30. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2005

Prokletí zahraničních investic

Milan Zelený
  • Zahraniční strategický partner v žádném případě nezachraňuje, ani nezachrání přežité průmyslové "dinosaury". Neinvestuje do nás, ale jen a pouze do sebe. Vytváří tak své silné, konkurenceschopné podniky přímo na našem území a ničí tak konkurenceschopnost podnikatelů domácích, obzvláště malých a středních. Z hlediska přínosu nejde o to, kde je geograficky ta či ona výroba umístěna, ale komu ta či ona výroba patří.
  • Zahraničně vlastněné podniky mohou prosperovat, ale nejsou a nebudou naše, a tedy ani jejich zisky. Nám přinesou jen zlomek daní, příslib omezené námezdní zaměstnanosti a utržené peníze, ne kapitál. Získané peníze zůstanou ležet v našich devizových rezervách tj. v zahraničních bankách, od nichž si zahraniční investoři vypůjčují. Pak my vlastně financujeme naše zahraniční "partnery" , ne oni nás. Nám tak kapitálu neustále ubývá a zahraničním "partnerům" neustále přibývá.
  • Jestliže poskytujeme své peníze zahraničním investorům na to, aby si za ně v ČR pořizovali kapitál, pak se nelze divit, že tím úspěšně likvidují podniky místní. Tudíž střední, natož kapitalistická vrstva domácí nemůže vznikat. Proto i po patnácti letech máme tak málo "českých kapitalistů".
  • Strategický partner nám může přinést pouze znalosti, schopnosti, organizaci. Jen učením se, vzděláváním, získáváním přímých zkušeností vytváříme předpoklady pro tvorbu vlastního kapitálu. Jde jen o to, zda jsme schopni a připraveni se učit.

Zahraniční "investice", strategické aliance, příliv zahraničního kapitálu . . .

Existuje mnoho důvodů proč vytvářet strategické aliance. Lze namátkou jmenovat otvírání nových trhů, získávání nových klíčových kompetencí, zvyšování konkurenceschopnosti, získávání nových znalostí, technologií, manažerských schopností, konkurenčních výhod atp. V žádném případě však zahraniční strategický partner nezachraňuje a nezachrání přežité průmyslové "dinosaury", nepřináší do ekonomiky finanční kapitál (dokonce ani ne peníze) a nezlepšuje zaměstnanost. Neinvestuje do nás, ale jen a pouze do sebe. Hledání strategických partnerů je důležité pouze ve smyslu zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků a transferu manažerských schopností, ne za účelem tzv. "přílivu kapitálu". Alespoň tolik je konečně třeba pochopit. Logika vysvětlující laické směšování hospodářských a politicko-mediálních pohledů na strategické partnerství je jednoduchá. České podniky a banky jsou předlužené, nesprávně vedené i řízené, nekonkurenceschopné, na pokraji bankrotu. Zahraniční podniky v ČR prosperují, expandují a úspěšně vykupují lepší podniky české. Důvodem "české" nevýkonnosti je špatná kupónová privatizace, nedostatek kapitálu a neschopnost hospodařit i konkurovat v tržní ekonomice... vzhledem ke čtyřiceti letům devastace ekonomiky a podnikavosti, atd. Tudíž, hledejme zahraniční partnery, oni nám kapitál dodají a podnikat i řídit si budou sami. Je to logika železná, ale chybná.

Kapitál nejsou peníze

Především, základní poučka z prvního kurzu ekonomie: kapitál není pytel peněz. Pytel peněz je pytel peněz -- nic víc. Zahraniční investoři v ČR investují do sebe: tudíž ONI získávají kapitál (a následné zisky), který kupují za pouhý "pytel peněz". V ČR nám zůstane jen ten "pytel peněz", který pak prostě spotřebujeme. Kapitál jsou výrobní prostředky: znalosti, technologie, práce, atp., které jsou obnovovány a rozšiřovány procesem výroby. Kapitálu nám tedy neustále ubývá a zahraničním "partnerům" neustále přibývá. Nám zůstávají peníze (než je spotřebujeme), ne kapitál. To, že se peníze spotřebují a neinvestují (co naši "podnikatelé" investují v za-hraničí? Kolik jich v zahraničí podniká?) představuje zásadní rozdíl mezi českým a zahraničním kapitalistou. K čemu vám jsou peníze, když je umíte jen utratit? Rozprodej českého kapitálu do zahraničních rukou není cestou k oživení českého hospodářství, ale k oživení hospodářství zahraničního.

Makroekonomický přínos?

Individuální, zahraničně vlastněné podniky mohou tedy prosperovat, ale nejsou a nebudou naše, a tedy nebudou pro nás přínosem ani jejich zisky. Nám přinesou jen zlomek daní, příslib omezené, námezdní zaměstnanosti a utržené peníze. Jestliže takto získané peníze (zahraniční devizy) zůstanou ležet v našich devizových rezervách (tj. v zahraničních bankách, od nichž si zahraniční investoři vypůjčují), pak my vlastně financujeme je ("partnery") a ne oni nás. Co když nám takový investor dá peníze z "vlastní kapsy" místo z bankovní půjčky? Je to úplně jedno, protože si další peníze může opět půjčit v zahraničních bankách, které my financujeme svými devizovými rezervami, atd. Takže: kapitál vám nikdo nikdy nedá a dát nemůže. Kapitál si musíte vytvořit s pomocí výrobních prostředků, pokud ty prostředky a zdroje ovšem neprodáte. Získat můžete pouze ty peníze, které jste partnerům (skrze devizové rezervy) "mazaně" půjčili.

Zdravý rozum?

Uložíme-li své peníze do banky, pak bance poskytujeme půjčku, nikoli kapitál. Kapitál z toho banka (skrze své vlastní půjčky) teprve vytvoří - pokud to umí - anebo nevytvoří, když to neumí a její půjčky ("investice") jsou "špatné". Tak jako tak, peníze bance nepatří; pouze kapitál, který s pomocí investic do výrobních procesů vytvoří, jí patří. Proto se i banky dělí na dobré, špatné a zcela neschopné (bankrotářské a zlodějské). Získané peníze (ne kapitál) mohou podnik oddlužit a umožnit investice (pokud nejsou spotřebovány), ale následné kapitálové přírůstky a zisky již bohužel patří tomu, kdo vlastní výrobní prostředky - tedy zahraničnímu partnerovi-investorovi. Strategický partner tedy nepřinese ani kapitál, ani peníze (viz devizové rezervy), ale pouze potenciální možnost naší spotřeby. Co může strategický partner přinést nám a ne jen sobě? Pouze znalosti, schopnosti, organizaci, atp. -- pokud jsme schopni a připraveni se učit. Za tyto přínosy platíme svým kapitálem a svými penězi - byl by tedy hřích a chyba, kdybychom se neučili (jak vytvářet kapitál), když už jsme jednou zaplatili.

Není jedno komu to patří, ale je jedno, kde to je

Zahraniční investoři v každém případě investují jen do svého, nikdy ne do našeho. Vytvářejí tak (své) silné, konkurenceschopné podniky přímo na našem území a ničí tak dále konkurenceschopnost podnikatelů domácích, obzvláště malých a středních. Z hlediska přínosu nejde o to, kde je (geograficky) ta či ona výroba umístěna (Američané celá desetiletí "investují" do Guatemaly a Mexika), ale komu ta či ona výroba patří (investují vždy a jen sami do sebe, do svých podniků). Kupují sice občas místní kapitál, obzvláště levnou pracovní sílu, ale výnosy práce kapitálu jdou zpět do USA. Tak to bylo, je a bude - a tak to také v tržním hospodářství má být. Jsou země, které kapitál kupují a země, které kapitál prodávají. Jestliže tedy poskytujeme své peníze zahraničním investorům (viz devizové rezervy) na to, aby si za ně v ČR pořizovali kapitál (viz též hypermarkety), pak se nelze divit, že tím úspěšně likvidují obchod i obchodníky místní. Opět: problém nejsou peníze, ale co s nimi - tedy zase otázka znalostí. ČR za deset let zprivatizovala a rozprodala obrovská jmění a získala ohromné sumy peněz, které se ovšem nestaly kapitálem (ani českými hypermarkety), ani investicemi, ale pouhou spotřebou.

Tyto platby a výtěžky, jakkoliv vysoké, jsou nenávratně pryč, odplynuly do zahraničních bank. Ze zahraničních bank se nám opět vracejí a kupují další jmění -- cyklus jen zdánlivě bez konce. Bez znalostí zůstává každý pytel peněz pouhým pytlem peněz - pokud jej neprojíme a nepropijeme. Tudíž střední, natož kapitalistická vrstva domácí nemůže vznikat. Proto i po patnácti letech máme tak málo "českých kapitalistů".

Jestliže ztratíme obchodní sítě, pak ztratíme podniky malé (ale i velké) do zahraničních rukou. Pánem je ten, kdo vlastní distribuční sítě, logistické a internetové. Ztratíme-li kvalifikovanou a znalostní pracovní sílu, pak již takto ztracené sítě nedokážeme znovuvytvořit, i kdyby peníze byly. Pánem je ten, kdo má znalosti a svými znalostmi vládne. Volání po "vládě věcí tvých ..." se netýká politické nezávislosti státu, ale vlády nad vlastnictvím a jměním, znalostmi, institucemi a sítěmi. Nejde tedy o klišé, ale o mocnou pravdu, odvozenou ze zkušeností nejtvrdších. Nejdůležitější formou kapitálu jsou znalosti a schopnosti tvořit kapitál. Znalosti (knowledge) jsou nejen základní formou kapitálu, ale stávají se jediným zdrojem konkurenčních výhod v globální ekonomice. Jelikož vhodné tržní a podnikatelské znalosti a schopnosti nemáme (vlastní kapitál jsme nedokázali vytvořit, ale jen spotřebovat), pak jsou největším potenciálním přínosem strategických partnerů právě jejich moderní a užitečné znalosti investiční, organizační, výrobní a manažerské. Jen učením se, vzděláváním, získáváním přímých zkušeností vytváříme předpoklady pro tvorbu vlastního kapitálu. Stačí jen se podívat na naše vysoké školy a univerzity a přesvědčit se přímo, zda takové životně důležité znalosti opravdu produkujeme a jak. To už je ale jiná otázka.

Tím, že souhlasím, že zahraniční "investice" -- tak jak jsou v ČR iniciovány, pojímány a realizovány -- jsou pro naši zemi spíše "prokletím", jsem náhle na stejné lodi s presidentem republiky Václavem Klausem, který vlastně celou koncepci rozprodeje statků do zahraničních rukou vymyslel, inicioval a dostal až za "bod návratu". To mě ovšem mrzí. Potvrzuje to i neefektivnost mé osobní strategie pevných a neměnných hodnot v prostředí, kde účelové měnění názorů, postojů, strategií i hodnot se stalo zcela běžným.

vyšlo též v časopise Fragmenty

                 
Obsah vydání       30. 5. 2005
29. 5. 2005 Prezident Chirac potvrdil, že francouzští voliči odmítli Evropskou ústavu
29. 5. 2005 Francie odmítla Evropskou ústavu: 55 proti 45 procentům Josef  Brož
30. 5. 2005 Rezervace za ostnatým drátem Štěpán  Kotrba
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
30. 5. 2005 Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze -- Podolí Petr  Kužvart
29. 5. 2005 Michael  Marčák
30. 5. 2005 Vždy může být ještě hůř Bohumil  Kartous
30. 5. 2005 NGO: Nejsou nástrojem americké moci
28. 5. 2005 Dramatická koláž: Pozor na NGOismus Jiří  Staněk
30. 5. 2005 Vykročí ČSSD z dnešní mizérie? Lukáš  Jelínek
30. 5. 2005 Michael  Marčák
30. 5. 2005 Prokletí zahraničních investic Milan  Zelený
27. 5. 2005 Proč jsem nevolil Richarda Medka Štěpán  Kotrba
30. 5. 2005 Lety, Lety a zase Lety Josef  Vít
30. 5. 2005 Polovina Rakušanů věří v možný holocaust Richard  Seemann
30. 5. 2005 Call for papers: "Czech and Slovak Culture in International & Global Contexts"
30. 5. 2005 Zachránil by baby-boom naše důchody? Jiří  Martišek
30. 5. 2005 Nádejný premiér a Rómovia sa usmievali Lubomír  Sedláčik
30. 5. 2005 Kdo patří do chlíva?
27. 5. 2005 Proč je Václav Havel pokrytecký? Martin  Šaffek
27. 5. 2005 První pražské bienále zahájeno Jan  Paul
27. 5. 2005 Třináct otázek k situaci na pražské výtvarné scéně Jan  Paul
27. 5. 2005 Evropa je ekonomickou katastrofou
30. 5. 2005 Die letzte Schlacht - Poslední bitva
27. 5. 2005 Liberté? Egalité? Fraternité? Přemysl  Janýr
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2005 Vykročí ČSSD z dnešní mizérie? Lukáš  Jelínek
30. 5. 2005 Prokletí zahraničních investic Milan  Zelený
30. 5. 2005 Případ dvou domů v ulici Pod Vyšehradem v Praze -- Podolí Petr  Kužvart
30. 5. 2005 Vždy může být ještě hůř Bohumil  Kartous
27. 5. 2005 První pražské bienále zahájeno Jan  Paul
27. 5. 2005 Třináct otázek k situaci na pražské výtvarné scéně Jan  Paul
27. 5. 2005 Proč jsem nevolil Richarda Medka Štěpán  Kotrba
24. 5. 2005 Tichý převrat Miloš  Kužvart st.
23. 5. 2005 Konzervativní pravice a konzervativní komunisté si jsou bližší, než se zdá Milan  Valach
23. 5. 2005 František Koukolík: Mozek a jeho duše Jan  Sýkora
23. 5. 2005 Mírně těhotná / velmi těhotná František  Schilla
23. 5. 2005 Prase na talíři Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 Lety, prasata a komunisté Boris  Cvek
23. 5. 2005 Levicová frakce v levicové straně má své opodstatnění Jan  Kavan
23. 5. 2005 "Bez paměti žilo by se lépe ..." Jakub  Kára