8. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2005

Blair "chce bojovat proti extremismu"

Britský premiér Tony Blair dal koncem minulého týdne najevo, že hodlá v Británii po nedávných londýnských atentátech - poprvé od ukončení druhé světové války - podstatnou měrou omezit britský poválečný liberalismus. Blair - kontroverzně - oznámil, že připraví zákony, podle nichž budou moci být z Británie bez práva na odvolání deportováni extremističtí muslimští fundamentalističtí kněží, nechá uzavřít mešity, v nichž se káže nenávist, zakáže extremistické muslimské organizace a rozšíří použití zákonů pro uvalování vazby i na britské občany, pokud se ukáže, že verbálně podporují terorismus.

Blair konstatoval, že je ochoten postavit se proti britským i evropským soudům a pozměnit dosud platný evropský Zákon o lidských právech, aby soudy nemohly deportacím extremistů bránit.

Blair také vytvoří komisi, která bude zkoumat otázky multikulturalismu a bude usilovat o integraci těch přistěhovalců v Británii, kteří se záměrně separují od mainstreamové společnosti.

Blair konstatoval: "Jestliže sem lidé chtějí přijít, ať už proto, že utíkají před pronásledováním, anebo když hledají lepší život, budou hrát podle našich pravidel a budou dodržovat náš způsob života. Pokud se nebudou ochotni přizpůsobit, budou muset odejít, protože tím ohrožují naše lidi a náš způsob života. Nikdo nemá automatické právo přicestovat do Británie a žít tady. A když jsem lidé přicházejí, právo v této zemi zůstat je spojeno s určitými povinnostmi."

Balík Blairových nových opatření vyvolal znepokojení u mnoha muslimských organizací a u mnoha britských právníků. Vedl Charlese Kennedyho, šéfa britských Liberálních demokratů, třetí největší britské politické strany k varování, že Blair ohrožuje všestranický britský konsensus, uzavřený po londýnských bombových atentátech ze 7. července. Organizace Liberty, která usiluje o dodržování lidských práv, konstatovala: "Základní hodnoty demokracie nemohou být změněny jen proto, že nás vyprovokovali teroristé." Konzervativci a britská policie však nové Blairovy návrhy přijali s uspokojením.

Podle nových opatření bude možno deportovat z Británie ty osoby, které šíří nenávist, které prosazují násilí pro šíření osobního přesvědčení, a které ospravedlňují či glorifikují terorismus.

Deportace extremistických duchovních z Británie mají být zahájeny, až britská vláda uzavře memoranda s 10 státy především na Blízkém východě, včetně Jordánska, Alžírska a Libanonu. Těmito memorandy mají tyto státy přislíbit, že deportované osoby nebudou na jejich území mučeny.

Blair doufá, že tím bude schopen neutralizovat námitky britských soudů, které od roku 1996 takovýmto deportacím brání, protože podle třetího článku Evropské konvence o lidských právech nesmějí být osoby deportovány do zemí, kde by jim hrozilo mučení anebo ponižující zacházení.

Blair přiznal, že v této věci bude muset bojovat se soudy, ale vyjádřil naději, že v nynější atmosféře po londýnských atentátech budou soudy ochotny dát větší důraz na lidské právo žít v míru. Avšak Blair dodal: "Pokud vzniknou nepřekonatelné právní překážky, vytvoříme nové zákony, a pokud to bude nutné, pozměníme Zákon o lidských právech."

Blair dodal, že z Británie budou deportováni ti cizinci, o nichž se zjistí, že se aktivně podílejí na tvorbě extremistických internetových stránek, na činnosti extremistických knihkupectví, středisek a organizací. Bude vytvořena samostatná databáze osob, považovaných za hrozbu britské společnosti. Tomu, kdo se octne na takové databázi, bude odepřen přístup do Británie a odvolání bude možné jedině ze zahraničí.

Někteří labourističtí muslimští poslanci byli potěšeni, že Blair oznámil, že zakáže dvě muslimské extremistické organizace Hizb ut-Tahrir a al-Mujahiroun. Imran Waheed, britský mluvčí organizace Hizb ut-Tahrir, konstatoval: "Toto dokazuje, jak fundamentalisticky jedná britská vláda ve snaze potlačit legitimní islámskou politickou debatu v Británii. Naše organizace má padesátiletou historii nenásilné politické činnosti, která se především zaměřuje proti diktátorům, vládnoucím v muslimském světě. Použijeme proti tomuto zákazu veškerých dosažitelných právních prostředků."

Bruce Holder, mluvčí výboru pro veřejné záležitosti v organizaci britských právníků (Bar Council) konstatoval: "Jsme znepokojeni, že, jak se zdá, Blair chce suspendovat článek 3 Zákona o lidských právech, aby vyřešil problémy, jimž čelíme."

Londýnský starosta Ken Livingstone odsoudil mlhavost deportačních návrhů a poukázal na to, že před 20 lety by to znamenalo, že by bylo zakázáno Nelsonu Mandelovi a jeho spolupracovníkům, aby přicestovali do Británie. Muslim Council of Britain varoval, že nová opatření, navrhovaná Blairem, mohou znamenat zákaz vyjadřování podpory pro osoby, které žijí v situaci brutální zahraniční okupace.

Blair také oznámil, že britská policie dostane pravomoci zadržovat podezřelé teroristy podstatně déle než je současný vazební limit 14 dnů. Neuvedl, na jak dlouhou dobu bude moci být vazba prodloužena.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       8. 8. 2005
8. 8. 2005 Ze zámoří přicházejí znepokojivé zprávy Jindřich  Kalous
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
8. 8. 2005 CzechTek - odpad kapitalismu Milan  Valach
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Nejsou to děti současnosti, která je takto vychovává? Zdeněk  Štefek
8. 8. 2005 * * * Viola  Fischerová
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek
8. 8. 2005 Tři muži obžalováni v Londýně v souvislosti s útoky z 21. července
8. 8. 2005 Blair "chce bojovat proti extremismu"
8. 8. 2005 Bojujme proti strachu svobodou
8. 8. 2005 Vytrvalý protest v Londýně Karel  Musílek
8. 8. 2005 Topolánkův majstrštyk Jakub  Pikna
8. 8. 2005 Do roka a do dne se sejdeme u volebních uren! Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Ekonomové jsou slouhové kapitálu Josef  Vít
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2005 Blair "chce bojovat proti extremismu"   
24. 6. 2005 Svoboda projevu jako za cara   
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny   
15. 6. 2005 Microsoft pomáhá čínským úřadům cenzurovat internet   
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"   
13. 6. 2005 Na obranu bigotnosti   
2. 6. 2005 Některé názory by se měly zakazovat Milan  Valach
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"   
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
4. 5. 2005 Nacismus a právo na názor Ondřej  Slačálek
4. 5. 2005 Češi pořád chtějí někoho zakazovat Jan  Čulík
4. 5. 2005 Nejsem Čech obecný Ondřej  Slačálek
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky