21. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2005

Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost

Nechci se jakkoliv dotknout signatářů petice. A také si rozhodně nepřeji, aby můj text byl brán jako obhajoba libovolné komunistické teze. Jde mi o něco jiného -- a myslím, že i mnohem podstatnějšího. Je zřejmé, že pod praporem komunismu se stalo v dějinách mnoho zla. Přesto se domnívám, že spojovat toto zlo především (nebo snad dokonce pouze) s termínem KOMUNISMUS je (v lepším případě) nepřesnost. V horším případě se velmi obávám promyšleného plánu, který má ochránit především ty, kdo nejvíce zneužívají současného velmi měkkého demokratického systému dnes.

Které problémy jsou aktuální

Každý vnímá problémy ze svého úhlu pohledu. Vlastně ani nechápu, proč (patrně především v Praze?) existuje strach z komunismu... Nechápu, proč vzniklo zájmové sdružení signatářů, které má v prvé řadě strach právě z komunismu. A už vůbec nechápu proč vzniká právě teď. Zcela jistě se mělo bít na poplach, např. tehdy, když byl ministrem průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý -- bývalý člen KSČ, v devadesátých letech dlouho nejoblíbenější (!) politik.

Nemám pocit, že ideje komunismu jsou dnes přitažlivé. Vidím několik starých politiků, kteří dovedně využívají ekonomické situace a umně rétoricky hrají svůj part. O nic hůře než druzí. To neexistují aktuálnější problémy na které je opravdu nezbytně nutné upozorňovat?

Mohl bych např. dlouze mluvit o stále rostoucí nezaměstnanosti. V Německu je nejvyšší od 2. světové války -- přes 5 milionů nezaměstnaných, v ČR se pomocí metodické změny (přešli jsme na metodiku EU) snížilo vykazované procento z dřívějších více než 10 % na cca 8,6 %, mezitím ale nezaměstnanost postupně roste a jsme zase přibližně na deseti procentech. V absolutním počtu nezaměstnanost v ČR vzrostla z počtu 500 tisíc přibližně na 550 tisíc...

Velmi dlouze bych mohl popisovat stále narůstající dluhy, kdy nejprve vláda ODS se naučila "hospodařit" (samozřejmě se slovem "hospodárnost" vláda ODS neměla nic společného) s trvalými injekcemi z velké privatizace a když tento zdroj financí začal vysychat, předala vládu sociální demokracii. Samozřejmě, že nelze vytvořit vyrovnaný rozpočet, když nebyl ani dlouhou řadu let před tím! Peníze z privatizace nešly na transformaci ekonomiky od nepovedeného "komunismu", prostě se ve velkém prošustrovaly...

Mohl bych umně sestavovat číselné řady z nichž by bylo jasně vidět, jak roste počet sebevražd, což je zcela jistě velmi vypovídající údaj. Podobně i počet krádeží či dalších násilných činů. O vysokém počtu dětí v ústavech (snad to je česká specialita?) nemluvě...

Mohl bych se smutně a dlouze pozastavovat nad tím, jak je možné, že tragicky nízký počet narozených dětí vlastně nikoho vážně nezajímá. Snad jedině dobrý politik Špidla se pokouší na tento patrně nejkritičtější prvek přítomnosti s dlouhodobými negativními následky upozorňovat alespoň v EU. Poloviční natalita kupodivu nezajímá ani ekonomy, kteří by jako první měli bít na poplach a měli by jasně celé společnosti vysvětlit, že pokud nebude existovat dostatečně početná (pracující) mladší generace, zbudou důchodcům -- s libovolně velkým finančním důchodovým portfoliem -- jen oči pro pláč, protože mladší generace se jistě zařídí tak, aby v prvé řadě uživila především sama sebe. Zcela jistě tedy poroste generační napětí...

Neexistuje řádná studie, která by jasně zhodnotila, jak velká část dnešního majetku patří v ČR cizincům. Ostatně to je už jedno, přídavné jméno "národní" je dnes vlastně vulgarismus. Kladnou hodnotu má pouze tehdy, když se pojí se lidovými zvyky, např. "národní kroj", "národní píseň" atp. Národní politika (tj. politika, která by hájila zájmy lidí, kteří dnes žijí v jednom kraji a dříve tvořili jeden národ) neexistuje, v kurzu je cestování a míchání ras. (Řečeno úmyslně zkratkovitě a provokativně.)

Vnímá hlava Praha pocity svého těla?

Přesto existuje bohatý mikroregion Praha, který z různých příčin (turizmus, centrály velkých firem, státní správa) ekonomické problémy nepociťuje a snaží se je (proč existuje strašidlo komunismu? kvůli jedné libovolně manipulující osobě - Grebeníčkovi -- jistě ne...) místo řady uvážlivých a moudrých řešení spíše nevidět. Znalý psycholog by možná něco utrousil o fenoménu vytěsňování, kdy rozum se snaží všemi způsoby najít nějaké jiné vysvětlení pro něco, co by místo uhýbání mělo být spíše pochopeno. Vnímejme tedy jasně voliče KSČM, jsou pouze lakmusovým papír (bez ohledu na jejich politickou přesnost či pomýlenost), který neříká nic jiného, než jediné: "nežije se nám tady lehce, zdá se, že dříve se nám tu žilo líp..."

Je už opravdu načase, abychom se zbavili představy, že zítra bude líp. Každý soudný politik by měl jasně říct, že je nutné velmi rázně reformovat mnoho veřejných rozpočtů -- nikoliv proto, abychom žili ve větší pohodě a blahobytu, ale abychom žili alespoň tak, jako dnes. Nečekejme, až věci samy dojdou ke svému mechanickému (revolučnímu) naplnění.

Předvídejme, jednejme

Zamezme neefektivitě veřejných financí, zaveďme pro celou veřejnost jasné a snadno pochopitelné (nejlépe přímo na internetu průhledné) účetnictví (obce, města, nemocnice, školy, policie, úřady...), kde nebude možná korupce a jakákoliv "malá domů". Toto jsou důležité úkoly, na kterých se musí naše politická reprezentace shodnout. A je úkolem každého dobrého novináře tyto trendy tak zesílit, aby v příštích řádných volbách (budou již tak brzy) byli zvoleni ti politici, kteří boj proti korupci a propojení politiky a ekonomiky (viz neblahý Silvio Berlusconi) myslí skutečně upřímně.

Myslím, že není mnoho času. Jakmile do korupce a politických machinací bude zapojena většina vlivných osob, stane se boj proti korupci pouze rétorickým cvičením novinářů. Ostatně mám pocit, že tomu je tak už dnes. Jasně a rázně skoncovat s propojením politiky a ekonomiky se nám už podařit nemůže, je příliš pozdě, prospali jsme patnáct let. -- Nevíte, kde se podepisuje petice proti korupci? Rád bych se připojil...

                 
Obsah vydání       21. 2. 2005
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Grossgate revisited:the conspiracy theory Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Michael  Marčák
21. 2. 2005 Už jsme slezli se stromů Ivan  David
21. 2. 2005 Španělsko schválilo ústavu EU
21. 2. 2005 Bloggeři zachrání pravici
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Okupanti, odejděte z naší země! Bushka  Bryndová
20. 2. 2005 Ruud Lubbers rezignoval kvůli sexuálnímu obtěžování
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
21. 2. 2005 Podnikové rekreace bývaly vynikající, i pro nekomunisty
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Největší lež ateismu Petr  Sláma
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Vždyť jde přeci o zrno Štěpán  Kotrba
21. 2. 2005 Doznání Josef  Provazník
17. 2. 2005 EU odmítla patentový zákon
17. 2. 2005 Jak si Donald Rumsfeld zařídil mučení zajatců v zahraničí
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
19. 2. 2005 Zrušme komunisty
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005