10. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2004

Česká spořitelna: Zase neplní sliby?

Česká spořitelna pod rakouským majitelem a americkým ředitelem opět změnila obchodní podmínky. Upozorňuje na to Sdružení na obranu spotřebitelů. Tentokrát jde o podmínky u Penzijního fondu ČS, pro který snažila získat klienty prémií pro pozůstalé pojištěnců v případě jejich úmrtí. Dodatečně však ČS doplnila podmínku, která mnohým získání prémie znemožňuje.

Opakuje se tak situace s účty v režimu Sporostudent, kdy banka odmítala vyplatit slíbenou mimořádnou prémii studentům. V obou případech jde o základní částku deset tisíc korun.

O co jde?

V minulých letech získával Penzijní fond České spořitelny nové klienty tím, že jejich pozůstalým vyplatí v případě smrti pojištěného pojistné plnění ve výši 10 000 Kč a při úmrtí následkem úrazu se mělo se jednat dokonce o 50 000 Kč.

Podmínkou pro získání této částky bylo uzavření smlouvy, doba pojištění minimálně 12 měsíců a placení měsíčního příspěvku na penzijní připojištění ve výši minimálně 100 Kč.

Od počátku roku 2001 ale, jak na to poukazuje Sdružení na obranu spotřebitelů, pozměnil penzijní fond jednostranně svým klientům smluvní podmínky. Kromě výše zmíněných je zavázal ještě finančním zůstatkem na účtu ve výši 50 000 korun.

Je to jinak?

"Pokud jde o penzijní fond," uvádí ředitelka vnější komunikace spořitelny Klára Gajdůšková, "je to případ odlišný od studentských účtů. V citovaném případě Penzijního fondu České spořitelny (PFČS) šlo o ukončení věrnostního programu platného do posledního prosince 2000 a jeho nahrazení novým věrnostním programem platným od počátku roku 2001. O této změně PFČS všechny klienty informoval. Změna, které předchází řádné a včasné informování klientů, je podle PF ČS legitimní.

Dobrým důkazem toho, že klienti této změně porozuměli a přijali ji, je i fakt, že za celou dobu evidoval PFČS jen 4 dotazy klientů na toto téma. Všechny dotazy byly po vzájemné písemné komunikaci s vysvětlením uzavřeny. Finanční skupina České spořitelny řeší tyto záležitosti individuálně s jednotlivými klienty, nikoli prostřednictvím tiskových zpráv. Budeme rádi, pokud se klienti, kteří mají jakékoli dotazy, obrátí přímo na nás, na kancelář Ombudsmana, stejně jako to dělají v jiných případech."

Česká slibotechna?

"Klienti, kteří se pro tento fond rozhodli právě na základě možnosti získat pro své blízké finanční částku až 50 tisíc Kč, jsou touto změnou samozřejmě zaskočeni, protože byla provedena bez jejich souhlasu a až po uzavření smlouvy," míní František Lobovský, předseda Republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS).

V některých případech jsou tímto zjištěním překvapeni až pozůstalí, pro které je tato situace o to těžší, že trpí odchodem blízkých.

SOS se obrátilo na předsedu představenstva a generálního ředitele Penzijní fondu České spořitelny a zároveň na ombudsmana České spořitelny. Avšak stejně jako v případě příslibu mimořádné prémie k účtu Sporostudent tito představitelé uvádí, že podmínky, za kterých byla slibována částka 10 000 Kč, nebyly součástí smlouvy a je proto možné je jednostranně změnit.

"SOS považuje toto odůvodnění za nedostatečné a domnívá se, že veřejný příslib mimořádné výhody je pro jakoukoli společnost závazný," konstatovala Jana Luhanová, která se ve Sdružení obrany spotřebitelů České republiky případem zabývá.

Rychle se učí

Klienti České spořitelny krátce doufali ve zlepšení služeb i jednání bankovního ústavu pod novým majitelem z vyspělého západního světa. Opak se stal pravdou. Přišlo zdražení služeb, válka o poplatky za použití bankomatů s jinými peněžními ústavy a problémy se zneužitelnými převodními lístky klientů v hypermoderních dřevěných boxech.

"Velmi nám křivdíte," oponuje mluvčí Klára Gajdůšková "měl byste také zmínit, že banka vykazovala v roce 1999 ztrátu ve výši přes šest miliard Kč a že její budoucnost byla velmi nejistá. Erste Bank investovala do České spořitelny jen v prvních dvou letech od privatizace přes 12 miliard korun, aby zlepšila klientský servis, posílila IT, vyškolila zaměstnance, zavedla nové služby a učinila z ústavu banku evropského formátu.

Investice do posílení klientského komfortu pokračují i nadále: loni činily 2,8 miliardy Kč, letos 3,3 miliardy Kč. Zmizely fronty, zmizel nekompetentní personál."

Pravda, ale...

"Je to alarmující. Skoro vždycky když do něčeho u nás rýpneme, najdeme podobný obrázek. Pobočky zahraničních společností na českých klientech zkoušejí doma nemyslitelnou úroveň služeb. O cenách za tyto služby ani nemluvě." uvedl k těmto praktikám republikový předseda SOS František Lobovský.

Vyjádření Sdružení na obranu spotřebitelů

Ve smlouvě o penzijním připojištění, kterou spotřebitelé uzavřeli s Penzijním fondem České spořitelny, a. s., není dána možnost banky měnit podmínky, za kterých byla smlouva uzavřena. Pokud by tato výhrada případných změn byla ve smlouvě uvedena, jistě by již na ni zástupci banky upozornili.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR se domnívá, že přestože částka 10 000 Kč v případě úmrtí či částky 50 000 Kč v případě úmrtí následkem úrazu nebyla uvedena ve smlouvě, je její přislíbení pro penzijní fond závazné. Protože částka byla spotřebitelům nabízena prostřednictvím veřejně přístupných letáků a také pracovnicemi u přepážek, považuje SOS tuto nabídku za veřejný příslib ve smyslu § 850 občanského zákoníku. Veřejný příslib je pro banku závazný a spotřebitelé se jeho plnění mohou domáhat podáním žaloby k soudu.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2004
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2004 Třetí odboj Tomáš  Koloc
10. 3. 2004 Proč ČR nepřistupuje k mezinárodnímu trestnímu soudu
10. 3. 2004 Mezinárodní federace přijala Ligu lidských práv za člena
10. 3. 2004 Česká spořitelna: Zase neplní sliby? Radek  Mokrý
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
10. 3. 2004 Tretí element: žena ako človek Martina  Nemethová
10. 3. 2004 Tmáři na Filosofické fakultě Ondřej  Slačálek
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Američané vrátili z Guantánama 5 zadržovaných Britů
10. 3. 2004 Ministr životního prostředí Čestmíra Číhalíka nezná
10. 3. 2004 Nejsem zloděj ani pašerák...
9. 3. 2004 Nedělejte ze studentů motorové myši na fakta
10. 3. 2004 Vladimír Putin podruhé Oskar  Krejčí
9. 3. 2004 Singapurská úvaha o svobodě, sociálním státu a HDP Petr  Tieftrunk
10. 3. 2004 Advokát Greenpeace Jan Berger prostě nehovoří pravdu Ivan  Brezina
10. 3. 2004 Kdyby Beneš viděl, jak to válčíte vy, asi by mu bylo špatně
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
10. 3. 2004 Třetí odboj Tomáš  Koloc
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2004 Česká spořitelna: Zase neplní sliby? Radek  Mokrý
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami   
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou   
8. 3. 2004 Moravcovi se v ČT nepodařilo narušit Klausův krunýř Jan  Čulík
8. 3. 2004 Hochhuth stále ještě aktuální Miroslav Václav Steiner
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny   
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil