3. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2006

O víře, rouhání, Bohu a ironii

Stojí pan Kohn před obrazem zrození Ježíše Krista a roztrpčeně říká: "To jsou celí oni, křesťani. Nemají co na sebe, hanbáři, bydlí v chlívě s dobytkem, nechají se vyživovat celým zástupem poutníků, ale nechat se namalovat, na to jim peněz líto není. A rovnou od Rembrandta!"

Nebo z jiného soudku. Kostelník přibíjí v kostele kříž. "K..va! Vedle!" -- "Neklejte, člověče, Bůh vás potrestá." A opět: "K..va! Zase vedle," neudrží se opět kostelník. "Varuji vás, vy nešťastníku! Bůh vás vážně potrestá," varuje znovu farář kostelníka. Kostelník se do třetice neudrží, z nebe slétne blesk a spálí faráře. "K..va, zase vedle," zní mrzutý hlas shůry.

Obávám se, že se Zdeněk Wognar mýlí, pokud tvrdí, že západní kulturní okruh se dokáže rouhat a vysmívat pouze cizím hodnotám a cizí víře.

Nedá žádnou práci dokázat pravý opak. Na podzim jsem v Písku navštívil mezinárodní výstavu karikaturistů, kde se nejméně třicet kreseb nemilosrdně strefovalo do křesťanského Boha a náboženské víry. V téže době se v Plzni konala výstava kresleného humoru s náboženskou tématikou dokonce na církevní půdě. V kterékoli knihovně je možné najít dostatek rouhačských literárních děl, které si z nejposvátnějších křesťanských dogmat nepokrytě utahují.

Totéž platí i o filmu. Ten svým vlivem na široké divácké masy vyvolával vždy největší ohlas. Klíčovým momentem pro zkoušku tolerance v západní kultuře se stalo přijetí kultovního filmu Život Briana od britské satirické skupiny Monty Pythons Flying Circus. Tento snímek v roce 1979 zapůsobil jako zjevení. Příběh je plný té nejkrutější ironie a znevažování církevních dějin. Dál se už v církevní kritice ani příliš jít nedá. Zmíněné filmové dílo pochopitelně okamžitě vyvolalo podrážděnou reakci oficiálních církevních kruhů. Jediným výsledkem bylo, že ač měl jít film původně do 200 kin, objevil se po vypuknutí protestů v 600 kinech. Ohlas byl posléze mnohem větší v katolických zemích.

V Británii film schválil Výbor filmových cenzorů, ale místní rady jej mohly zakázat na základě obskurního zákona upravujícího hygienu v kinech. Protože snímek skutečně rozzuřil řadu náboženských horlivců, podařilo se v některých městských radách prosadit jeho zamítnutí. Ale i v těchto městech bylo jen otázkou času, kdy bigotnost a dogmatismus podlehly umělecké svobodě. Snímek se posléze promítal i v řadě měst tzv. biblického pásu v USA, tedy v těch nejkonzervativnějších místech Ameriky.

Kontroverzi později vyvolaly i filmy Poslední pokušení Krista od M. Scorseseho a Dogma od Kevina Smithe, ale intenzita protestů byla nepoměrně menší. Západní společnost je už příliš liberální, aby byla ochotna nasazovat náhubek svobodě projevu a pohrávala si s cenzurou.

Pravdou nicméně je, že do uměleckého díla může i dnes někdy vstoupit autocenzura vyvolaná komerčními zájmy. V nedávné době prošla našimi kiny inteligentní americká komedie pod nešťastným komerčním názvem Santa je úchyl, v níž zpustlý alkoholik a kasař během Vánoc vykrádá v přestrojení za Santa Clause obchodní domy. Podle původních představ režiséra měl hlavní hrdina klít a cynickými vtípky znevažovat náboženskou atmosféru Vánoc. Producenti režiséra přemluvili, aby ony scény vystřihl a zabránil tak filmové komisi označit tento film jako nevhodný pro dětské diváky.

Uvedené procesy bohužel nemají protějšek v islámských zemích. Islámské prostředí je v drtivé většině případů velice konzervativní. O náboženských dogmatech se ani v nejmenším nepochybuje a převážná většina muslimů zůstává zcela nedotčena vlivem jiných kultur a je plně ponořena do své náboženské pravdy. Náboženství určuje životní rytmus, oblékání, stravování i rodinný život. Islám je plný příkazů a povinností a nad jejich dodržováním bdí rodina, sousedé i celá společnost.

Nedodržovat náboženská dogmata znamená riskovat vyobcování a zavržení vlastní rodinou. Skuteční ateisté se v islámských společnostech vyskytují velmi zřídka a své přesvědčení většinou skrývají. Věřících, kteří nevykonávají náboženské rituály a neberou církevní dogmata doslova, je kolem 7% a najdeme je většinou ve velkých městech. Pro ty ostatní je korán jedinou pravdou, které věří celým srdcem, celou bytostí.

Žertovat či ironizovat znamená vnášet do lidských hlav zmatek a pochybnosti, a to je v islámském prostředí nežádoucí. Proto se v islámských zemích obecně nedaří ironii a satiře. Židé v Izraeli nepokrytě žertují na úkor svých arabských spoluobčanů ohledně jejich neschopnosti nadhledu a smyslu pro humor. Vybavuji si nedávno zveřejněný rozhovor s izraelským profesorem v deníku Právo. Ten vzpomínal na setkání s egyptským protějškem, který byl šokovaný karikaturou premiéra Sharona a považoval ji za doklad trestuhodného úpadku a dekadence izraelské společnosti.

Pravý význam slova islám je "víra" -- tedy nepochybující a naprosté odevzdání se do vůle Boží. Jedině víra bez nejmenších pochyb je správná a společností ceněná. Víra je tím, co umožňuje muslimům žít v souladu s koránem šťastně. Muslimové ani za mák nevěří v Darwinovu evoluční teorii ani vědecké metodě poznání, pokud by byla v rozporu s textem koránu. Možná proto je postavení islámských univerzit nevalné a konkurenceschopnost většiny islámských ekonomik přes mohutné zavlažování ropou mizerná. A fakt, že se islámské společnosti berou příliš vážně, je možná důvodem, proč se tam tak málo daří demokracii.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2006
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Sněmovna opět odložila novelu vysílacího zákona Filip  Rožánek
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
3. 2. 2006 Cikánova píšťalka František Ladislav Čelakovský
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství
3. 2. 2006 Německý mýtus o překonání minulosti Richard  Seemann
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Pacienti nebudou muset za léky platit víc
3. 2. 2006 Privatizace: Těžko zpětně bědovat Václav  Šlitr
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
3. 2. 2006 Svobodu, nebo smrt... Ladislav  Žák
3. 2. 2006 Interlov: Kvalitu certifikované zvěřiny nemohou ocenit zákazníci v ČR
3. 2. 2006 S morálkou je to podobně jako s obrazy Hynek  Bíla
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství   
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?   
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii   
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?   
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat   
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku   
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Wikipedia.de byla soudně zlikvidována Hynek  Hanke
23. 1. 2006 Ještě k trestnému činu pomluvy Stanislav  Penc