7. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 9. 2004

Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj

Nedávno zveřejněné statistické studie WETO 2003 -- World Energy, Technology and climate policy Outlook (EU), IEO 2004 -- International Energy Outlook 2003 (U.S.DoE), IEA 2003 -- Key World Energy Statistics 2003 (OECD), BP 2004 -- Statistical Rewiew of World Energy 2004 (BP) ukazují, že trvale udržitelný rozvoj je možné zajistit jen harmonickým vyvážením tří pilířů 3E, které zásadním způsobem ovlivňují a jsou ovlivňovány lidskou činností: Ekonomika (a z ní vyplývající potřeba energie), Energetika (dostupnost zdrojů) a Ekologie (vliv těžby surovin, a výroby a spotřeby energie na životní prostředí). Je jednoznačně prokázáno, že ekonomický růst je doprovázen růstem spotřeby primární a především elektrické energie (i přes úsporná energetická opatření), a uspokojování rostoucích energetických potřeb přináší nevratné zásahy do životního prostředí.

Ekonomický růst je ovlivňován především populací, hrubým domácím produktem, energetickou náročností hospodářských odvětví, účinností při výrobě a spotřebě energie, rozvojem urbanistických oblastí, elektrifikací, dopravní obslužností. Primární energetický sektor ve světě dnes využívá fosilní paliva (uhlí 23%, ropa 35%, zemní plyn 21%), uran (7%) a obnovitelné zdroje (voda 2%, biomasa 11%, ostatní 1%). Tyto zdroje jsou pak spotřebovávány v elektroenergetice, teplárenství, dopravě, průmyslu, domácnostech a službách. Světová výroba elektrické energie je zajišťována z elektráren uhelných (39%), plynových (18%), jaderných (17%), vodních (17%), olejových (8%) a ostatních (1%).

Nejvíce alarmujícím a podlomeným pilířem 3E je ekologie, a to ekologický efekt těžby energetických zdrojů (likvidace deštných pralesů jako světové zásobárny kyslíku, zábor půdy při těžbě uhlí a výrobě energie z některých ekologicky čistých zdrojů), nakládání s pevnými odpady při výrobě energie (popílek, vyhořelé jaderné palivo) a především znehodnocování zemské atmosféry (emise skleníkových plynů a oxidů síry a dusíku způsobujících kyselé deště při spotřebě fosilních paliv, globální oteplování). Lidské společenství si čím dál více uvědomuje kolektivní zodpovědnost za negativní globální změny klimatu. Příkladem je Kyotský protokol z r. 1997, ve kterém se všechny průmyslově vyspělé země zavázaly ke kontrole a snížení škodlivých emisí do r. 2012. I přes tato opatření je však zřejmé, že pokud budou pokračovat současné trendy v ekonomice a energetice a nedojde k zásadním změnám v myšlení a jednání politiků a investorů, ocitne se svět během příštích 30 let tváří v tvář nekontrolovatelným energetickým a klimatickým problémům.

Populace

Tří miliard dosáhla světová populace v r. 1960 (první miliarda v r. 1800). V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,3%. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu. 79% světové populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika). Přírůstek této populace je 1,6% ročně, až ½ obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let, zvyšující se lékařská a sociální péče vede k prodlužování života, dochází k vyšší migraci obyvatelstva do městských aglomerací s vyšší spotřebou energie. Přesto dosud nejméně 2 miliardy této populace nemá přístup k elektřině, 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě, 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění, 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2US$/den. Těchto 79% světové populace se zatím podílí na spotřebě energie jen 35%. Je zřejmé, že nastartovaný ekonomický růst v takových regionech jako je Čína (růst HDP 6% ročně) přinese i zvýšené energetické potřeby (současný roční nárůst spotřeby elektrické energie 8-10%). Zintegrujeme-li uvedená čísla přes absolutní počet obyvatel a připočteme doprovodné ekologické důsledky, stane se tento region jedním z rozhodujících co do ovlivnění světového klimatu. Toho si je zjevně vědoma i Čína, a rozhodla se postavit svoji budoucí energetickou politiku na ekologicky přijatelné jaderné energetice (v příštích 30 letech plánuje výstavbu 50 GWe jaderných kapacit) stejně jako druhá nejlidnatější země světa Indie.

Ekonomický růst

Pro porovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí je nejpoužívanějším ukazatelem roční hrubý domácí produkt na obyvatele a spotřeba energie na jednotku vyprodukovaného HDP. HDP můžeme vyjadřovat buď ve směnném kurzu národní měny k US$ či

                 
Obsah vydání       7. 9. 2004
7. 9. 2004 Čečenští únosci: "Rusové zabíjejí naše děti, tak my zabijeme vaše"
7. 9. 2004 "Je možné zabít 42 000 dětí podle práva?"
7. 9. 2004 V Bagdádu zuří ostré boje
7. 9. 2004 Ruská novinářka prý byla "přiotrávena"
6. 9. 2004 Lze ve válce proti terorismu zvítězit pouze silou?
7. 9. 2004 Mír v jeskyních a válka světa Martin  Škabraha
7. 9. 2004 Ruská moc nemá v Čečensku co pohledávat Darius  Nosreti
7. 9. 2004 Proč došlo k tragédii v Beslanu Michal  Rusek
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek
7. 9. 2004 Byly jednou dva... ...billboardy... Ladislav  Žák
7. 9. 2004 Naše typicky české priority Miloš  Dokulil
7. 9. 2004 Nevěřím ani jedněm, ani druhým Ivan  Válek
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
7. 9. 2004 Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj František  Sviták
7. 9. 2004 Systém není na starší studenty připraven
7. 9. 2004 Studovat se musí do 26 let
7. 9. 2004 Itálie: Válka musí být dotažena do vítězného konce Tomáš  Gawron
6. 9. 2004 Rusko ostře odmítlo prohlášení EU o Beslanu
4. 9. 2004 Beslan nám nic neříkal - teď je synonymem zla
4. 9. 2004 Děti, které přežily, budou trpět celá desetiletí
6. 9. 2004 Spojené státy vyvíjejí přenosnou jadernou elektrárnu "pro rozvojové země"
6. 9. 2004 Jak se nestát Amerikou Lubor  Kysučan
6. 9. 2004 Karel Hoffmann a prezidentské milosti Zdeněk  Jemelík
7. 9. 2004 Naše zlostné křivé zrcadlo Sergej  Chelemendik
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2004 Byly jednou dva... ...billboardy... Ladislav  Žák
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek
7. 9. 2004 Mír v jeskyních a válka světa Martin  Škabraha
7. 9. 2004 Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj František  Sviták
6. 9. 2004 Jak se nestát Amerikou Lubor  Kysučan
6. 9. 2004 Lze ve válce proti terorismu zvítězit pouze silou?   
6. 9. 2004 Karel Hoffmann a prezidentské milosti Zdeněk  Jemelík
6. 9. 2004 Obhajoba stopu Hynek  Hanke
4. 9. 2004 Děti, které přežily, budou trpět celá desetiletí   
4. 9. 2004 Beslan nám nic neříkal - teď je synonymem zla   
3. 9. 2004 Noc se stmívá vždy jen jednou, den se dní jen vždycky jeden... Irena  Zítková
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
3. 9. 2004 Byla válka v Kosovu také založena na podvodných tvrzeních?   
3. 9. 2004 Al Jazeera chce zahájit televizní vysílání v angličtině   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2004 Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj František  Sviták
25. 8. 2004 Výzvy energetických potřeb pro 21. století František  Hezoučký
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"   
6. 8. 2004 Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! Jan  Sýkora
16. 7. 2004 Jak nezastavitelně uniká do atmosféry kysličník uhličitý z rašelinišť   
24. 2. 2004 Jak se podle potlačené zprávy Pentagonu v nadcházejících 20 letech změní svět   
22. 2. 2004 Pentagon: radikální podnebné změny zničí civilizaci už do 20 let   
14. 7. 2003 Krásný nový svět je konec civilizace Bushka  Bryndová
9. 6. 2003 Staré a nové pohledy na klimatickou změnu Darius  Nosreti
5. 6. 2003 Evropská unie -- o čem se raději také nemluví Pavel  Houdek
24. 9. 2002 Nadešel čas odpovědnosti Kofi A. Annan
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
5. 9. 2002 Colin Powell se stal terčem ostrých útoků na summitu v Johannesburgu   
14. 8. 2002 OSN: Více než 2 miliardy lidí trpí nedostatkem vody   
13. 8. 2002 Vědci: na chaos, způsobovaný záplavami, si budeme muset zvyknout