21. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2005

Okupanti, odejděte z naší země!

Od prvních dnů války v Iráku se zaměstnanci iráckého ropného průmyslu stavěli na odpor proti okupaci cizími vojsky. Irák má 23 milionů obyvatel a z toho je podle odhadů Pentagonu asi 15 tisíc povstalců, mezi nimiž je i určitý nepříliš velký počet teroristů, většinou zahraničních. Je pak nespravedlivé, když média dávají prostor jejich nenávistným prohlášením, a přitom ignorují názory představitelů iráckého lidu. Hodně lidí v Česku si snad ještě pamatuje, jak se cítili, když bylo Československo okupováno sovětskými vojsky. Nemohu se ubránit dojmu, že pocity a požadavky obsažené v následujících řádcích se velmi podobají těm, které jsme v těch dobách nesvobody měli i my, a myslím si, že bychom se měli vážně zamyslet nad tím, co se nám představitel iráckých odborů pokouší sdělit. Vždyť i Česká republika se podílí na okupaci Iráku po boku Spojených států. Myslím, že je hodně smutné, když se nyní chová Česko podobně, jako kdysi námi tolik opovrhované bratrské armády, které nás v srpnu roku 1968 přišly osvobodit od našich nadějí na svobodu. Demokracie v Česku pomalu odumírá za třeskných zvuků trapných skandálů dětinských politiků, tak bychom měli mít alespoň trochu sebekritičnosti a nesnažit se o ní udělovat lekce tam, kde o ně není zájem. (Bushka Bryndová)

Následující text je shrnutí článku, jehož autor je Hasan Džuma Awad, vedoucí představitel jihoiráckých odborů působících v ropném průmyslu, který uveřejnil britský deník Guardian.

Život za diktatury Sadáma Husajna byl velmi těžký, a tak když jeho režim padl, lidé zatoužili po novém životě. Toužili po životě bez okovů a teroru a těšili se, že znovu obnoví svou zemi a budou využívat její přírodní bohatství. Místo toho se na naše města a vesnice snesly bomby a Iráčané byli mučeni, znásilňováni a vražděni ve svých domovech.

Sadámova tajná policie měla ve zvyku slídit kolem našich domovů pod příkrovem noci, zatímco okupanti vyrážejí dveře našich domů za bílého dne. Média neukazují ani zlomek té strašlivé devastace, již se stal Irák obětí. Novináři, kteří se odváží napsat pravdu o tom, co se tady děje, bývají uneseni teroristy. Teroristé tak nahrávají okupantům, protože je zbavují nepříjemných svědků, kteří by mohli dokázat jejich zločiny.

Pracující v ropném průmyslu jižního Iráku se začali organizovat velmi brzy poté, co britská armáda obsadila Basru. V dubnu roku 2003, pouhých jedenáct dní po pádu Bagdádu, jsme založili naši odborovou organizaci Southern Oil Company Union. Byli jsme svědky toho, jak okupační síly v Basře nechaly vyplenit a spálit nemocnice, university a úřady poskytující veřejné služby, protože je ponechaly bez ochrany, zatímco chránily ministerstvo ropného průmyslu a ropná pole. Tehdy jsme pochopili, že máme co dělat s brutální sílou, která necouvne před ničím, aby prosadila své, a je jí úplně jedno, kolik lidského utrpení tím způsobí. Od samého počátku jsme neměli sebemenší pochybnosti o tom, že Spojené státy a jejich spojenci k nám přišli jen za tím účelem, aby získali kontrolu nad našim ropným bohatstvím.

Okupační vláda zachovala mnohé Sadámovy represivní zákony. Ponechala v platnosti i zákon z roku 1987, který našim pracujícím upíral základní práva včetně práva na stávku. Do dnešního dne nebyl náš odborový svaz oficiálně uznán, ačkoliv má 23 000 členů v deseti ropných a plynařských společnostech v Basře, Amaře, Násiriji a v anbarské provincii. Naše legitimita je však potvrzena samotnými pracujícími, nepotřebujeme k tomu uznání ze strany vlády. Domníváme se, že odbory by měly jednat nezávisle na vůli současných vládnoucích struktur alespoň do té doby, než si náš lid bude smět zvolit skutečně odpovědnou a nezávislou vládu zastupující naše a nikoliv americké imperialistické zájmy.

Náš odborový svaz není spojený se žádnou politickou stranou. Většina odborů ve Velké Británii však zná pouze jediný irácký odborový svaz, a to Iráckou federaci odborů, jejíž předseda Rasim Avadi je rovněž místopředsedou strany premiéra Alaviho dosazeného Američany. Vedení tohoto odborového svazu je řízeno provládní Komunistickou stranou, Alaviho stranou Irácké národní jednoty a jejich satelitů. V Iráku ale existují ještě další dvě federace odborů napojené na politické strany a náš odborový svaz, který je politicky nezávislý.

Náš odborový svaz již ukázal, že se umí postavit i proti tak mocné americké společnosti, jakou je KBR Dicka Cheneyho (KBR je dceřinná společnost firmy Halliburton, kterou Cheney vedl předtím, než se stal viceprezidentem USA -- pozn. překl.), která se pod ochranou okupační správy pokusila obsadit naše pracovní místa dělníky z ciziny.

Společnost KBR nakonec ustoupila a jejich kuvajtský subkontraktor Al-Khourati musel nahradit Iráčany 1000 ze 1200 zahraničních dělníků, které přivezl do naší země, v níž je v současné době 70% nezaměstnanost. Také jsme bojovali proti americkému místokráli Paulu Bremerovi a jeho mzdovým tarifům, podle nichž pracující v iráckém veřejném sektoru měli nárok na nanejvýš 35 dolarů měsíčně, zatímco tisícům zahraničních žoldáků vyplácel odměnu ve výši až 1000 dolarů denně. V srpnu roku 2003 jsme zahájili stávku a na tři dny jsme zastavili veškerou produkci ropy. Výsledkem této akce bylo, že okupační správa musela zvýšit mzdové minimum na 80 dolarů měsíčně.

Obranu přírodních zdrojů naší země považujeme za svou povinnost. Odmítáme a budeme odmítat veškeré snahy o privatizaci našich ropných zdrojů a ostatního bohatství naší země. Nahlížíme na tuto privatizaci jako na formu neokolonialismu, považujeme ji za pokus o vytvoření trvalé ekonomické okupace následující po okupaci vojenské.

Okupace naší země záměrně rozdmýchala náboženské spory mezi komunitami sunitů a šíitů. Nikdy předtím jsme nezažili podobné rozpolcení. Naše rodiny mezi sebou uzavíraly sňatky, žili jsme a pracovali pospolu. A stejně tak dnes stojíme bok po boku proti této brutální okupaci, od Falúdžy až po Nadžáf a Sadr City. Odpor proti okupačním silám považujeme za nezadatelné právo, které nám Iráčanům udělil Bůh, a my odboráři se považujeme za součást tohoto odporu. Budeme bojovat s využitím síly našeho průmyslu a jednoty našich odborářů, a především v rámci občanské společnosti, kterou je třeba rozvinout, abychom zvítězili jak nad bývalými elitami Sadámova režimu, které jsou stále ještě mocné, tak i nad zahraničními okupanty naší země.

Bush a Blair by neměli zapomenout na to, že ti kdo minulý měsíc ve volbách hlasovali, cítí vůči okupantům stejné nepřátelství jako ti, kteří k volbám nešli. Ti, kteří o sobě tvrdí, že zastupují naše pracující a žádají přitom, aby okupanti u nás ještě nějaký čas zůstali pod záminkou "obav z občanské války", ve skutečnosti mluví jen za sebe a za tu menšinu Iráčanů, jejíž zájmy jsou propojeny s okupanty.

Jménem naší odborové organizace žádáme zahraniční okupační síly, aby stáhly svá vojska a vyklidily vojenské základny v naší zemi. Nechceme, aby se stanovoval nějaký časový plán, protože by to byla jen další taktika, jak tyto kroky oddálit. My si naše vlastní problémy vyřešíme. My jsme Iráčané, známe svoji zemi a dokážeme se o sebe postarat. Disponujeme dostatečnými prostředky, znalostmi a zdroji potřebnými k tomu, abychom si sami vybudovali vlastní demokratickou společnost.

Zdroj: Guardian ZDE

                 
Obsah vydání       21. 2. 2005
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Grossgate revisited:the conspiracy theory Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Michael  Marčák
21. 2. 2005 Už jsme slezli se stromů Ivan  David
21. 2. 2005 Španělsko schválilo ústavu EU
21. 2. 2005 Bloggeři zachrání pravici
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Okupanti, odejděte z naší země! Bushka  Bryndová
20. 2. 2005 Ruud Lubbers rezignoval kvůli sexuálnímu obtěžování
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
21. 2. 2005 Podnikové rekreace bývaly vynikající, i pro nekomunisty
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Největší lež ateismu Petr  Sláma
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Vždyť jde přeci o zrno Štěpán  Kotrba
21. 2. 2005 Doznání Josef  Provazník
17. 2. 2005 EU odmítla patentový zákon
17. 2. 2005 Jak si Donald Rumsfeld zařídil mučení zajatců v zahraničí
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
19. 2. 2005 Zrušme komunisty
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005