19. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2004

Být za bukem se vyplácí

Přehlídka amatérů

Chronická ctižádost vede často k zaslepenosti. Veledůležitost nebohých smrtelníků je zavádějící a končí v pohřební síni za zvuků varhan a monotónních hlasů placených řečníků, v slzavém údolí příbuzenstva a známých. Ovšem předtím se odehrávají tragedie i komedie oněch ztuhlých v truhlách různých cenových skupin. Pravda klasikova: lidé si neváží vyměřeného času a zabývají se tolika koninami, že jsou jediným takto zbytečným druhem v přírodní říši. Melou a melou, místo aby mysleli. Myslí a myslí, místo aby konali. Konají a konají, místo aby se zastavili...

Soukromá zrcadla bývají plná hrdinsky planoucích očí vzývajících zbraň jako milenku svou, družku proradně neřestnou, toužící zabíjet pro mír i pro válku. Dneska zůstat básníkem je hazard z největších, jedinec musí jít s dobou, nechce-li skončit pod mostem v nepěkné opuštěnosti všemi. Kde konec milovanému básníku Jaroslavu Seifertovi, jeho lásky veršované vrchovatě k radosti čtenářů poezie...jak by se asi nositel Nobelovy ceny podivil dravosti, neúctě a hrubosti pronikající do morku kostí, dnes i dětských zločinců.

Být prvním na světě, vypouštět úsudky o druhých v listech a médiích kasovních, ideově neohrabaných, prodejných a podporujících lidskou neomalenost a temné pudy. Doba krvavých divadel, piklí a nehezkých rejdů dávno pominula, ale herci a režiséři tehdejších památných odporností se znovu chápou každé příležitosti, aby se předvedli a připomenuli všem: už jsme zase tady! Vyrukují na nás se svou bezohlednou logikou moru, označují cejchem vybrané a odsouhlasené k předhození veřejnosti už vším a každým důkladně otrávené, očekávající od zvolených a vyvolených nápadité duševní pochody -- řešení sociálních problémů, zajištění bezpečnosti, možnost čerpání financí na úvěr bez vydřidušských poplatků hraničících s lichvou (střední stav, tepna každého funkčního státu je podvazována zbytečným politikařením).

A těch očekávání je daleko více a jsou všeobecně známa. Volič dál jasně najevo mínění o vychytralých praktikách všech nakažených politickými ambicemi, neustálému mlácení prázdné slámy a foukání mrtvým koním mezi půlky. Přišel v malém počtu, ale protest tichý a opatrný k ničemu ty nahoře nezavazuje. Mnozí lidé se dovolávají Stvořitele. Chyba. On je sice Stvořitel, ale není Řešitel. Ze špatně napsaného kusu se musí každý vyhrabat sám, bohužel, neboť slibovaná záchranná síť mocistranou má větší oka, než je přípustné v jakémkoli jiném demokratickém moři.

Velkopanské chutě dokáží rozhodit i lidi se slušně funkčním mozkem. Pochodují v zájmu zachování existence pod jinými prapory beze spěchu, s rozvahou a vědomím, že loajalita a sklon k poslušnosti vede k úspěchu v jakémkoli společenském uspořádání. S takovými jedinci nebývají potíže, stačí naznačit a plní přání a úkoly bez zbytečného intelektuálního mlžení.

Lidem se někdy zdá, že v popředí vidí stejné tváře a slyší stádní bukot lehce připomínající doby minulé. Připomíná to onen starý vtip: Kapelník jde na pohovor kvůli licenci, aby kapela mohla veřejně vystupovat za honorář. Ptají se ho, ptají, on vyjde ven, muzikanti se na něho vrhnou a chtějí vědět, co tam tak dlouho dělal, co říkal. I praví: řekl jsem, že jsme hráli pro barony, fabrikanty, fašisty, i rudoarmějce....chlapi křiknou: To si neměl říkat, to tu licenci nedostaneme! Jak neměl říkat, odvětí udiveně -- vždyť tam všichni seděli.

Dobře v zemích, kde politické hašteření, chudé odnože vzdělanosti, hledání pravdy ve hvězdách, bezohledná logika růstu, starost o obživu, temné stránky vzestupu nehodných, ukrutnost, hamižnost, podivné finanční transakce, slaboduchost, protřelost, špinavé obchody a neúcta k lidem, je řešena k pokojnému lidskému žití. Slyšel jsem v hospodě u půllitru zapomnění toto: V Alpách jsem přespal u sedláka, tenkrát tam volili prezidenta, a tak jsem chtěl bejt přátelskej a povídám mu: Volíte prezidenta, žejo, a koho budete volit vy? A on chvilku mlčel, pak před sebe plivnul do trávy, posadil si klobouk na zátylek a ukázal na pastvu, kde se pásla pohádkově čistá kráva a zahuhlal: Tohle je můj prezident.

Jenomže, doma není nikdo prorokem. Chceš smíření, holenku, tumáš po hubě a nezáleží na tom, zdali dlíš na Hradu nebo v podhradí. My vnuci vždy spravedlivých se postaráme, aby zůstalo dusno, nedopustíme žádnou změkčilost, hájíme svaté věci!

Nastala tehdy doba, kdy měl první demokratický prezident oceňovat vyvolené metály. Seděl jsem v hospodě u Černého Orla s bývalým hercem, manželem bývalé spisovatelky, oba řečeno krátce blízkohradní vyvolenci. Povídalo se a přetřásalo všechno, kdo chodí do hospody ten dobře ví, že k řešení bývá množství rozličných témat. A já tehdy hrdinně vykřikoval, že vyznamenaný by měl být Pavel Wonka, protože zahynul ve vězení za politické přesvědčení. A bývalý režisér se na mne osopil, ať nekecám a konám, tedy napíšu žádost na Hrad k rukám vrchního velitele a prezidenta, že se postará přes švagrovou, aby tu žádost dostal osobně do vlastních rukou. Zda dostal, nevím, odpověď přišla od jeho úředníka a zkrátím to: pan prezident bude na vězně svědomí myslet příště. Nemyslel dostatečně, P. Wonka nemá ocenění dodnes a bude-li mít je ve hvězdách a možná ani tam ne!

Jaksi se zřejmě nehodí vyznamenat muže usouženého, umučeného chorobou a ponechaného osudu ve věznici roztomilou soudkyní chodící si ladně po zemi, cpoucí se baštou a kvákající o nevině -- na stranu druhou je velmi žádoucí soudit velkohubě bez soudů a s důrazem na pomstu za hrob.

Čeládka nemorálního ražení se semkla kupodivu silně a vytváří dojmy a pocity blízké fašistickým pohádkám později uvedených do praxe k údivu lidstva. Dokud nedupou tobě samému po palcích, zůstaň zalezlý a tvař se neutrálně. Nic nezkazíš a vyzraješ nade vším stejně jako ti včerejší lezci do partajních pater, odmítnutí pro vlezlost a malost a pozítří se radující, že vyvázli bez partajních neštovic. Být za bukem se vyplácí. Držet zobák je zázračná vstupenka ke korytům - opatrnost a zbabělost společně kopulují a vznikne zmetek.

Příslib zaopatření na věčné časy může být a zřejmě je i lákadlem převelikým. Loajalita, poslušnost a uměřenost v postavení veličiny je vymožena okolnostmi. Nic na tom nemění fakt, že zatímco křiklouni s máslem na hlavách notně žluklým poručníkují a vydávají se za vítěze nad mocnými doby minulé, zapomínají zvolení, a rádi, na lidi podobné Pavlu Wonkovi. Proč? Cítí totiž nebezpečí z odhalení jejich mrzké touhy po vlastním blahu. Člověk zůstane člověkem, i kdyby čert na koze jezdil.

Chronická ctižádost není optimistická diagnóza, je těžko léčitelná.

                 
Obsah vydání       19. 11. 2004
21. 11. 2004 Levice je mrtva
22. 11. 2004 Volby na Ukrajině zřejmě vyhrál prozápadní, opoziční kandidát
21. 11. 2004 Volby v Iráku se budou konat 30. ledna 2005
20. 11. 2004 Násilí se rozšířilo po celém Iráku
19. 11. 2004 Červený kříž ostře odsoudil "naprosté pohrdání lidskostí" v Iráku
19. 11. 2004 Viděl jsem, jak Američané zastřelili pětičlennou rodinu
20. 11. 2004 Španělsko znovu zatklo slavného reportéra televize Al Jazeera
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
20. 11. 2004 Skrytá reklama v televizi Nova?
19. 11. 2004 Chirac požaduje spravedlivější světový pořádek
19. 11. 2004 I Česká republika byla zapletena do vývozu zbraní do Súdánu
19. 11. 2004 USA: Televizní propagandou k šíření ultrapravicového vlivu
18. 11. 2004 Mediální kýč podruhé ukradené revoluce Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
19. 11. 2004 Pěst na oko
19. 11. 2004 Rozpaky nad rozostřenou spravedlností Petr  Blažek
19. 11. 2004 Přehlídka amatérů Václav  Dušek
19. 11. 2004 Bill Gates dostává 4 miliony spamů denně
19. 11. 2004 Michael  Marčák
18. 11. 2004 Fallúdža dostane vládní pomoc
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
19. 11. 2004 Nebe? Peklo? Hudba. Lěra  Ivanova
19. 11. 2004 Studie o "zázračných otěhotněních" byla falešná
19. 11. 2004 Jak jsem se vyrovnal... Ladislav  Žák
19. 11. 2004 Ukázka marxistické dialektiky a demagogie Jiří  Drašnar
20. 11. 2004 Gödel a minulost
19. 11. 2004 Nešťastný incident Roman  Sikora
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Jeden pohled zleva Jiří  Dolejš
19. 11. 2004 Gross nemá právo si dnes stěžovat na Klause
19. 11. 2004 Kam směřujete, sociální demokraté? Radek  Vogl
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Grebeníček: Byl to pokus o omluvu? Irena  Ryšánková
19. 11. 2004 15 let ekonomické transformace v České republice
19. 11. 2004 Přestože německá ekonomika stagnuje, 11,4% exportu putuje na východ
17. 11. 2004 "Vojáci mají výcvik, aby zabíjeli raněné protivníky"
19. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 15. listopadu 2004
19. 11. 2004 Británie: banky mají problém s internetovými podvody
19. 11. 2004 Juraj Jakubisko v Edinburku
17. 11. 2004 Podle nezávislého auditu navštívilo Britské listy za říjen 79 450 unikátních návštěvníků
17. 11. 2004 Proti absurditě nekontrolované moci Jan  Čulík
19. 11. 2004 Michael  Marčák
17. 11. 2004 Jak se Václav Havel snažil v roce 1989 stát prezidentem Jan  Čulík
18. 11. 2004 Stupidita je součástí lidského údělu a v Americe se zprofesionalizovala Jiří  Drašnar
18. 11. 2004 Česká televize pojala "sametovou revoluci" opravdu kýčovitě Bohumil  Kartous
18. 11. 2004 Jacques Chirac: Svět je po válce v Iráku nebezpečnějším místem
18. 11. 2004 Co se stalo v listopadu 1989? Josef  Brož
18. 11. 2004 Američtí Demokraté se omlouvají světu, že se jim nepodařilo zabránit zvolení George Bushe
19. 11. 2004 Perspektívy kulturológie Hana  Pravdová
19. 11. 2004 Kto a čím si kope hrob? Peter  Strempek
19. 11. 2004 Poarafatovské nádeje Adrian Peter Pressburg
19. 11. 2004 Čilský dôchodkový systém je pred zrútením Jakub  Topol
19. 11. 2004 Naďalej polojasno Peter  Greguš
19. 11. 2004 Kuba není izolovaná
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2004 Levice je mrtva   
19. 11. 2004 Studie o "zázračných otěhotněních" byla falešná   
19. 11. 2004 Přehlídka amatérů Václav  Dušek
19. 11. 2004 USA: Televizní propagandou k šíření ultrapravicového vlivu   
18. 11. 2004 Česká televize pojala "sametovou revoluci" opravdu kýčovitě Bohumil  Kartous
18. 11. 2004 Mediální kýč podruhé ukradené revoluce Štěpán  Kotrba
17. 11. 2004 Proti absurditě nekontrolované moci Jan  Čulík
17. 11. 2004 Jak se Václav Havel snažil v roce 1989 stát prezidentem Jan  Čulík
17. 11. 2004 "Vojáci mají výcvik, aby zabíjeli raněné protivníky"   
16. 11. 2004 Zažít znovuzrození svobody Martin  Škabraha
16. 11. 2004 K reálnému odkazu 17. listopadu 1989 Petr  Kužvart
15. 11. 2004 Média a veřejná služba v zemi zaslíbené multiplexové Ladislav  Žák
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
15. 11. 2004 Etická zahraniční politika "demokratických" zemí