3. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2006

Privatizace: Těžko zpětně bědovat

Kuponová privatizace byla nestandardní řešení, které se s odstupem času ukázalo jako ne příliš úspěšné. Sám bych kupříkladu dokázal přijmout systém kuponové privatizace v pozměněné podobě, kdy by většina podniku byla nabídnuta významné zahraniční společnosti a zbytek (kupříkladu 20 procent podniku) by byl zprivatizován kuponově, samozřejmě bez účasti privatizačních fondů (občané vlastnící část akcií by mohli dostávat dividendy).

Chtěl by se jen vyjádřit k privatizaci významných podniků, které měly přejít do zahraničních rukou. V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že pokud by k takové privatizaci došlo, tak za podmínek, že by českou firmu převzala společnost, která by do firmy donesla vedle stability také potřebné know-how. Příkladem je Škoda-Volkswagen.

Samozřejmě, že podnik byl na české poměry koncem 80. let dobře vybaven, rozjela se výroba technicky ne příliš zastaralého výrobku (Favoritu). Příchodem zahraničního investora došlo ke zlepšení technické vybavenosti závodu (některé části např. výroba motorů patří k evropské špičce), došlo ke zvýšení a zkvalitnění výroby, rozšíření výrobního programu atd.

Koncern VW musel investovat velké množství peněz, aby dosáhl současného stavu. Srovnat Škodu dnes a na začátku 90. let - to nám ukazuje, jak byl zahraniční investor pro podnik přínosem.

Na druhé straně máme v ČR podniky, které vyráběly výrobky, které koncem 80. let obstály v zahraniční konkurenci, případně za zahraniční konkurencí pokulhávaly jen mírně. Mám na mysli Škodu Plzeň, Liaz, Karosa, Tatra, Poldi, Vítkovice, Unex, Sigma, PBS, ČKD a další a další.

Kolik těchto podniků v současné době skutečně prosperuje a zvyšuje výrobu, kolik z těchto podniků by prosperovalo, pokud by na začátku 90. let přišel kvalitní investor, podnik zmodernizoval, přinesl know-how, zvýšil by technickou úroveň? Troufám si tvrdit, že by to byla drtivá většina, snad by vyráběla výrobky pod jinou značkou (vadí mi to rozhodně méně, než když podnik nevyrábí nic).

Škoda Mladá Boleslav zřejmě byla prodána pod tržní cenou, respektive měla být prodána za cenu vyšší. Proč se však pozastavujeme nad tím, že vydělává zahraničním akcionářům a ne českým? Kdo z českých akcionářů mohl od státu převzít podnik? Management podniku? (pamatujete na koncern Vítkovice v polovině 90. let), nebo snad samotný stát, který neměl peněz nazbyt?

Když už nic jiného, tak v současnosti podnik platí státu daně, prosperuje, zaměstnává lidi, kteří nejsou na úřadu práce, automobily se nemusí dovážet v takovém množství ze zahraničí, naopak, ještě se vyváží-tedy podnik nám zlepšuje obchodní bilanci. Pokud by zůstala Škoda v českých rukou, myslí si snad někdo, že by se vyráběly takové automobily, jako je Škoda Octavia II.?

V protikladu Poldi Kladno - za kolik bylo prodáno? Platí nějaké daně? Kolik zaměstnává zaměstnanců? Kolik zboží podnik vyprodukoval v minulém roce? Co automobily Liaz, kolik loni vyrobených modelů těchto vozů jste viděli v minulém roce na našich silnicích?

Samozřejmě je nutné vidět také fakt, že po otevření se západním trhů a po radikálním snížení poptávky po našich výrobcích na trzích východních by společnosti potkal útlum výroby (s tehdejší minimální proexportní politikou státu), ovšem tento útlum, jak se ukázalo, nebyl definitivní . Poptávka po zboží je už delší dobu vysoká, ovšem místo českých firem vyrábějí své výrobky firmy zahraniční a prodávají je nejen u nás, ale hlavně na Východě. Ruku na srdce, kolik výrobků vídáte dnes a denně, které jsou k nám dováženy se zahraničí, když jsme byli schopni u nás tyto výrobky vyrábět?

Také dokážu přijmout skutečnost, že mnoho investorů chtělo využít situace a české firmy by zneužili ke zprostředkování kontaktů se zákazníky v bývalých postsovětských republikách a Číně, kde by místo českých výrobků dodávali výrobky svoje, ovšem kolik by takových firem bylo?

Vždy je třeba věci posuzovat z hlediska krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Také jsem zastáncem teorie, že i podnik ve státních rukou může prosperovat (viz. třeba ČEZ, nebo víceméně úspěšná doba fungování francouzských státních společností), nepreferuji privatizaci za každou cenu.

Ale vždy musíme mít na zřeteli, jestli podnik řízený státem funguje tak jak má a zda-li majitel (stát), může spravovat podnik tak, aby byl konkurence schopný. Také si samozřejmě nemyslí, že bychom neměli schopné managery, kteří by dokázali podnik řídit, nebo že u nás nefungují ryze české podniky. Přesto solidní zahraniční investoři měli dostat větší prostor a v delším časovém horizontu bychom viděli, že jsme na tom, v porovnání se současnou situací, přece jen vydělali.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2006
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?
3. 2. 2006 Bylo správné či nesprávné zveřejnit ty karikatury?
4. 2. 2006 Soud zastavil stavbu dálniční křižovatky v Praze na Malovance
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
3. 2. 2006 Sněmovna opět odložila novelu vysílacího zákona Filip  Rožánek
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 O víře, rouhání, Bohu a ironii Milan  Černý
3. 2. 2006 Znovu o víře, rouhání, Bohu a ironii
3. 2. 2006 Cikánova píšťalka František Ladislav Čelakovský
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství
3. 2. 2006 Německý mýtus o překonání minulosti Richard  Seemann
2. 2. 2006 Britské listy mají za rok o polovinu více čtenářů
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Pacienti nebudou muset za léky platit víc
3. 2. 2006 Privatizace: Těžko zpětně bědovat Václav  Šlitr
3. 2. 2006 V Evropě neexistují žádné nezpochybněné modly Pavel  Urban
2. 2. 2006 Jak by reagovali Češi, kdyby v Německu otiskli posměšné karikatury T. G. Masaryka? Zdeněk  Wognar
2. 2. 2006 Redaktor France Soir propuštěn Simone  Radačičová
3. 2. 2006 Svobodu, nebo smrt... Ladislav  Žák
3. 2. 2006 Interlov: Kvalitu certifikované zvěřiny nemohou ocenit zákazníci v ČR
3. 2. 2006 S morálkou je to podobně jako s obrazy Hynek  Bíla
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
2. 2. 2006 Jak naštvat muslimy po francouzsku
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?
2. 2. 2006 Sedlecký vyloučen z České komory architektů? Jan  Mech
2. 2. 2006 Die Welt: Na Západě je dovoleno se rouhat
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005