27. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2005

Dramatická koláž: Pozor na NGOismus

Motto: "My potřebujeme aby se sebrali a šli vyčistit ten potok. ... někteří lidé si myslí, že oni budou těmi kritiky a určovateli, co se má dít ve společnosti, a ti druzí, že budou to vykonávat. A nebo jsou povinni to vykonávat co oni si přejí. Ne. Demogracie je diskuze. A většina rozhodne. A příslušné orgány rozhodnou. A rozhodnou v rámci zákona."

Miloš Jakeš, 1989 Červený Hrádek, nahrávka ZDE

Mám rád dramata a mám rád koláže. Rád si také čtu v článcích Václava Klause. Spojil jsem své tři koníčky do jednoho a vytvořil dramatickou koláž z článků pana prezidenta na téma NGOismus. Výsledný produkt jsem si na závěr sám zkritizoval. Nebyl jsem na sebe jako na tvůrce nijak zvlášť přísný, ale doufám že mi to obecenstvo promine.

DRAMATICKÝ OBLOUK a la Klaus

EXPOZICE: Strana je Vaše pravá matka, aneb pozor na NGOismus

Postdemokracii chápu jako potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a skupin uvnitř státu - bez demokratického mandátu - přímo určovat (nebo aspoň zásadně ovlivňovat) různé klíčové oblasti veřejného života dotýkající se občanů. Mám na mysli různé projevy NGOismu (NGO = anglická zkratka pro nevládní organizace - pozn. red.), politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, agresivního ekolotegismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují nové formy ohrožení lidské svobody, kterou zejména my, kteří jsme prožili komunismus, bereme nesmírně vážně.

ZÁPLETKA jako CEP

CEP je občanské sdružení založené Václavem Klausem v r. 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Hlavní náplní činnosti CEPu je pořádání pravidelných seminářů a vydávání publikací. V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří Václav Klaus, Karel Steigerwald a Jiří Weigl. Centrum pro ekonomiku a politiku je subjektem nezávislým na politických stranách a nehodlá být od politických stran jakkoliv přímo či nepřímo podporováno.

VYÚSTĚNÍ: Studánky bez environmentalismu, lidská práva bez humanrightismu, otevřenost bez tolerantismu

Troufl jsem si říci, že se politické názory mají prosazovat na politické scéně, na základě politické legitimity. Troufl jsem si kritizovat nikoli aktivity těch či oněch nevládních organizací, ale ideologie či "ismy", které jsou - velmi často díky zneužívání reálných a lidem srozumitelných problémů - nad nimi a za jejich zády vytvářeny. Proto nemluvím o rozumném úsilí o čištění studánek, ale o environmentalismu. Proto se trápím nad nedodržováním lidských práv na různých místech zeměkoule, ale nemohu přijmout humanrightismus jako aktivistickou ideologii narušující lidskou svobodu. Proto hlásám nutnost dialogu a otevřené výměny názorů, ale obávám se všeobjímajícího tolerantismu, který v sobě skrývá mnohé totalitní prvky. Mluvme o všech těchto věcech, ale férovým způsobem.

KRITIKA:

Kus má, jak už to bývá, své klady i své zápory. Začnu pozitivy. Dílo je neobyčejně dramatické, už úvodu se dovídáme že ohrožena je svoboda nás všech. I otrlého čtenáře zamrazí, když čte o záškodnících, kteří za jeho zády podkopávají samé základy.demokracie. Další předností kritizovaného uměleckého díla je neotřelost použitých výrazů a slovních spojení. Kdo z nás by nenastražil uši, když mu do nich zaletí exoticky znějící "NGOismus", bojovně naladěný "radikální humanrightismus", nebo temně znějící "agresivní ekologismus"?

Hezká je také střední část. Překvapený čtenář dozvídá, že sám vypravěč a hrdina v jedné osobě, který se tak neohroženě vrhá do boje s tisícihlavým drakem zákeřného NGOismu, je zároveň otcem jedné z nejaktivnějších dračích hlav. Souboj dobra se zlem se tak zvnitřňuje. Přesouvá se částečně z viditelné a efektní roviny, do skryté, ale neméně dramatické polohy niterného souboje přímo v duši a mysli hlavního hrdiny. Tady autor zjevně navazuje na nejlepší tradice současného umění. Tak jako Harry Potter musí odolávat lákavým svodům VyVíteKoho a Luke Skywalker bojuje nerovný boj s vlastním otcem Anakinem v podobě Darth Vadera, Václav Klaus se snaží zacelit hlubokou jizvu ve vlastním srdci. Na jedné straně by rád skoncoval s nekontrolovaným řáděním nikým nevolených skupin, které se snaží ideově nepevné obyvatelstvo lákat úskoky a podbízením do temného žaláře NGOismu. Na druhé straně stojí jeho milované dítko, čiperný a talentovaný klučina CEP, který se ovšem tatínkovi nepovedl a nechce s politiky nic mít. To ovšem CEPu nebrání v tom, aby ovlivňoval a v koutku duše pomýšlel i na určování klíčových oblastí veřejného života. Vrcholně napjatý čtenář odbíhá do kuchyně pro whisky, buráčky a velkou porci zmrzliny. Těší se na rozuzlení dramatu. Tady přichází bohužel největší slabina celé koláže. Čtenář se nedoví jak ten nervák dopadl.

Dočteme se totiž, že čištění studánek je vznešené a chvályhodné, ovšem jen do té chvíle, než se z něho stane studánkismus. Pardon, tady jsem se nechal unést. Agresivní ekologismus. Vlastně ani to ne. Environmentalismus je správně. Aspoň vidíte že autor má skutečně bohatý slovník. Lidská práva jsou v pořádku, ovšem jen do okamžiku, než jim začneme říkat humanrightismus. To mají teda Angličani smůlu, budou se muset začít houfně učit česky. Zvášť to Rrrr ve slově práva jim půjde asi ztuha. No a nakonec, názory druhých jsou taky fajn, ale nesmí se to zvrhnout v tolerantismus. Tenhle poslední termín jsem byl nucen hledat ve slovníku. Aspoň jsem to zkoušel. Ale budu si muset pořídit tlustší slovník, na Václava Klause pět dílů encyklopedie zjevně nestačí.

Stránky autora ZDE

                 
Obsah vydání       27. 5. 2005
29. 5. 2005 Francie odmítla Evropskou ústavu: 55 proti 45 procentům Josef  Brož
27. 5. 2005 Jaký signál vyšle Francie v neděli Evropě? Josef  Brož
28. 5. 2005 Dramatická koláž: Pozor na NGOismus Jiří  Staněk
27. 5. 2005 Proč jsem nevolil Richarda Medka Štěpán  Kotrba
27. 5. 2005 Liberté? Egalité? Fraternité? Přemysl  Janýr
27. 5. 2005 Proč je Václav Havel pokrytecký? Martin  Šaffek
27. 5. 2005 První pražské bienále zahájeno Jan  Paul
27. 5. 2005 Třináct otázek k situaci na pražské výtvarné scéně Jan  Paul
27. 5. 2005 O vážnosti Bohumil  Kartous
27. 5. 2005 Evropa je ekonomickou katastrofou
27. 5. 2005 Říkají Vám něco čísla? Miloš  Dokulil
26. 5. 2005 To je i na mě moc
26. 5. 2005 Moc je to i na mne Oldřich  Průša
27. 5. 2005 O černobílém vidění
27. 5. 2005 TELEGRAM
25. 5. 2005 Amnesty International odmítla americký postoj k lidským právům
26. 5. 2005 Policejní násilí, diskriminace Romů a nedostatečná péče o mentálně postižené osoby
25. 5. 2005 Vlády nedodržují své sliby chránit lidská práva
26. 5. 2005 Autem je to levnější než MHD, vzkazují radní
26. 5. 2005 Cha-li Po-tche, a to ostatní Petr  Fiala
25. 5. 2005 V současné společnosti nejsou nové myšlenky
26. 5. 2005 Na Havanu! Zdeněk  Jemelík
26. 5. 2005 Demokracie a svoboda Milan  Valach
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce