19. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2004

Čilský dôchodkový systém je pred zrútením

Penzijný systém, ktorý slovenská vláda vydáva za vzor, nefunguje a hrozí jeho úplné zrútenie sa. Začiatkom septembra o tom napísal ekonomický denník Handelsblatt. Paradoxne na náklady slovenských daňových poplatníkov bol pred necelým mesiacom na Slovensku už po niekoľký raz jeho autor José Piňera. Znovu prezentoval nepravdivé údaje a nepravdivé výsledky, to isté robí aj minister Ľudovít Kaník. Súčasné Čile je, naopak, dôkazom, že v chudobnej krajine, akou je aj Slovensko, kapitálový dôchodkový systém "produkuje" dôchodcov odkázaných na nízku sociálnu podporu.

Nefunkčný kapitalizačný systém

"Sporenie si na dôchodok" (ne)funguje v Čile od roku 1981. Svetová banka presadzuje tento model vo všetkých krajinách. Tvrdí, že zabezpečí slušné dôchodky a odľahčí pritom verejné financie. Lenže podľa Handelsblattu "sa stále zreteľnejšie ukazuje, že tieto ciele sa nedarí spĺňať". Takmer polovica ľudí je dnes z tohto systému vylúčená. Augusto Iglesias Palau z poradenskej spoločnosti PrimAmerica, ktorá sa špecializuje na dôchodkové systémy, tvrdí, že na vine je pracovný trh. "Ľudia oveľa častejšie, ako sa predpokladalo, menia zamestnanie, často sa presúvajú medzi formálnym a neformálnym sektorom." Čiže významná časť ich príjmov nie je legálna, ľudia ju nepriznávajú, aby neplatili dane a odvody. O to menej však odvádzajú do kapitalizačného piliera dôchodkového systému.

Minipenzia

Približne 20 percent ľudí nikdy alebo iba zopár rokov platilo odvody na dôchodkové sporenie. "Neformálne" zamestnaní, malí podnikatelia a živnostníci totiž na dôchodok sporia dobrovoľne a ich príjmy im často neumožnia ešte aj odkladať si. "Kto neplatil príspevky, musí sa v starobe uspokojiť s tzv. Pension Assistencial, minipenziou od štátu vo výške asi 60 USD mesačne," konštatuje Handelsblatt. O nič lepšie však na tom nie sú ani ľudia, ktorí si síce pravidelne v nejakom dôchodkovom fonde sporili, ale ich nízke príjmy im neumožnili nasporiť si ani na minimálny dôchodok. V podobnej situácii sú aj tí, ktorí neplatili odvody, keď boli bez práce, lebo nemali z čoho. Napríklad do fondu AFP platí v skutočnosti pravidelné odvody na dôchodok len 52 % z tých, ktorí sú v ňom prihlásení.

Toto číslo je pre zlý čilský dôchodkový systém priam magické. Jedna univerzitná štúdia odhalila, že ľudia, ktorí sa prihlásili do dôchodkových fondov, platili príspevky iba 52 % času svojho aktívneho života. Teda takmer polovicu svojich aktívnych rokov boli v takej situácii, že si nedokázali na budúci dôchodok odkladať. "Pri zavádzaní súkromného dôchodkového systému sa však kalkulovalo, že táto hustota či pravidelnosť prispievania bude dosahovať 70 %," upozorňuje nemecký ekonomický denník. Lenže hospodárska situácia chudobného Čile vrátila sny pravicových "refomátorov" do reality. Do krutej najmä pre obyčajných ľudí. "Keď sa nezvýši hospodársky rast a nezlepší sa situácie na trhu práce, tak sa nezvýši pravidelnosť príspevkov a budú musieť byť vyššie," myslí si A. I. Palau.

Vlna starobnej chudoby

Výška príspevku na dôchodok je od roku 1981 nezmenená: 10 % je v porovnaní tak s predchádzajúcim štátnym systémom, ako aj s kapitálovými systémami v iných krajinách veľmi málo. "Podľa názoru veľkého počtu expertov táto výška nemôže zabezpečiť väčšine spoločnosti dostatočnú úroveň dôchodkov," hovorí ekonóm Jaime Ruiz-Tagle. "A to bez ohľadu na to, o akom dôchodkovom systéme hovoríme." Zaujímavý odkaz pre tých, ktorí na Slovensku volajú po znižovaní odvodov. Znamenalo by to ešte nižšie dôchodky, než máme dnes, a žiadna dôchodková reforma by nepomohla. Ak v Čile niekto platil príspevky do dôchodkového fondu kratšie než 20 rokov, vypláca mu štát rozdiel medzi našetreným a garantovaným minimálnym dôchodkom, ktorý dosahuje v súčasnosti asi 120 dolárov mesačne. Dopad to má katastrofálny: "Na čilský štát sa valí vlna starobnej chudoby a s ňou veľmi vysoké výdavky," zhŕňa situáciu Ernst Hillebrand z Nadácie Friedricha Eberta.

Vyššie výdavky z daní občanov

Aby bolo jasné: ide o výdavky, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia daňoví poplatníci. Čilská vláda totiž musí vyčleňovať čoraz viac peňazí na pomoc tým, ktorým kapitálové sporenie neprinieslo dostatočný dôchodok na slušné prežitie. Čile pritom nie je bohatou a vyspelou krajinou, v ktorej by sa priemerná životná úroveň čo i len približovala k úrovni napríklad v západnej Európe. O to hrozivejšie je, že aj podľa tamojších "mäkších" kritérií je stále viac čilských dôchodcov chudobných. "V roku 2002 platil štát len 40 mil USD alebo 0,05 % HDP na minimálne dôchodky, v roku 2015 by sa podľa ministerstva financií toto číslo mohlo vyšplhať na 1,5 % HDP," varuje denník Handelsblatt.

Vysoké poplatky

Občania pritom musia dôchodkovým fondom platiť každý mesiac hrozivo vysoké poplatky. "V Čile po desiatich rokoch predstavovali náklady na vedenie účtu približne 2,9 % hrubej mzdy, teda asi 30 % odvádzaných príspevkov," uvádza Martin Thomay z pravicového Inštitútu pre slobodnú spoločnosť. "Vo Veľkej Británii sa to odhaduje na 40 percent," dopĺňa ho M. Polák. "Štátny systém v USA stojí len asi 2 percentá. Z mnohých štúdií je zrejmé, a uznáva to aj Svetová banka, že administratíva penzijných fondov je mnohonásobne drahšia než štátna správa dôchodkového systému. Centralizovaný systém je mnohonásobne lacnejší, aj keď vezmeme do úvahy prípadné problémy s korupciou."

Tento systém nefunguje

Mnohí odborníci teraz upozorňujú, že Čile je vzorovým dôkazom, že dôchodkový systém založený na individuálnom kapitálovom sporení nemôže dlhodobo fungovať. Rozbiehajúce sa, ale nekonkurenčné a nemoderné hospodárstvo, a najmä ekonomický a vôbec spoločenský systém, v ktorom má väčšina ľudí nízke (oficiálne) príjmy, neumožnia prevažnej časti obyvateľov nasporiť si dostatočnú sumu peňazí. "V čase čílskej privatizácie boli výnosy dôchodkových fondov okolo 10 %. Ale v roku 1994 utrpela viac ako polovica z nich straty," opisuje skutočný vývoj Michal Polák z London School of Economics. "O rok nato klesli priemerné výnosy na 2,5 % a v nasledujúcich troch rokoch iba na 1,8 percenta. A od roku 1995 klesla aj celková vyplácaná suma." V súvislosti s čilskými skúsenosťami tak M. Thomay vynáša krutý, ale pravdivý ortieľ aj nad slovenskou tzv. dôchodkovou reformou: "Pri úrovni nákladov porovnateľných s čilským systémom, ktoré možno v (novom slovenskom dôchodkovom) systéme očakávať, pri spomínanej štruktúre investovania a očakávaných výnosoch z aktív systém nezabezpečí dôchodky, aké dnes ministerstvo (práce, sociálnych vecí a rodiny) sľubuje. A spôsobí množstvo ďalších problémov."

Zveřejněno s laskavým souhlasem slovenského kulturně politického týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       19. 11. 2004
21. 11. 2004 Levice je mrtva
22. 11. 2004 Volby na Ukrajině zřejmě vyhrál prozápadní, opoziční kandidát
21. 11. 2004 Volby v Iráku se budou konat 30. ledna 2005
20. 11. 2004 Násilí se rozšířilo po celém Iráku
19. 11. 2004 Červený kříž ostře odsoudil "naprosté pohrdání lidskostí" v Iráku
19. 11. 2004 Viděl jsem, jak Američané zastřelili pětičlennou rodinu
20. 11. 2004 Španělsko znovu zatklo slavného reportéra televize Al Jazeera
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
20. 11. 2004 Skrytá reklama v televizi Nova?
19. 11. 2004 Chirac požaduje spravedlivější světový pořádek
19. 11. 2004 I Česká republika byla zapletena do vývozu zbraní do Súdánu
19. 11. 2004 USA: Televizní propagandou k šíření ultrapravicového vlivu
18. 11. 2004 Mediální kýč podruhé ukradené revoluce Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
19. 11. 2004 Pěst na oko
19. 11. 2004 Rozpaky nad rozostřenou spravedlností Petr  Blažek
19. 11. 2004 Přehlídka amatérů Václav  Dušek
19. 11. 2004 Bill Gates dostává 4 miliony spamů denně
19. 11. 2004 Michael  Marčák
18. 11. 2004 Fallúdža dostane vládní pomoc
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
19. 11. 2004 Nebe? Peklo? Hudba. Lěra  Ivanova
19. 11. 2004 Studie o "zázračných otěhotněních" byla falešná
19. 11. 2004 Jak jsem se vyrovnal... Ladislav  Žák
19. 11. 2004 Ukázka marxistické dialektiky a demagogie Jiří  Drašnar
20. 11. 2004 Gödel a minulost
19. 11. 2004 Nešťastný incident Roman  Sikora
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Jeden pohled zleva Jiří  Dolejš
19. 11. 2004 Gross nemá právo si dnes stěžovat na Klause
19. 11. 2004 Kam směřujete, sociální demokraté? Radek  Vogl
19. 11. 2004 Michael  Marčák
19. 11. 2004 Grebeníček: Byl to pokus o omluvu? Irena  Ryšánková
19. 11. 2004 15 let ekonomické transformace v České republice
19. 11. 2004 Přestože německá ekonomika stagnuje, 11,4% exportu putuje na východ
17. 11. 2004 "Vojáci mají výcvik, aby zabíjeli raněné protivníky"
19. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 15. listopadu 2004
19. 11. 2004 Británie: banky mají problém s internetovými podvody
19. 11. 2004 Juraj Jakubisko v Edinburku
17. 11. 2004 Podle nezávislého auditu navštívilo Britské listy za říjen 79 450 unikátních návštěvníků
17. 11. 2004 Proti absurditě nekontrolované moci Jan  Čulík
19. 11. 2004 Michael  Marčák
17. 11. 2004 Jak se Václav Havel snažil v roce 1989 stát prezidentem Jan  Čulík
18. 11. 2004 Stupidita je součástí lidského údělu a v Americe se zprofesionalizovala Jiří  Drašnar
18. 11. 2004 Česká televize pojala "sametovou revoluci" opravdu kýčovitě Bohumil  Kartous
18. 11. 2004 Jacques Chirac: Svět je po válce v Iráku nebezpečnějším místem
18. 11. 2004 Co se stalo v listopadu 1989? Josef  Brož
18. 11. 2004 Američtí Demokraté se omlouvají světu, že se jim nepodařilo zabránit zvolení George Bushe
19. 11. 2004 Perspektívy kulturológie Hana  Pravdová
19. 11. 2004 Kto a čím si kope hrob? Peter  Strempek
19. 11. 2004 Poarafatovské nádeje Adrian Peter Pressburg
19. 11. 2004 Čilský dôchodkový systém je pred zrútením Jakub  Topol
19. 11. 2004 Naďalej polojasno Peter  Greguš
19. 11. 2004 Kuba není izolovaná
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Dědictví chilské diktatury RSS 2.0      Historie >
19. 11. 2004 Čilský dôchodkový systém je pred zrútením Jakub  Topol
23. 9. 2004 Pinochet stratil v Čile imunitu   
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
25. 9. 2003 Čile -- prípad pre celý svet   
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák