22. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2006

O drzosti českých bank - stále vynucují neuvěřitelné poplatky

Proč stát nezasáhne?

S neobyčejnou drzostí vynucují české banky od svých zákazníků poplatky téměř za všechno. Je neuvěřitelné, že jim to prochází. V zemích, jako je Británie, zákazníci žádné bankovní poplatky neplatí - vždyť bankám svěřují své peníze, z nichž pak banky mají zisk! Jak to, že česká vláda proti tomuto hrubému zkreslení trhu a bankovnímu kartelu nezasáhne?

Proti bankovním poplatkům se v ČR ozývá, zdá se, jen hrstka aktivistů, které nikdo neposlouchá. V jejich čele stojí Patrik Nacher. Píše:

O bankovních poplatcích se toho napsalo mnohé. Na jedné straně argumenty bank o nutnosti uplatňovat poplatky odrážející náklady, na straně druhé názory klientů, že banka s jejich penězi podniká, díky čemuž tvoří zisk a klienti by na tomto zisku měli logicky spíše participovat než něco platit. Že právě nejabsurdnější situace vzniká v momentě, kdy klient do banky přinese své peníze a za to si odnese poplatek, dokládá i minulý týden skončená anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek.

Té se za dva měsíce zúčastnilo více než sedm a půl tisíce lidí a zcela suverénním způsobem zvítězil poplatek za příchozí platby a za vklad na účet. Z ankety je naprosto zřejmé, že lidé mají přehled o bankovních poplatcích. Zpoplatňovat příchod peněz na účet zařadili na vrchol absurdit. Na ukázku pár příkladů ze života, které zaslali účastníci ankety.

Příběh první. Přátelé nějakého kolegy se dohodli, že ho naštvou, a tak zorganizovali akci, ve které nabádali všechny své známé, aby dotyčnému poslali na jeho účet jednu korunu. On tak záhy obdržel tisíc korun po korunách, zároveň mu ale za každou příchozí platbu banka strhla korun šest. Tedy mínus šest tisíc. Výsledek si jistě každý spočítá sám.

Příběh druhý. Společenství vlastníků mělo účet u nejmenované banky. Na tento účet posílali členové společenství měsíční příspěvky do fondu oprav a zálohy za služby. Většinou se jednalo o důchodce, kteří vkládali peníze v hotovosti. Doposud to nebylo zpoplatňováno. Ovšem od 1. března 2006 bude údajně platit nový sazebník a poplatek bude činit 50 korun za každý vklad v hotovosti. Poplatek za vklad na účet tak bude v některých případech tvořit značnou část platby, jejímž účelem bylo platit něco jiného.

Příběh třetí. Poslední příklad poplatků za příchozí platbu se týká tzv. poplatku za nadměrný vklad (nad 500 tisíc). Vložíte-li na účet v dotyčné bance částku 500 001 korun zaplatíte 0,15 % - tedy 750 korun (oficiálně za "zpracování bankovek"). Člověk by přitom myslel, že čím více vloží na účet, tím více si ho banka bude vážit. První příběh je ukázkový příklad toho, že příchozí platbě se nelze bránit. Podobnou paralelu najdeme v naší nedávné minulosti u mobilních operátorů, kteří zpoplatňovali přijaté hovory. Tento poplatek byl posléze zrušen.

Následující dvě zkušenosti pak v celé nahotě dokreslují absurditu současné situace vztahu bank ke klientům. Vraťme se k podstatě -- banka poskytuje za úplatu (úrok) úvěry a naproti tomu přijímá od lidí vklady. Banka je tak v roli věřitele, a zároveň vůči vkladatelům v pozici dlužníka. Jde o spojené nádoby - bez vložených prostředků by banky neměly co půjčovat. Tato základní rovnice právě dnes a právě u nás vybízí ke změně filozofie náhledu na to, kdo, kdy a komu poskytuje službu. Přísně vzato a z logiky věci je to totiž klient, kdo v momentě, kdy ukládá peníze na bankovní účet (ať už z jakéhokoliv důvodu), vlastně poskytuje službu bance.

Poplatek za příchozí platbu či za vklad na účet je nesmyslný a nespravedlivý. Je zcela legitimní vést veřejnou debatu s bankami o jeho budoucnosti.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2006
22. 2. 2006 Američané zabili ve svých věznicích 98 vězňů
22. 2. 2006 VeriChip: Konec individuální svobody
22. 2. 2006 "Nenávist" Britských listů vůči Západu
22. 2. 2006 O drzosti českých bank - stále vynucují neuvěřitelné poplatky Patrik  Nacher
22. 2. 2006 Jak se stát sochařem Michal  Šanda
22. 2. 2006 I když dřevěnému domku důvěřujete, buďte velice opatrní Miloš  Kaláb
22. 2. 2006 Zelené preference Oskar  Krejčí
22. 2. 2006 Evropská ústava -- obtížný krok Václav  Novotný
21. 2. 2006 Kam s ním? Ladislav  Žák
22. 2. 2006 Potíže jsou i s vědou! Zdeněk  Wognar
22. 2. 2006 Někteří už registrovaní být mohou Vladimír  Koníček
22. 2. 2006 Další neúspěch v Iráku: Hospodářství
21. 2. 2006 "Al Džazíra: I v Evropě existují tabu"
21. 2. 2006 Ptačí chřipka zůstane v Evropě natrvalo?
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
21. 2. 2006 Evropská identita
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
21. 2. 2006 David Irving jako "mučedník za svobodu projevu"?
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Američtí farmáři žalují vládu za schválení GM vojtěšky od firmy Monsanto Miroslav  Šuta
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce