8. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2005

Topolánkův majstrštyk

V MF Dnes ze dne 5. srpna jsem náhodou objevil inzerci ODS, šlo o jakési resumé prvních sto dní ve funkci, které bylo vystaveno pro Jiřího Paroubka. Při čtení tohoto osmibodového hodnocení jsem se opravdu pobavil. Pan předseda ODS, Mirek Topolánek, v něm ukázal, že je politikem opravdu velkého kalibru. Už v názvu inzerátu: "Sto dní laciných gest" pan Topolánek skvěle ukazuje, že platí ono přísloví o potrefené huse, která nejvíc kejhá.

Pod nadpisem se píše, že činností předsedy vlády je ODS hluboce znepokojena -- to je jasné, neboť začínají mít strach, že se jim konečně postavil soupeř, který utišil zásadní rozpory uvnitř strany, a který přenesl souboj o přízeň voličů na půdu diskuse o programech jednotlivých stran, v níž se začíná ukazovat, že lidé si uvědomují stále více, že dogmatické nápady v Modré šanci opravdu asi nejsou pro všechny sociální skupiny stejně výhodné. Navíc je patrné, že ODS dosáhla svého preferenčního maxima a jejich podpora bude nadále klesat, neboť lidé, kteří po aférách v ČSSD, patně z trucu, dali přednost ODS před ČSSD, aby ukázali, že přesto, že mají k levici blíže, tak podobné excesy tolerovat nebudou, se začínají přiklánět opět k ČSSD.

Nyní již k samotným osmi bodům, které bych nazval špatným pokusem o dobrý vtip. Upozorňuji, že následujících osm bodů budu doslovně citovat z deníku MF Dnes ze dne 5. května 2005, a které uvedu uvozovkami a dále opatřím komentářem; autorem těchto bodů je Mirek Topolánek...

- "neřeší dlouhodobé problémy České republiky, jako je vysoká nezaměstnanost, prohlubující se deficit veřejných rozpočtů, neúnosné celkové zdanění obyvatelstva, zhoršující se kvalita zdravotní péče, špatně fungující justice a přebujelá byrokracie"...

Trošku prázdné fráze..., ale dlouhodobé problémy se, dle mého názoru, řeší, ekonomika roste, a to zdravým způsobem, neboť hlavní zásluhu na tom mají zahraniční investice, které navíc mají charakter investicí do technologií a služeb, což je velmi dobré pro dlouhodobé horizonty vývoje naší ekonomiky.

Nezaměstnanost je jistě problémem, ale její míra v ČR není problémem zásadním, a navíc stále klesá a tento trend se s rostoucím přílivem zahraničního kapitálu bude ještě zlepšovat. Podívejme se do okolních států a budeme ještě rádi za tu naši, nemůžeme totiž ignorovat stav, který je na trhu práce v celé Evropě. Prohlubující se deficit je starý známý strašák, kterým se ODS ohání, ale realita je taková, že patříme k nejméně zadluženým zemím na této planetě a tempo nárůstu zadlužení je řešeno ve strategii vlády, kde je vše detailně propočítáno tak, abychom mohli euro přijmout do pěti let. Celkové zdanění, tedy míra efektivního zdanění, patří u nás k nejnižším v regionu. Zdravotní péče se zhoršuje možná proto, že nemocnice se začínají potajmu a oklikou privatizovat, což je jedna z hlavních zásad Modré šance pro zdravotnictví. ČSSD je rasantně proti. Faktem ovšem je, že i když je ČSSD proti, tak nese část viny na tom, že toto vůbec připustila.

- "utíká od důchodové reformy, na jejíž nutnosti se shodly všechny demokratické politické strany v České republice"...

Pan Topolánek zřejmě naráží na některé výroky premiéra Paroubka o tom, že na reformu je více času, jelikož systém průběžného financování penzí bude ještě desetiletí vyvážený. Paroubek ale sám dodal, že je to myšleno pouze tak, že není důvod pro ukvapenosti, když nás problém netíží v horizontu, který by byl nějakým rizikem pro občany. Já bych to nenazval utíkáním od problému, ale rozvážností. ČSSD navíc zapojuje do diskuse o budoucím penzijním systému všechny strany, což se mi jeví jako velmi korektní a správné.

- "využívá (Paroubek - pozn. J.P.) působení ve vládě k předvolební kampani, chystá se nezodpovědně rozdávat ze státního rozpočtu všem potencionálním voličům ČSSD"...

Nemyslím si, že by Paroubek nahrával ČSSD více než je etické; toto rozhořčení p. Topolánka ale chápu v té rovině, že mu vadí, že ČSSD má konečně takového premiéra, který voliče láká. To ale není problém Paroubka, ale velký problém pro ODS.

- "sbližuje se s komunisty, je s nimi ochoten otevřeně spolupracovat"...

Nevím čí čestný předseda jednal o své podpoře při volbě presidenta, jako jediný kandidát, s komunisty? A díky jejich podpoře byl zvolen. Ale aby si někdo nemyslel, že proti tomu něco mám. Dle mého názoru je jednání s každou demokratickou stranou naprosto legitimní. A pokud KSČM není demokratická strana, tak prosím p. Topolánka, aby dosáhl zrušení této strany u soudů. Navíc jednání a společné hlasování je signifikantní spíše pro ODS než pro ČSSD. Ale naprosto chápu výrok p. Paroubka, že program KSČM je ČSSD bližší, než program ODS, to je prostě fakt.

- "jeho zahraniční aktivity (například plán na ocenění části sudetských Němců) jsou nepromyšlené, mohou poškodit české zájmy"...

Nic než xenofobie, a přemrštěný nacionalismus. Historikové plesají, pan Topolánek má strach. Pokud někomu vadí, že se uzná omyl a křivda, která se stala na lidech, kteří bránili Československo a byli oddáni tradici T. G. Masaryka, tak mi je ze srdce smutno kam až jsme to dopracovali. Jinak k zahraničním aktivitám pana premiéra: během krátké doby mnoho diplomatických úspěchů, toť vše.

- "vyhazuje miliony korun za kampaň k ratifikaci dnes již mrtvé ústavy EU"...

Dodávám Smlouvy o ústavě EU, když chceme hodnotit, buďme přesní. Hrubá neznalost ze strany ODS... k provedení referenda, nebo schvalovacího procesu v parlamentu jsme se zavázali v přístupové smlouvě, tedy je to naše povinnost. Navíc za sebe: já chci mít možnost vyjádřit se v referendu ke Smlouvě o ústavě EU. Děkuji p. Topolánkovi za to, že rozhoduje za mne.

- "účelově mění svá rozhodnutí podle průzkumů veřejného mínění, je mistrem laciných gest, kterými se chce zalíbit veřejnosti"...

Nevím, zda-li jde o pochvalu či kritiku, ale neznám politika, který by se nechtěl zalíbit veřejnosti, a to, že se zajímá o průzkumy veřejného mínění je snad dobře, nebo ne? A pokud je laciné gesto, když souhlasí se zákrokem na Czechteku, kde mohl komplikace očekávat, tak už vážně tuto kritiku nechápu.

- "v rozhodujících chvílích reaguje nepřiměřeně, některé jeho výroky evokují husákovsko-jakešovskou dobu"...

Pane Topolánku, některé výroky evokují..., možná, mně to tak nepřipadá. Ale, pokud toto napíše někdo, kdo nazývá Smlouvu o ústavě EU hovnem, pokud toto napíše někdo, kdo říká, že až nastoupí do funkcí, tak bude Noc dlouhých nožů, tak tomu bych doporučil: slovník spisovné češtiny, pardon... Oxfordský slovník angličtiny, a učebnici dějepisu pro základní školy.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2005
8. 8. 2005 Ze zámoří přicházejí znepokojivé zprávy Jindřich  Kalous
6. 8. 2005 Válka idiotů Štefan  Švec
8. 8. 2005 CzechTek - odpad kapitalismu Milan  Valach
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Nejsou to děti současnosti, která je takto vychovává? Zdeněk  Štefek
8. 8. 2005 * * * Viola  Fischerová
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek
8. 8. 2005 Tři muži obžalováni v Londýně v souvislosti s útoky z 21. července
8. 8. 2005 Blair "chce bojovat proti extremismu"
8. 8. 2005 Bojujme proti strachu svobodou
8. 8. 2005 Vytrvalý protest v Londýně Karel  Musílek
8. 8. 2005 Topolánkův majstrštyk Jakub  Pikna
8. 8. 2005 Do roka a do dne se sejdeme u volebních uren! Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita
7. 8. 2005 Ministr Bublan v Otázkách Václava Moravce opět lhal
5. 8. 2005 Czechtek 2005: Vzpoura formou dávnověkého rituálu Bohumil  Kartous
5. 8. 2005 Ekonomové jsou slouhové kapitálu Josef  Vít
5. 8. 2005 c23chtek 2oo5 SUMMARY
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce