdvihol učenie prostredníctvom projektov. Nie sú projekty v mnohých prípadoch, vo veľkej väčšine oblastí, výsledkom konzumácie vzdelania, prejavom konzumnej vzdelanosti. K čomu majú viesť? K dosiahnutie nových tovarov, k rastu ekonomiky? To je podstatou vzdelávania ako takého v spoločenských vedách? Nevedie inflácia projektov iba k zakrytiu videnia sveta, k nezáväzným, ničomu neslúžiacim hrám (školské projetky sú intelektuálne obhajiteľné duševné činnosti predostierajúce jednoduché fyzické činnosti); smetiam.

Poslednú poznámku venujem k výučbe literatúry. Na gymnáziách sa preberajú literárne diela, ktoré z pdostaty veci presahujú poznanie, skúsenosti a citovú hĺbku drtivej väčšinyy mládeže a tiež paní učiteliek. Preto tie zničujúce debilné otázky _ Čo chcel autor povedať, Čo mala hlavná postava oblečené vtedy a vtedy, atď. K čomu sofistikovaná pasívna výučba literatúry slúži? Iba tak k zachovávanmí kultúry, pamäte národa a ľudstva, bráni k prepuknutiu barbarstva. Osobne mi výučba literatúry sprznila vzťah k nej na dlhé obdobie. Láska k literatúre sa u mňa prejavila až po puberte na prahu osemnástich rokov, teda vo veku už čiastočného racionálneho samostatného rozhodovania, čo je dosť neskoro.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2006
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Sněmovna opět odložila novelu vysílacího zákona Filip  Rožánek
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
3. 2. 2006 Cikánova píšťalka František Ladislav Čelakovský
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství
3. 2. 2006 Německý mýtus o překonání minulosti Richard  Seemann
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Pacienti nebudou muset za léky platit víc
3. 2. 2006 Privatizace: Těžko zpětně bědovat Václav  Šlitr
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
3. 2. 2006 Svobodu, nebo smrt... Ladislav  Žák
3. 2. 2006 Interlov: Kvalitu certifikované zvěřiny nemohou ocenit zákazníci v ČR
3. 2. 2006 S morálkou je to podobně jako s obrazy Hynek  Bíla
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Školství RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité   
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Myšlení je to nejpodstatnější v životě Boris  Cvek
31. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost - a co jí tedy je?   
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Potřebujeme samostatně myslící lidi   
30. 1. 2006 Prodej školských prací nabízejí i jiné servery   
30. 1. 2006 Proč by se měli studenti trápit něčím, co nikdo nečte   
30. 1. 2006 Studenti si seminárky z internetu volně stahují   
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek