5. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2005

Válka idiotů

S lidmi, kteří staví svoje hodnoty nad klidný spánek ostatních, bývají obecně špatné zkušenosti.

Klid demokracie má jednu chybu. Způsobuje absťák po velkých kolektivních citech. Od krize v České televizi už pár pátků uteklo, Czech Tek je dalším výronem touhy po Velkém Boji Za Hodnoty. Na všech stranách.

Velký Boj Za Hodnoty má ovšem taky jednu chybu. Dělá z lidí idioty. Taky na všech stranách.

a) Che Guevara

Technaři (krycím jménem Tančící děti) jsou mladší, fotogeničtější a sympatičtější než tmavý šik obrněnců bez tváře. Rozhodně jsou milejší než blazeovaní pupkáči z parlamentu. Pitomí jsou ale přinejmenším stejně. Když jejich tribun Radim Špaček napsal (v článku "Svoboda a CzechVztek") do Mladé fronty, že "hodnoty, které CzechTek nabízí, převažují nad několika probdělými nocemi místních nebo pošlapanou loukou", byl to do vlastní branky nejen gól, ale snad celý hattrick (dokázal to mj. Vladimír Kučera v článku "Nadhodnoty technoparty" v Mladé frontě o dva dny později). S lidmi, kteří staví svoje hodnoty nad klidný spánek ostatních, bývají obecně špatné zkušenosti. Takoví mají podivuhodný sklon podřizovat hodnotám nejenom spánek, ale nakonec i štěstí a životy všech okolo. K Czech Teku a podobným svobodomyslným akcím mám vztah přívětivý, ale svůj klidný spánek stavím nad deset Czech Teků. Žádám Radima Špačka i všechny ostatní technaře, aby svojí svobodě tančit neobětovali moji (a číkoliv) svobodu spát. To by jim jaksi bralo právo na tu svobodu tančit.

b) Štěpán

Mladí revolucionáři bez moci mají na nějaký ten úlet občas právo, premiér země nikoliv. Přesto ho udělal. Do úterních Lidových novin napsal článek "Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé". Předvedl v něm jako na talíři, jakého myšlenkového ustrojení je. Jeho argumenty zavoněly normalizací tak čerstvě, jako by odvanula teprve včera (však to také připomněla spousta lidí, v Lidovkách Jan Pelc, Jakub Jirsa a Jan Růžička, na Britských listech Jiří Kofránek). Paroubkův článek je od A do Z přehlídkou uvažování, které se zdálo být patnáct let po smrti. Co vlastně Paroubek napsal?

1) Že technaři nejsou tančící děti, a že je tak můžou nazývat jenom lidé, kteří chtějí poškodit poctivou vládu a policii:

"Kolem každé podobné události se snaží přátelé i přítelíčkové obžalovaných vytvořit aureolu hrdinství, obětních beránků a atmosféru případu století." (Mladý svět, 3.12.1976, "Případ Magor")

"Z celé záležitosti se již řadu týdnů pokoušejí nejrůznější tiskové agentury a orgány západních zemí dělat senzaci a vyvolávají dojem, že jde o politický útisk opozičních "nekonformních" umělců." (Rudé právo, 25. 9. 1976: "Na lavici obžalovaných výtržníci")

2) Že je třeba věci nazývat pravými jmény, protože jsou koneckonců "jak sociologicky a politologicky, tak policejně a zpravodajsky zdokumentovány".

"Pravdivé poznání celého pozadí skutečné situace v roce 1968 i všech motivů vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR ukazuje v pravém světle všechny lži, pomluvy a vědomé překrucování skutečnosti, konstruované a šířené naší vnitřní reakcí, pravicovými oportunisty i zahraniční buržoazní propagandou o srpnových událostech. Hluboké a správné pochopení pravého smyslu těchto událostí je zároveň rozhodujícím předpokladem k vytvoření zdravého politického ovzduší v naší zemi." (Poučení z krizového vývoje)

3) Že jádro technařů tvoří nebezpeční anarchisté.

"Antikomunistické a antisocialistické síly organizovaly otevřené demonstrace, provokace a akce vyloženě anarchistického charakteru." (Poučení z krizového vývoje)

4) Že tito nebezpeční anarchisté jsou mezinárodně propojeni a organizováni.

"Tyto a mnohé další skutečnosti dokumentuji spojitost událostí v Československu s bojem mezinárodního imperialismu proti SSSR a socialistickému společenství." (Poučení z krizového vývoje)

"Mezinárodní špionážní centra, organizovaná..." (Proces s Miladou Horákovou)

5) Že se navzájem informují přes mobil a internet a utajují místo akce až do samého jejího začátku.

"Co říci na to, že mnohdy účastníci těchto "koncertů" ještě při nástupu do objednaných autobusů nevěděli, kde se vůbec akce pořádá...? (Svoboda, 27. 9. 1976: "Další bublina splaskla")

"Vstupy na tyto "výkřiky zoufalství" představitelů "druhé kultury" byl většinou deset až čtyřicet korun, datum, místo a hodina byly utajovány do posledního okamžiku." (Mladý svět, 3.12.1976 -- "Případ Magor")

6) Že se jich na místo akce schválně sjíždějí tisíce, aby akci nešlo zabránit.

"Jaké ale bylo překvapení, když místo patnácti kamarádů, které si na oslavu pozval, jich z Prahy přijelo sto padesát. Dva plné autobusy, auta. Netušil totiž, že se na jeho svatbě odehraje "První hudební festival "druhé kultury""." (Mladý svět, 3.12.1976 -- "Případ Magor")

7) Že se na podobné akce nachytají spousty nevinných "noviců", kteří si to "chtějí zkusit".

(Sem jsem byl už i líný dohledávat příklady. Komunistický výklad Palachovy smrti i událostí Palachova týdne v roce 1989 jsou ještě v dostatečné paměti.)

8) Že se technaři opíjejí, jsou špinaví, hluční a provádějí ošklivá výtržnictví.

"Mohu prohlásit, že jsem tam prakticky neviděl střízlivou osobu. Vím, že se tam tancovalo a přítomní se svlíkali do půl těla, pokud je mi známo, tak doslova šíleli na zemi a váleli se po podlaze." (Mladý svět, 3.12.1976 -- "Případ Magor")

Mohu říci, že když skupina na plese vystoupila, byli jsme otřeseni. Byli zarostlí a špinaví a ještě větší otřes byl, když začali hrát. (Mladý svět, 3.12.1976 -- "Případ Magor")

"...melodické zvuky začal postupně nahrazovat vřískot a bušení, jejichž hlučnost se dala měřit na desítky decibelů." (Mladá fronta, 16. 10. 1976: "Výtržnost, která se ocitla před soudem")

9) Že s nimi mají špatné zkušenosti v "mnoha našich obcích".

"Občané vesnic, ve kterých se srazy konaly, se nestačili divit." (Mladý svět, 3.12.1976 -- "Případ Magor")

"Leckde naletěli na klam, dokonce těmto "hudebníkům" zaplatili tučný honorář. Jinde přetekla míra trpělivosti. Tak třeba již v červnu 1972 uveřejnil časopis zručského Sázavanu odsuzující článek pod názvem "O podobné umění nestojíme". V něm je vylíčena výtržnost povedených hudebníků, kteří k nim zavítali s programem hluboce urážejícím mladé publikum. Podobné zkušenosti mají i na písecké průmyslovce, kde organizátoři plesu uzavřeli smlouvu o vystoupení (Kčs 2000,-) s těmito "umělci" a těšili se, jak pěkně užijí společenský večer. Leč krátce po zahájení nezbývalo než ukázat "umělcům" píseckou bránu a vykázat je z města. Vulgárnost nejhrubšího zrna v Písku neobstála. Společně s nimi museli odejít i pojízdní "stálí příznivci." (Mladá fronta, 16. 10. 1976: "Výtržnost, která se ocitla před soudem")

10) Že všichni slušní občané mají právo na spánek, výchovu dětí a bezpečí.

"Každý poctivý a odpovědný člověk už krajně touží po tom, aby bylo možné pracovat v klidném ovzduší." (Slovo do vlastních řad)

11) Že před Paroubkovými časy byla policie málo akceschopná a Czech Teku nedokázala zabránit.

"Zatímco Komunistická strana Československa byla pravicovými oportunisty rozkládána, její činnost paralyzována a její akceschopnost ochromena, maloburžoazní kontrarevoluce si vytvářela stále vetší zálohy, které podle potřeby nasazovala do politického zápasu." (Poučení z krizového vývoje)

12) Že to teď ale dokázala, a že taková obrana slušné společnosti a společenského řádu je nutná, je v zájmu veřejného pořádku a děje se podle demokratických zákonů.

"Naše společnost netrpí žádné formy chuligánství, výtržnictví, přirozeně a právem se brání morální špíně a snahám infikovat naši mládež tím, co každý slušný člověk odsuzuje a co narušuje duchovní zdraví mladé generace." (Rudé právo, 25. 9. 1976: "Na lavici obžalovaných výtržníci")

"Před soudem bylo souzeno a odsouzeno výtržnictví a chuligánství, které se dostalo do rozporu se zákony našeho státu." (Mladá fronta, 16. 10. 1976: "Výtržnost, která se ocitla před soudem")

13) Že novinářské paralely k listopadu 1989 jsou nemístné.

"Byli jsme dále svědky toho, jak někteří publicisté provokativně srovnávali nacistickou okupaci s přítomností spojeneckých vojsk." (Slovo do vlastních řad)

14) A konečně, že i tak skvělý a úspěšný zásah se hodí opozici, různým novinářům a dokonce i prezidentovi k tomu, aby z něj vytloukali špinavý politický kapitál.

"Jenomže taková kulturní politika se nelíbí - konečně jako nic, co v naší společnosti děláme - některým lidem u nás doma. Exponentům pravice, kteří nenávidí naše zřízení a používají všech prostředků, aby je poškozovali. Je to hrstka stále týchž lidí, která chce ze všeho vytloukat politický kapitál. A tak ti různí Mlynářové, Krieglové, Havlové a další se obracejí na západní sdělovací prostředky, různé komitéty, protestují, organizují akce. " ("Rudé právo", 25. 9. 1976: "Na lavici obžalovaných výtržníci")

Jazyk a používané argumenty prozrazují o politikovi mnohé, stačí si přečíst Klempererův Jazyk třetí říše a Fideliův Jazyk komunistické moci. Tak jako Paroubek nemluvil Zeman, nemluvil Špidla, nemluvil dokonce ani Gross, a sám Václav Klaus si vytvořil vlastní druh totalitního jazyka, aby nemusel používat ten normalizační. Paroubek ho používá bez skrupulí. Snad o tom ani neví...

c) Vysockij

Nebylo by to společenské vzedmutí, aby se do něj nepřipojili umělci. Jarek Nohavica se překonal a v mp3 zveřejnil na internetu (www.nohavica.cz) písničku "Už zase bijou děti". Nevěřil bych, že kromě bratří Nedvědů dokáže některý folkař seskládat tak pěknou nechtěnou parodii na sebe sama. Do minuty a sedmi vteřin se Nohavicovi vešla celá plejáda jeho klišé, včetně "tluču na bubínek / rytmus jímž klepe srdce / bolavé od vzpomínek" a "z ulice do pokoje / zní píseň obehraná / neptej se lásko moje / komu teď zvoní hrana" Jako bonus přidal nějaké to "mám jenom holé ruce" a "tak jako v listopadu", koneckonců posuďte sami:


Už zase bijou děti
plastikovými kyji.
Už zase vzduchem letí
slova o anarchii.

A jako v Listopadu
z oblohy padá voda
a s obrněnci vzadu
klopýtá nesvoboda

Mám jenom holé ruce
a tluču na bubínek
rytmus, jímž klepe srdce,
bolavé od vzpomínek.

Už zase se mi vrací
zarostlé lesní stezky,
přejetí vlakem ptáci
a prázdné SMSky.

Z ulice do pokoje
zní píseň obehraná.
Neptej se lásko moje
komu teď zvoní hrana.

Ta hrana zvoní tobě
nad loukou plnou smetí
v téhleté divné době,
kdy zase bijou děti,
kdy zase bijou děti,
kdy zase bijou děti,
kdy zase bijou děti.

Na www.policejnistat.cz sklidila povedená píseň zasloužené ovace.

d) Kompars

Czech Tek má spoustu postav. Málokdo obstál aspoň jakž takž čestně. Bývalý disident Bublan a jeho policisté zjevně lhali, a to dokonce i v případech, kdy si mohli na prstech spočítat, že se toho zatraceného majitele pozemku přeci někdo jiný musí zeptat! Měli-li policisté zakrytá čísla a kopali-li zadržené lidi do hlavy (jako že na to jsou fotky a videa), je to průšvih, ze kterého má ministr vnitra vyvodit osobní zodpovědnost.

Pravicová opozice se neostýchala pozřít vlastní výkal, když kritizovala cosi, co by sama provedla ještě mnohem tvrději, a z čirého negativismu proti vládě se najednou vyslovila proti všemu, co dřív propagovala pod jmény "zákon", "pořádek" a "standardní řešení". Sledovat, jak se u toho kroutila, bylo velmi zábavné.

Novináři vzhledem k okurkové sezóně zblbli rovněž, Lidové noviny se dokonce neostýchaly přinést rozhovor se zcela nevinnou Bublanovou dcerou, což bylo podobně relevantní, jako kdyby se k zákonu o vysokých školách vyslovoval synek paní ministryně. Důkazem žurnalistické potrhlosti je koneckonců i tento přehled, ukončeme ho tedy včas.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2005
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
6. 8. 2005 Zemřel Robin Cook
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "V jednotlivostech proto mohlo přirozeně dojít i k excesům" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Je potřeba oddělit zrno od plev !" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Pan Kolberk se mýlí: Ke kulturním akcím není zapotřebí žádného povolení Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
4. 8. 2005 Czechtek: Amnesty International kritizuje českou vládu
5. 8. 2005 Británie: Dva muži postaveni před soud pro vraždu studenta
4. 8. 2005 Zawahiri: "V Londýně dojde k dalším atentátům"
5. 8. 2005 Američtí piloti jsou dodnes hrdi, že svrhli atomovou pumu na Hirošimu
5. 8. 2005 Čína a Spojené státy se spojily proti reformě RB OSN
5. 8. 2005 Británie: Studentům bude trvat 15 let, než splatí dluh za vysokoškolské studium
5. 8. 2005 * * * J. H. Krchovský
5. 8. 2005 Skandál v pařížské márnici mrtvých andělů Josef  Brož
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Pár spratků se chtělo poprat s policisty, a tak se poprali Petr  Švec
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Už zase bijou děti Štěpán  Kotrba
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Čtvrteční demonstrace v Plzni... Jan  Rovenský
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat
5. 8. 2005 Paroubek přišel do funkce nepřipraven Darius  Nosreti
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 Černá se to, černá Václav  Dušek
5. 8. 2005 Pár techno paradoxů Patrik  Nacher
4. 8. 2005 Důkaz brutality Policie ČR?
4. 8. 2005 Český rozhlas spustil o CzechTeku na internetu speciál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2005 Strana jménem Czechtek Jan  Wagner
4. 8. 2005 Británie šokována rasistickou vraždou studenta
5. 8. 2005 Obětí fanatiků jsou téměř vždy nevinní lidé Jaroslav  Foldyna
4. 8. 2005 Za lepší vztahy mezi Čechy a Rakušany
5. 8. 2005 Hlasy odporu Laith  Al-Saud
4. 8. 2005 Lze předejít dalším bitvám mezi policií a účastníky CzekTeku? Antonín  Slejška
4. 8. 2005 Budoucí elita národa
4. 8. 2005 Před působností zákonů nikam neutečeš Michael  Kroh
5. 8. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 25. července 2005
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
3. 8. 2005 Scénáře ropného šoku Jindřich  Kalous
3. 8. 2005 ČEK TEK MEK Alex  Koenigsmark
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Galon za 4 dolary   
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drzý výsměch: Městská policie Praha "je bezmocná" Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2005 Pomníky stavíte, prosím vás, komu? Jan  Paul
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
27. 7. 2005 Je úkolem médií posilovat děsivé stereotypy? Jan  Čulík
26. 7. 2005 Katalog omylů František  Hrdlička, Zdena Bratršovská
26. 7. 2005 Univerzity a svět: Kdo s kým válčí? Radim  Valenčík

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Pár spratků se chtělo poprat s policisty, a tak se poprali Petr  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat   
5. 8. 2005 Paroubek: "Je potřeba oddělit zrno od plev !" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Paroubek: "V jednotlivostech proto mohlo přirozeně dojít i k excesům" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY   
5. 8. 2005 Paroubek přišel do funkce nepřipraven Darius  Nosreti
5. 8. 2005 Pár techno paradoxů Patrik  Nacher