23. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2006

Co je česká "pravicovost" aneb "My chceme cenzuru!"

"Čulík je bolševik!", "Britské listy jsou levicové!" To jsou výkřiky, většinou značně negramotné (pisatelé neumějí pravopis), které se ozývají, kdykoliv poukážeme ostře na zločiny mocných. Naposledy se to stalo, když jsme při příležitosti úmrtí papeže Jana Pavla II. psali o tom, že za jeho vlády lhala katolická církev věřícím v afrických zemích, postižených AIDS, že kondomy nechrání před nákazou HIV, neboť jsou prý pórézní, a ať je tedy lidé neppoužívají. V kontextu všudypřítomné infekce HIV se tato oficiální rada katolické církve rovnala genocidě.

Nyní se někteří čertí, že jsme si dovolili upozornit na to, že v amerických vojenských věznicích zabili jejich správci až 98 vězňů. To, že poukazujeme na zločiny mocných, má být v důsledku jakési zkratové logiky důkazem "levicovosti", "bolševismu" Britských listů.

Pikantní je, že tyto informace vždycky přebíráme z autoritativních mezinárodních zdrojů. Bude asi docela obtížné obviňovat britskou veřejnoprávní BBC z bolševismu (i když někteří potrhlíci dělají v ČR i to :) ) - mimochodem, obě zprávy, o lhaní katolické církve ohledně "pórézních" kondomů i o zabíjení vězňů v amerických věznicích, jsou v BL zdrojovány z BBC. Daleko jednodušší je tedy obviňovat Britské listy, jako kdyby prostě jen nepřinášely do zasmrádlé české atmosféry čerstvý vzduch normálního mezinárodního diskursu.

Přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Žiji v Británii skoro třicet let. Konzervativní hodnoty, které vyznávají "pravičáci" v této relativně zralé demokracii, jsou:

  • rovnost občanů před zákonem
  • povinnost státu zajistit občanům rovné příležitosti, uchránit je před zločinností a korupcí
  • povinnost státu hájit právo, dohlížet na dodržování dobrých zákonů a dodržování lidských práv
  • povinnost státu nezotročovat občany přebujelou byrokracií a arogantní mocí, omezovat svou roli na minimum
  • právo občanů rozhodovat o svých věcech až do nejmenších podrobností na místní úrovni; právo občanů mít pluralitní volbu
  • povinnost státu umožňovat, aby každý rozvíjel své schopnosti svobodně podle svých možností
  • povinnost státu pomáhat slabším občanům, aby měli stejné příležitosti jako ostatní
  • inkluzivita: britští konzervativci jsou stranou "jediného národa" - všichni podle nich patří do společnosti, je nepřípustné kohokoliv vylučovat

Tyto konzervativní hodnoty plně podporuji, daleko více než Blairův "socialismus", který se stále intenzivněji projevuje arogantním, byrokratickým státem, produkujícím neustále hory papírů a diktujícím občanovi s vojenskou drzostí, co má dělat.

Dobře, výše jsem vysvětlil, co jsou v Británii - a jistě i obecněji v západní Evropě - normální konzervativní hodnoty. Co se však vlastně považuje za "pravicovost" v Čechách? Podle neartikulovaných výkřiků od kritiků je to zvláštní směsice normalizačního komunismu a fašismu.

Nahnědlí kritikové se mylně domnívají, že kritický přístup vůči mocným (který je základním požadavkem každé seriózní novinářské práce, a nutnou součástí kultivace demokracie) je "bolševismus"!

Dál už je to ale nejasné - co je tedy podle těchto kritiků "pravicovost"?

Je to - zřejmě - absolutní, nekritický souhlas se vším, co v naší "nejvýše dokonalé" kapitalistické společnosti kolem nás existuje. Tento přístup má mnoho co společného s manifestačním přihlašováním se ke komunistické ideologii za někdejší normalizace. Tehdy přinášely Mladá fronta a Rudé právo nikoliv zprávy ze světa, ale manifestační projevy solidarity s vládnoucím režimem. To, že jste četli, že "imperialisté zuří", znamenalo, že se manifestačně přihlásíte "do boje na straně tábora míru a socialismu".

Nahnědlí "pravicoví" kritikové požadují v ČR dodnes totéž. Spojené státy se nesmějí kritizovat, protože "my jsme na straně tábora kapitalismu". Jde o "střet civilizací" a my jsme součástí "světa dobra".

Nemusím snad připomínat, jak zjednodušené vidění světa to je. A jak málo to má co společného s konzervativním myšlením. Je to velmi složitá, primitivní směsice, do níž je přimíchán typicky český komplex méněcennosti (jsme malí, tak se musíme přiklonit k "velkému dubisku" [Jan Kollár; kdysi to bývalo Rusko, nyní USA :) ]), defenzivnost (nesmíme do našeho stereotypního myšlení připustit žádné nové podvratné myšlenky).

Ano, ten, kdo přináší něco nového, či jiného, je bolševik!

Přitom je samozřejmě paradoxní, že Britské listy mají vůči zastaralé ideologii KSČ(M) jedině výsměch.

Ale to nevadí. Výstižně dokázal svou představu, že zpochybňování konvenčního, stereotypního myšlení, je podle něho "bolševismus" :) jeden čtenář, který filozoficky :) argumentoval, že "ten Čulík je tak prolezlý bolševismem, protože se stýkal na Západě léta jen s emigranty (?), a to jsou levicové svině."

Ano, přesně tak.

Před komunismem utíkaly na Západ přece vždycky jedině "levicové svině"... :) Ve skutečnosti to byli lidé, kteří se s totalitou a komunistickou uzavřeností mysli nedokázali vyrovnat, byli to lidé schopní, podnikaví, individualističtí, otevření. Uměli riskovat.

Nedokazuje to výstižně, jak "pravicovost" se rovná v myšlení těchto lidí prostě primitivní uzavřenosti mysli a strachu z něčeho nového, jiného?

Teplíčko a smrad.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2006
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Co je česká "pravicovost" aneb "My chceme cenzuru!" Jan  Čulík
23. 2. 2006 Francis Fukuyama: Už nemohu podporovat neokonzervatismus
23. 2. 2006 Německo vyšetřuje únos nevinného občana americkou CIA
23. 2. 2006 Blíží se nejzávažnější politická krize od roku 1989?
23. 2. 2006 Finta Jiří  Krombholz
23. 2. 2006 Umělec vyhozený dveřmi se musí vrátit oknem! Jan  Paul
23. 2. 2006 Kto ma naučil nemyslieť? Sylvia  Rychlá
23. 2. 2006 Věda je v tom nevinně Milan  Černý
23. 2. 2006 Padlí od Verdunu, odpusťte blbým českým novinářům! Martin  Škabraha
23. 2. 2006 Potíže jsou i s vědou?
23. 2. 2006 Sociální ekonomie a sociální podnikání jako nástroje politiky zaměstnanosti Václav  Novotný
23. 2. 2006 Proč věřím požární bezpečnosti dřevostaveb Tomáš  Peltan
23. 2. 2006 Mulláhové a jejich boj o moc Miroslav Václav Steiner
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 GMO: Celosvětová koalice žádá zákaz "sebevražedného osiva" Miroslav  Šuta
23. 2. 2006 Léčení homosexuality? Vojtěch  Polák
22. 2. 2006 Američané zabili ve svých věznicích 98 vězňů
22. 2. 2006 "Nenávist" Britských listů vůči Západu
23. 2. 2006 Tatínek všechny mé nepřátele nezmlátí a budu si muset poradit sám Petr  Wagner
23. 2. 2006 Čulíka pálí v Británii dobré "bidlo"
23. 2. 2006 Extremní nevyváženost Britských listů
23. 2. 2006 Vzteklá reakce
22. 2. 2006 VeriChip: Konec individuální svobody
22. 2. 2006 Další neúspěch v Iráku: Hospodářství
22. 2. 2006 I když dřevěnému domku důvěřujete, buďte velice opatrní Miloš  Kaláb
22. 2. 2006 O drzosti českých bank - stále vynucují neuvěřitelné poplatky Patrik  Nacher
22. 2. 2006 Zelené preference Oskar  Krejčí
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce