8. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2005

Czechtek a objektivita

V pátek večer 5.srpna jsem se náhodou díval na záznamy z policejního vrtulníku na TV 24.cz. Byl jsem rád, že jsem konečně uviděl taky něco jiného než několik stále se opakujících vybraných detailů z kamer účastníků CzechTeku. Myslím si, že stačí opravdu jen chvíli věnovat také policejním záběrům, aby bylo každému jasné, že pořadatel této akce žádným způsobem předem neoznačil pozemek, na němž se má jeho "privátní oslava" konat, natož aby se postaral o příjezdové cesty k němu. Skupiny účastníků pak byly ještě dávno před zásahem policie evidentně rozptýleny v širokém okolí a kempovaly nebo si prorážely cestu přes řadu pozemků, které nejspíše nebyly ke kempování vůbec určeny a jejichž majitelé s tím asi těžko kdy vydali souhlas. Přes to, že na hlavní ploše CzechTeku byly stovky aut s několika tisíci lidmi, tak jediný pořadatel tam nemohl dostat alespoň nejnutnější hygienická zařízení, píše čtenář Václav Houfek.

Podle mého názoru pořadatel, který není schopen včas zajistit ani latrínu pro takový počet účastníků, se mentálně rovná nějakému kojenci, ten se totiž taky o takové "byrokratické zhůvěřilosti" nestará. Ale možná, že byli účastníci vybaveni "PampersTeky"?

Pozn. ŠOK: Latríny, přivázané na nákladním voze LIAZ už se na louku nedostaly... Nekompromisně byly vráceny zpět. Přesto, že minulé ročníky byly a i tentokrát byly objednány. Policie si pořídila hajzlíky své. Do nich ovšem nezvané návštěvníky nepouštěla, stejně jako jim nedala ani kanystr vody. Odpovědnost policie za hygienický problém naštěstí vyřešila průtrž mračen, která podvakráte louku spláchla...

Ono by se toho našlo určitě spousta, co pořadatel nebyl schopen zvládnout. Nejen hygiena, ale třeba také protipožární opatření (den předtím teploty vystoupaly vysoko přes 30 stupňů), záležitosti ohledně hudební produkce (především OSA), dle vyjádření některých účastníků akce na internetu tam fungují jakési mobilní bary (opět hygiena, živnostenský úřad, příslušné obecní vyhlášky) nebo včasnou domluvou s policií zajistit kontrolu a řízení dopravy v místě. Toto všechno je jinak běžně schopen zvládnout každý pořadatel obecního jarmarku.

Pozn. ŠOK: Hasiči byli připraveni - v areálu na pozemku Státního fondu byly přítomny dvě hasičské cisterny. Narozdíl od autora, který má puzení psát, aniž byl přítomen, jsem na louce strávil dva dny a dvě noci. Mluvit v souvilosti s akcemi typu CzechTek o organizaci OSA je ukázkou diletantismu autora. Chtěl bych vidět DJ's, kteří by byli zastupováni totuto zlodějskou organizací... CzechTek je free i proto, že je "OSAfree".

Pořadatel CzechTeku je tedy buď hloupý, nebo se všem těmto "trapným" povinnostem vědomě vyhnul. Říkal jsem si proč by to dělal, ale když jsem včera viděl ty desítky a možná stovky účastníků akce, kteří ještě před vlastním policejním zásahem zasypaly v řadě stojící (!) policisty sprškou kamení, klacků a lahví, tak mi bylo jasné, že zde šlo evidentně o provokování policie, o jakousi adrenalinovou zábavu. To také vysvětluje, proč si pořadatel včas nezajistil všechny zmiňované technické a organizační záležitosti a akce neproběhla v klidu, stejně jako desítky podobných hudebních festivalů, které se u nás každoročně konají. Jsem v tuto chvíli přesvědčen, že mu o klid pro hudební produkce natož o bezpečnost účastníků "malé letní slavnosti" rozhodně nešlo, hlavní zábavou je zde totiž adrenalinový rauš z konfliktu s policií. Proto se ho snaží dosáhnut za každou cenu.

Z této policejní dokumentace je také jasné, že po celou dobu zásahu měl každý, kdo se s policisty nechtěl dostat do střetu, spoustu času a možností prostor opustit. Což také řada lidí v klidu udělala. Zůstali jen ti, kteří už nebyli schopni vnímat situaci kolem sebe, nebo kteří se vědomě nechtěli konfliktu s postupující policií vyhnout.

Pozn. ŠOK: Nebylo to tak. Z akce nevedla žádná cesta, která by byla do zásahu volná. Cesta na dálnici byla záměrně uzavřena policisty, cesta do obce Újezd kolonou cca 200 vozů účastníků a za obcí policejní uzávěrou.

Jakékoliv srovnání této události s listopadem 1989 je tedy zcela nesmyslné. Spíše je to možné přirovnat k zásahu policie proti některým agresivním demonstrantům v Praze při zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Tehdy, stejně jako při řadě minulých tekno akcích, to byli především politici z řad ODS, kteří kritizovali údajnou neschopnost policie rázně zasáhnout a ochránit soukromý majetek a veřejný pořádek. No, ale každý má právo na změnu názoru, takže i pan prezident Václav Klaus by dnes už nejspíše neseděl na Hradě nebo v Kongresovém centru jako v roce 2000, ale hájil by právo na teknařské multikulturní pojetí svobody metáním kamenů a lahví proti stojícímu kordonu policistů.

To, že si někteří politici z tohoto tématu vaří svůj předvolební gulášek je nabíledni. A je to evidentní z toho, že řada kategorických odsouzení byla vyjádřena bez alespoň elementárního pokusu zjistit skutečný stav věcí. Pokud by zájem politiků o toto téma vedl k tomu, že by se přijaly zákonné úpravy obdobné těm evropským zemím, které technopárty v posledních letech prakticky zakázaly, bylo by to podle mne v pořádku. Vypadá to asi takto ( citováno dle článku "Lze předejít dalším bitvám mezi policií a účastníky CzekTeku?": Ve Velké Británii se tak stalo již před více než deseti lety přijetím nového Zákona o trestním soudnictví a veřejném pořádku. V něm je technopárty nazývána "Rave". Jde o shromáždění více než 100 osob, při němž se hraje v noci na volném prostranství zesilovaná hudba, která vážně obtěžuje místní lidi.

Britská policie může nařídit účastníkům, aby pozemek opustili, pokud policie usoudí, že: připravují rave, čekají, až rave začne, a pokud se účastní 10 nebo více lidí, tak proti němu mohou zasáhnout. Pokud někdo neuposlechne příkazů policie či se vrátí během nadcházejícího týdne na pozemek, dopouští se v obou případech trestného činu, přičemž trestem je tříměsíční vězení nebo pokuta 2500 liber, případně obojí. Zákon umožňuje každému uniformovanému policistovi, který dospěje k názoru, že určitá osoba jde či jede na rave, jim v tom do vzdálenosti 8 km od místa konání zabránit a donutit je, aby opustili oblast. Pokud osoba policistu neuposlechne, zaplatí pokutu 1000 liber. Také ve Francii přijali v parlamentu zákon, který pod pokutou 20 000 franků zakazuje konání nepovolených technopárty.

To, že ze strany účastníků CzechTeku jsou šířeny pouze záběry zasahujících policistů, je při jejich přístupu k odpovědnosti za své jednání vcelku pochopitelné. Pochybuji, že se mezi nimi najde někdo, kdo jako policisté ze zásahové jednotky najde odvahu se veřejně přiznat ke svým skutkům. Že ale média převezmou tyto materiály a ani se často nepokusí je doplnit o další informace a přispívají tak k šíření jednostranných interpretací, je napováženou. Přitom záběrů účastníků CzechTeku házejích předměty na policisty musí být evidentně nejméně tolik, jako záběrů zasahujících policistů, spíše však mnohem více.

Pozn. ŠOK: Neplatí pro galerie, které nafotografovali profesionální fotoreportéři. Násilí zasahujících policistů je střídáno násilím příznivců techna. Je otázka, zda plasty obrnění policisté mohli být vážně zraněni klacky a flaškami... Byl to totiž boj římských legií s tlupou neandrtálců.

Je samozřejmé, že každý občan má právo na vysvětlení a řádné prošetření všech policejních zásahů, které se nějakým způsobem dotknou jeho osobnosti. V demokratickém státě se k tomu budují instituce a vytváří kontrolní systém, který případná pochybení policie a státní moci korigují. U nás tento systém není nejdůvěryhodnější, ale jeho kvalita vyplývá především ze zájmu veřejnosti a z práce její politické reprezentace. Doufejme, že především politici si v současné situaci toto uvědomí a přispějí k pozitivní změně stavu a ne k honění si vlastních mediálních triček. Bohužel, ale pravý opak bude nejspíše pravdou. Například senátoři jsou schopni se usnést na odsouzení policejního zákroku ještě dříve, než vůbec začalo řádné vyšetřování a než se alespoň shromáždil základní dokumentační materiál.

Já si netroufám vynést definitivní soud, nemám totiž božské schopnosti jako třeba naši někteří politici. Raději si počkám na další informace, které mi můj názor možná ještě umožní korigovat. V tuto chvíli, jak je asi z mého textu patrné, jsou mé sympatie spíše na straně policie. Myslím si, že její postup byl v zásadě oprávněný, protože demokracie bez odpovědnosti a vymahatelnosti práva je anarchií směřující ke zlu. A to podle mého názoru platí pro všechny zúčastněné strany sporu.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2005
8. 8. 2005 Ze zámoří přicházejí znepokojivé zprávy Jindřich  Kalous
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
8. 8. 2005 CzechTek - odpad kapitalismu Milan  Valach
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Nejsou to děti současnosti, která je takto vychovává? Zdeněk  Štefek
8. 8. 2005 * * * Viola  Fischerová
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek
8. 8. 2005 Tři muži obžalováni v Londýně v souvislosti s útoky z 21. července
8. 8. 2005 Blair "chce bojovat proti extremismu"
8. 8. 2005 Bojujme proti strachu svobodou
8. 8. 2005 Vytrvalý protest v Londýně Karel  Musílek
8. 8. 2005 Topolánkův majstrštyk Jakub  Pikna
8. 8. 2005 Do roka a do dne se sejdeme u volebních uren! Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Ekonomové jsou slouhové kapitálu Josef  Vít
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita   
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek
8. 8. 2005 Do roka a do dne se sejdeme u volebních uren! Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Nejsou to děti současnosti, která je takto vychovává? Zdeněk  Štefek
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Akce nebyla legální Pavel  Kolberk
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Svobodný festival pod politickým nátlakem Ondřej  Kopáček
5. 8. 2005 Tachovsko a Londýn: dva případy policejní brutality Thomas  Franke
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Paroubek: "Zásah policie u Přimdy byl oprávněný!" Jiří  Paroubek
5. 8. 2005 Czechtek 2005: NeNeNeNeNeNeNeNe Oldřich  Průša
5. 8. 2005 "Léčbu" neopakovat! Petr  Wagner
5. 8. 2005 Pokud chce někdo teknaře postavit mimo zákon, musí ten zákon vydat