28. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2005

Ku konvergencii ČR a SR skutočne dochádza

polemika s článkem Andreje Sabliče "Európsky tiger z matematického bublifuku"

Pobavil ma článok od Andreja Sabliča, v ktorom sa nás snaží presvedčiť že Slovensko nieje tiger ale naopak brzdou v EU a argumentuje absolútnymi číslami. Podľa jeho čísel to vyzerá tak, že sa rozdiel v HDP ČR a SR v parite kúpnej sily zväčšuje. To je spôsobené tým že ČR vychádza z väčšieho základu, a tak stačí menší rast k dosiahnutiu vysokého absolútneho prírastku. Ono však ku konvergencii ČR a SR skutočne dochádza a bude dochádzať za predpokladu vyžšieho rastu HDP v SR v porovnaní s ČR. Túto skutočnosť je možné matematicky dokázať. Z tohoto dôvodu je možné Andrejov článok označiť za demagógiu.

Vychádzam z jednoduchej rovnice:

Nech a, c > 0, b, d > 1
a, c označujú súčasné úrovne HDP v parite kúpnej sily, b, d rast HDP a x čas v rokoch.

Riešením rovnice je x - čas za ktorý dôjde ku konvergencii. Vzhľadom na komutativitu je možné usporiadané dvojice (a,b) a (c,d) zameniť vo výslednom vzorci. Pri porovnaní ČR a SR dôjdeme k nasledujúcim číslam: Po dosadení údajov o HDP v parite kúpnej sily na hlavu z Eurostatu za rok 2004 pre ČR a SR - 15700 za c, 1.039 za d ,11600 za a, 1.055 za b, dostaneme že x = 20

Teda za predpokladu že pomer medzi rastom HDP ČR ku SR zostane zachovaný, dôjde ku konvergencii za 20 rokov. Výpočet nebral do úvahy možné zmeny rýchlosti rastu HDP. Z dôvodu nemožnosti urobiť presnú predpoveď rastu HDP na desaťročia dopredu, tento výsledok nemožno zaručiť.

To či ku konvergencii vôbec dôjde nezávisí na základe, ale iba na raste.

Ďalšia dabuľka uvádza HDP v parite kúpnej sily na hlavu v roku 2004 z ktorej som vychádzal pri ďalších výpočtoch. Údaje sú získane zo stránky Eurostatu.

Konvergencia ČR, SR a UK. Tabuľka udáva HDP o zadaný počet rokov za predpokladu rastu uvedeného v predchádzajúcej tabuľke.

Z grafu konvergencie vyplýva že ku konvergencii ČR a SR by mohlo dôjsť v horizonte ~20 rokov za predpokladu zachovania pomeru medzi rastom HDP v ČR, SR.

Ak by v nasledujúcich rokoch došlo k tomu že by sa pomer medzi rastom HDP SR ku ČR zmenšil, graf by vykazoval maximum o niekoľko rokov neskôr. V horizonte niekoľkých rokov by sa rozdiel HDP v PPS v ČR a SR zväčšoval až by dosiahol maximum, následne by sa však rozdiel začal zmenšovať. Túto skutočnosť by bolo možné pozorovať napr. ak by rast HDP v ČR bol 4.4%. Eurostat však uvádza za rok 2004 rast 3.9% a Český štatistický úrad 4.0%.

Ostáva pre mňa záhadou, odkiaľ získal Andrej Sablič údaj o raste HDP ČR 4.4%. Pravdepodobne vychádzal zo starších údajov. Tiež je zvláštne, že uvádza HDP v parite kúpnej sily, avšak za číslom uvádza jednotku EUR namiesto PPS.

Je potrebné aby SR a ČR dohnali priemer EU15 čo v najkratšom čase. Na to je potrebné dlhodobo dosahovať vysoký rast HDP a to i za cenu obmedzenia sociálnych istôt, pretože ako z grafov vidno, rast HDP okolo 4% nieje dostačujúci.

                 
Obsah vydání       28. 6. 2005
28. 6. 2005 Šéfové bank dělají z českých zákazníků idioty - v Británii občan bance neplatí ŽÁDNÉ poplatky Jan  Čulík, Josef  Vít
28. 6. 2005 Ani v Lotyšsku se neplatí bankovní poplatky
28. 6. 2005 Jak se vyhnout vykořisťování klientů velkými bankami
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: Novináři musejí prozradit své zdroje
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: kopírování hudby je protizákonné
28. 6. 2005 Odsun po šedesáti letech Přemysl  Janýr
28. 6. 2005 New York Times: Bílý dům chce proměnit americké vysílání veřejné služby v provládní propagandu
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 Univerzita Palackého hledá nového rektora
28. 6. 2005 Rozvojové země léčí schizofreniky daleko úspěšněji než Západ
28. 6. 2005 Pokorný, Nováček a... Exner Boris  Cvek
28. 6. 2005 Česká politická mizérie?
28. 6. 2005 Obchodní řetězce likvidují drobné obchodníky Jaroslav  Štemberk
28. 6. 2005 Ku konvergencii ČR a SR skutočne dochádza Jaroslav  Libák
28. 6. 2005 Dozrála Evropa pro ústavu?
28. 6. 2005 V Česku má více než 70% populace silné žaludky Miloslav  Zima
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Jaroslav  Zvěřina
28. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 3. - 12. června 2005
27. 6. 2005 Mrtvé maminky nepláčou
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?
27. 6. 2005 Konec nových časů Václav  Dušek
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce