10. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2004

Orchideje a Nový Zéland

Nejsem zloděj ani pašerák...

Prohlášení Čestmíra Číhalíka

Rektorce Univerzity Palackého Janě Mačákové jsem dnes po zralé úvaze předal oznámení o svém odstoupení z funkce děkana Lékařské fakulty UP. Učinil jsem tak i přesto, že jsem se podle mne nikdy nedopustil ničeho, co by byť i sebemenším náznakem mohlo být vykládáno jako poškození dobrého jména olomoucké alma mater. V čele fakulty má ale stát člověk, který nechybuje ani v odborných, ani v soukromých věcech. Já jsem udělal chybu, a proto odstupuji.

Cítím to jako povinnost a výraz své odpovědnosti za to, co se stalo. Morální zásady totiž platí vždy a pro každého. Pro politiky republikového i místního významu, pro vysokoškolské učitele i studenty, prostě pro slušné lidi. Já jsem však, na rozdíl od jiných, ze svého pochybení bezprostředně vyvodil důsledky.

Důrazně se však ohrazuji proti nálepce zloděj a pašerák, kterou mi přisoudila vševědoucí česká média na základě kusých informací z novozélandských sdělovacích prostředků. Jsem pobouřen jejich prací, respektive prací novinářů, kteří přebírají informace z jiných médií a z důvodů, jimž nerozumím, dokážou bez řádných podkladů a důkladného ověření neomaleně vstupovat do života jiných.

Z těch novinářů, kteří se svou prací v mém případě hrubě provinili proti etickým i profesionálním zásadám, však jistě nikdo neodstoupí a nikdo se ani neomluví. O rozsahu mého přestupku svědčí trest při dolní hranici sazby, i když z našeho hlediska jde o velkou finanční zátěž. O rozsahu mé odpovědnosti svědčí to, že odstupuji. Stejnou odpovědnost může projevit každý, kdo si váží sám sebe.

V Olomouci 8. března 2004

Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc

                 
Obsah vydání       10. 3. 2004
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2004 Třetí odboj Tomáš  Koloc
10. 3. 2004 Proč ČR nepřistupuje k mezinárodnímu trestnímu soudu
10. 3. 2004 Mezinárodní federace přijala Ligu lidských práv za člena
10. 3. 2004 Česká spořitelna: Zase neplní sliby? Radek  Mokrý
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
10. 3. 2004 Tretí element: žena ako človek Martina  Nemethová
10. 3. 2004 Tmáři na Filosofické fakultě Ondřej  Slačálek
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Američané vrátili z Guantánama 5 zadržovaných Britů
10. 3. 2004 Ministr životního prostředí Čestmíra Číhalíka nezná
10. 3. 2004 Nejsem zloděj ani pašerák...
9. 3. 2004 Nedělejte ze studentů motorové myši na fakta
10. 3. 2004 Vladimír Putin podruhé Oskar  Krejčí
9. 3. 2004 Singapurská úvaha o svobodě, sociálním státu a HDP Petr  Tieftrunk
10. 3. 2004 Advokát Greenpeace Jan Berger prostě nehovoří pravdu Ivan  Brezina
10. 3. 2004 Kdyby Beneš viděl, jak to válčíte vy, asi by mu bylo špatně
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů