18. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2005

CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ?

otázky na "preventivně informační" skupinu ministerstva vnitra

Dva vládní dokumenty pronikly na veřejnost: připravovaný zákon o podmínkách konání některých shromáždění a Bublanova průběžnou zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek. Jejich obsah svědčí především o totálním systémovém selhání Ministerstva vnitra.

Analogie mezi rychlostí, s jakou byl v srpnu 1969 po protestech při prvním výročí okupace přijat takzvaný první pendrekový zákon, a rychlostí přípravy zákona o podmínkách konání některých shromáždění po policejní blamáži při rozehnání Czechteku 2005 je zjevná. Bublanovo ministerstvo po svém dlouhodobém a téměř totálním systémovém selhání, které se projevilo v řadě známých kauz i u Mlýnce u Tachova, zplodilo právní paskvil. I u neprávníka na první pohled na veřejnost proniklý koncept připravovaného zákona vyvolává pocit nepatřičnosti, zvláště pokud se pak dozví o zkrácení lhůty pro zaslání připomínek k němu v meziresortním připomínkovém řízení na pouhé čtyři pracovní dny. Tady ale nejde o selhání subalterního či o dovolených zaskakujícího právníka, ale o zakořeněné bolševické právní vědomí celého vedení silového ministerstva. To ale nyní vede kněz...

Bublanova průběžná zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek je ze stejné dílny. Kromě řady již dávno vyvrácených lží a především nedostatečného právního rozboru stavu před, při i po vlastním Czechteku 2005 i při jednotlivých policejních zásazích proti němu, obsahuje výčet přestupků a trestných činů, které dle Policie ČR měli spáchat účastníci Czechteku 2005. Dovolím si ho celý zkopírovat:

Z údajů dostupných Ministerstvu vnitra vyplývá důvodné podezření, že se účastníci technoparty CzechTek dopouštěli zejména těchto protiprávních jednání:

Přestupky podle zákona o přestupcích:

§ 22 - proti bezpečnosti a plynulosti provozu

§ 23 - ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství

§ 30 - přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

§ 35 - přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství

§ 46 - přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě

§ 47 a 48 - přestupky proti veřejnému pořádku

§ 49 - přestupky proti občanskému soužití

§ 50 - přestupky proti majetku

Přestupky podle zákona o lesích

§ 53

Trestné činy podle trestního zákona

§ 155 - útok na veřejného činitele

§ 179 - obecné ohrožení

§ 202 - výtržnictví

§ 249 - neoprávněné užívání cizí věci

§ 257 - poškozování cizí věci

§ 187 a 187a - nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

§ 188a - šíření toxikomanie

§ 201 - ohrožení pod vlivem návykové látky

§ 181a a 181b - ohrožení a poškození životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že počet v místě zasahujících policistů přesáhl 1300 a náklady na straně policie přesáhly 31 milionů korun, je třeba předložit podle mého názoru naprosto jiný účet. Přes veškerou snahu Policie ČR Czechtek 2005 proběhl. Policie ho monitorovala, bránila účastníkům v příjezdu, opakovaně proti účastníkům zasáhla a dopustila se celé řady pochybení. Jak ale odhalovala a postihovala ty konkrétní jedince (jinak to ani dle zákona nejde), kteří podle ní zákony překračovali? Ptejme se proto primárně na počty a čísla:

  1. Kolik bylo uděleno pokut za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu a v jaké výši?
  2. Kolik bylo zahájeno řízení za ostatní vyjmenované přestupky? A proti kolika účastníkům?
  3. Kolik pachatelů trestných činů bylo mezi účastníky policií odhaleno a obviněno? Kolik to bylo dle jednotlivých výše uvedených paragrafů?
  4. V jaké výši byly zjištěné škody a konkrétně na čem byly způsobeny? Kdo je konkrétně způsobil a kdy?

Důvodné podezření je hezký termín, ale jaká je reality, pane ministře? Myslíte si, že příslušníci Policie ČR u Mlýnce u Tachova si zasloužili svoji mzdu?

                 
Obsah vydání       18. 8. 2005
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ? Jan  Wagner
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Vláda bere na vědomí a ukládá
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 O jiné knize Čestmíra Císaře na Radiu Hortus
18. 8. 2005 Rozkvetlý smutek Karel  Hlaváček
18. 8. 2005 Zabrání svět americké okupaci Íránu? Mojmír  Babáček
18. 8. 2005 Bush vyhrožuje Íránu ukončením jaderného program silou. Izraelské, pakistánské a indické atomové bomby mu nevadí? Karel  Vaníček
18. 8. 2005 I kojenci podléhají americkému vládnímu seznamu, který zakazuje lety podezřelým lidem Miloš  Kaláb
18. 8. 2005 Evolucionisté versus kreacionisté
18. 8. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 O právním státě a demokracii Marian  Kechlibar
17. 8. 2005 Velmi nepodařené Otázky Václava Moravce o neparlamentních stranách Petr  Šafařík
17. 8. 2005 Woodstock 1969 a dnešek: Zpátky dopředu, anebo úplně jinam? Lubomír  Brožek
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Chucpe aneb malé věci řežte ruky mávnutím Ivo  Železný
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005