19. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2004

RECENZE

Perspektívy kulturológie

Viera Gažová: Perspektívy kulturológie , Katedra kulturológie Univerzity Komenského v Bratislave, ACTA CULTUROLOGICA X., Bratislava - Peter Mačura, 2003, 260 s., ISBN 80-88901-81-2

Diskurzy o kultúre v prácach kulturológov sa stali v poslednom desaťročí minulého storočia a na začiatku nového milénia jednou zo základných podmienok pochopenia zmien spoločenských javov. Medzi takéto diela nepochybne patrí titul - Perspektívy kulturológie Viery Gažovej, ktoré vydala Katedra kulturológie Univerzity Komenského v Bratislave ako desiaty zväzok edície ACTA CULTUROLOGICA. Náročný čitateľ má možnosť hlbšie preniknúť do problematiky analýzy aktuálneho kultúrneho toposu súčasnej civilizácie. Erudovanosť autorky je prítomná na každej strane. Pozornosť odbornej i laickej čitateľskej verejnosti priťahuje spôsob, akým predkladá problematiku a jednotlivé fakty, ako aj pútavý výklad a podnetné závery. Gažovej prínos možno nájsť v dvoch rovinách: v systematickom odokrývaní vrstiev, ktoré modelujú zmeny kultúrnej reality a v otvorení odborného diskurzu.

Publikácia tematizuje päť okruhov kulturologickej problematiky. Prvé dva tematické okruhy kultúrna identita a multikulturalizmus, ako aj piaty okruh - procesy akulturácieenkulturácie predstavujú kulturologické kategórie, vyžadujúce si permanentnú pozornosť pedagogickej i vedecko-výskumnej komunity. Majú svoju históriu i aktuálne riešenie. Ďalší tematický okruh mapuje situáciu kultúrysituáciu kulturológie posledného desaťročia uplynulého 20. storočia. Úplne novú superaktuálnu a superakútnu problematiku prinášajú príspevky v tematickom okruhu médiá a kultúra.

Perspektívy kulturológie obsahujú štúdie, úvahy, ako aj príspevky, ktoré odzneli na zahraničných a domácich vedeckých sympóziách, konferenciách a odborných seminároch. Dotvárajú tak portrét a profil kulturologičky, vedkyne a vysokoškolskej pedagogičky Viery Gažovej vo vednom a študijnom odbore kulturológia. V práci sa stretneme s analýzou sprievodných socio-kultúrnych javov súčasných spoločenských procesov, akými sú aktuálny multikulturalizmus a jeho teórie, s ním spojený kultúrny pluralizmus, etnocentrizmus atď. Veľmi podnetné sú tiež úvahy Viery Gažovej konkretizujúce problematiku kulturológie 20. storočia v aktuálnej až akútnej podobe, ktoré postihujú kategórie inakosti, svojho a cudzieho, otázky tolerancie, či obraz nepriateľa, mizantropa, mizogýna, "obetného baránka" a teórie okolo nich.

Samostatnú časť autorkinho vedeckého výskumu tvorí originálna reflexia búrlivo sa rozvíjajúcej oblasti kultúry a kulturológie vo vzťahu k mediálnej problematike. Vzťah médií a kultúry otvára nové dimenzie, má veľký spoločenský dosah a formatívny vplyv. Viera Gažová pozorne sleduje analytikov a interpretov teoretickej línie mediálnej problematiky od M. McLuhana, U. Eca, W. Welscha, G. Lipovetského, J. Baudrillarda, N. Postmana a ďalších. Rovnako ako médiá ju zaujímajú otázky komunikácie, globalizácie, mediálnej kompetencie, ale aj problematika mediálnej výchovy, mediálnej pedagogiky, jej typológia a pod. V rámci kultúrnej výchovy ju zaujala renesancia kultúrnej pedagogiky. Skúma jej súvislosti so súčasnými sociokultúrnymi pohybmi. Smeruje od pojmového vymedzenia kultúrnej pedagogiky a výchovy k mapovaniu aktuálnych trendov, ako sú napríklad feministická kultúrna pedagogika alebo multikultúrna výchova.

Na margo predloženej problematiky autorka monografie pripomína, že kultúra nie je definitívne daný stav, ale ide o permanentne prebiehajúci a meniaci sa proces. V jeho kontexte je garanciou prežitia tak subjektov, ako aj objektov kultúry, orientácia a prehľad v rámcových konceptoch a koncepciách. Prínos Gažovej je evidentný v jej schopnosti vytvoriť stratégiu konštruovanú na existujúcich i potenciálnych metodologických prístupoch. Ako v úvodnom slove konštatovala vedecká redaktorka Anna Fischerová a v svojom posudku tiež podčiarkla recenzentka Zuzana Slušná, v centre záujmu autorky je obsahové napĺňanie jednej z "najklasickejších" kategórií -- kultúrnej identity, odhalenie stratégie aktuálnych socio-kultúrnych modelov, ako aj poukázanie na fakt, že v súčasnom prevládajúcom synkretizme a kolážach rôznorodosti sa ucelený koncept kultúry nakoniec stratí.

Mgr. Hana Pravdová, PhD. je kulturologička, vysokoškolská pedagogička na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a publicistka zaoberajúca sa vzťahmi médií a kultúry, ako aj problematikou manažmentu kultúry

                 
Obsah vydání       19. 11. 2004
21. 11. 2004 Levice je mrtva
22. 11. 2004 Volby na Ukrajině zřejmě vyhrál prozápadní, opoziční kandidát
21. 11. 2004 Volby v Iráku se budou konat 30. ledna 2005
20. 11. 2004 Násilí se rozšířilo po celém Iráku
19. 11. 2004 Červený kříž ostře odsoudil "naprosté pohrdání lidskostí" v Iráku
19. 11. 2004 Viděl jsem, jak Američané zastřelili pětičlennou rodinu
20. 11. 2004 Španělsko znovu zatklo slavného reportéra televize Al Jazeera
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
20. 11. 2004 Skrytá reklama v televizi Nova?
19. 11. 2004 Chirac požaduje spravedlivější světový pořádek
19. 11. 2004 I Česká republika byla zapletena do vývozu zbraní do Súdánu
19. 11. 2004 USA: Televizní propagandou k šíření ultrapravicového vlivu
18. 11. 2004 Mediální kýč podruhé ukradené revoluce Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
19. 11. 2004 Pěst na oko
19. 11. 2004 Rozpaky nad rozostřenou spravedlností Petr  Blažek
19. 11. 2004 Přehlídka amatérů Václav  Dušek
19. 11. 2004 Bill Gates dostává 4 miliony spamů denně
19. 11. 2004 Michael  Marčák
18. 11. 2004 Fallúdža dostane vládní pomoc
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
19. 11. 2004 Nebe? Peklo? Hudba. Lěra  Ivanova
19. 11. 2004 Studie o "zázračných otěhotněních" byla falešná
19. 11. 2004 Jak jsem se vyrovnal... Ladislav  Žák
19. 11. 2004 Ukázka marxistické dialektiky a demagogie Jiří  Drašnar
20. 11. 2004 Gödel a minulost
19. 11. 2004 Nešťastný incident Roman  Sikora
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Jeden pohled zleva Jiří  Dolejš
19. 11. 2004 Gross nemá právo si dnes stěžovat na Klause
19. 11. 2004 Kam směřujete, sociální demokraté? Radek  Vogl
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Grebeníček: Byl to pokus o omluvu? Irena  Ryšánková
19. 11. 2004 15 let ekonomické transformace v České republice
19. 11. 2004 Přestože německá ekonomika stagnuje, 11,4% exportu putuje na východ
17. 11. 2004 "Vojáci mají výcvik, aby zabíjeli raněné protivníky"
19. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 15. listopadu 2004
19. 11. 2004 Británie: banky mají problém s internetovými podvody
19. 11. 2004 Juraj Jakubisko v Edinburku
17. 11. 2004 Podle nezávislého auditu navštívilo Britské listy za říjen 79 450 unikátních návštěvníků
17. 11. 2004 Proti absurditě nekontrolované moci Jan  Čulík
19. 11. 2004 Michael  Marčák
17. 11. 2004 Jak se Václav Havel snažil v roce 1989 stát prezidentem Jan  Čulík
18. 11. 2004 Stupidita je součástí lidského údělu a v Americe se zprofesionalizovala Jiří  Drašnar
18. 11. 2004 Česká televize pojala "sametovou revoluci" opravdu kýčovitě Bohumil  Kartous
18. 11. 2004 Jacques Chirac: Svět je po válce v Iráku nebezpečnějším místem
18. 11. 2004 Co se stalo v listopadu 1989? Josef  Brož
18. 11. 2004 Američtí Demokraté se omlouvají světu, že se jim nepodařilo zabránit zvolení George Bushe
19. 11. 2004 Perspektívy kulturológie Hana  Pravdová
19. 11. 2004 Kto a čím si kope hrob? Peter  Strempek
19. 11. 2004 Poarafatovské nádeje Adrian Peter Pressburg
19. 11. 2004 Čilský dôchodkový systém je pred zrútením Jakub  Topol
19. 11. 2004 Naďalej polojasno Peter  Greguš
19. 11. 2004 Kuba není izolovaná
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce