9. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2004

Zeď a mezinárodní postoj

Abdel Wahab Badrachan
Z libanonského deníku Alhayat 23. 2. 2004 přeložila Jana Malá

Proč Izrael dal přednost bojkotu zasedání mezinárodního soudu ohledně zdi? Hlavní důvod je ten, že odmítá být obviněným, to ale na něm ulpívá, jestli se jich bude účastnit nebo ne. Vždy ignoroval mezinárodní zákonost a její instituce, pohrdal rezolucemi, za podpory Spojených státu je negoval.

V době, kdy vzniklo "lobby", spojující země různých kontinentů, budou jejich představitelé ode dneška stát před soudem v Haagu, aby posoudili nezákonnost této stavby z právního hlediska, ve světle utrpení palestinského lidu, kterou jim způsobuje. Oproti tomu nevzniklo "lobby", které by chtělo obhajovat izraelskou zeď. To však neznamená, že Izrael vyklidil pole. Snaží se rozpoutat boj, ve kterém omlouvá zeď prostřednictvím světových médií, s kterými má dlouholeté zkušenosti, ale zeď se v nich nedá popřít. Stačí zveřejnění jejího snímku, aby tím byla vyjádřena celá krutá skutečnost, kterou představuje. Mezinárodní veřejné mínění se dívá na tuto zeď se znechucením, i přes pochopení izraelské výmluvy terorismu. Veřejnost se však nedá přesvědčit pohnutkami, vedoucími k pokračování izraelské okupace palestinské půdy a ovládání jejich hospodářství a života.

Proč Američané a Evropané nesouhlasili s podáním této záležitosti k mezinárodnímu soudu, přestože v oficielních postojích odmítli stavbu zdi, podle čehož se dalo usoudit, že se šlo o názory jejich vlád? Snad hlavní příčinou je to, že poprvé od adoptování Izraele, je jejich stoupenec vystaven právnímu procesu, který je zaměřen proti němu. Avšak to, že to došlo až do takové míry, je důkazem toho, že nejsou schopni ho nijak usměrnit, ani se s ním nedokáží domluvit, jak v prováděném násilí, agresi a okupaci, tak v mírových iniciativách. Izrael nebrání svou bezpečnost, ale brání okupaci a své řízení, chce od svých západních spojenců konečné a úplné uzákonění okupace.

Američané a Evropané zaujali postoje, ve zkratce řečeno: Ne zdi, ne mezinárodnímu soudu, ne terorismu, ne odporu proti okupaci, ano pro řešení "Cestovní mapy". Ale Šaronova banda, která se snažila znemožnit proces u mezinárodního soudu a neuspěla, dokončí stavbu zdi a je připravena zlikvidovat "Cestovní mapu". V každém případě evropský postoj není pochopitelný, kromě toho, že straní Izraeli. Předložení žádosti u mezinárodního soudu není terorismem, následné jeho bagatelizování znamená pokračování izraelských zločinů porušujících právo. Americký postoj k Izraeli je známý, vůči němu závazný a nic se na něm neměnní. Prapodivná je však výmluva, že předložená záležitost ohledně zdi u mezinárodního soudu, i kdyby to bylo jen z poradenského důvodu, uškodí úsilí aplikace "Cestovní mapy", to vyznívá jako čirá fantazie. Kde je to vynaložené úsílí, slyšel o něm někdo něco nového? Amerika je zaneprázdněná volbami a Evropa je slabá, Šaron staví zeď a navrhuje iniciativy, které nemají nic společného s mírem, ba ani s vyjednáváním.

Palestinci a Arabové by měli začít pracovat s tím, co bude po vynesení rozsudku v Lahai. To je jen krok omezených výsledků. Důležitější je, aby se Arabové seriózně opírali o sílu mezinárodních zákonů, aniž by to bylo jediné, na co by spoléhali. Pokud válka s Izraelem nepřipadá v úvahu, odpor proti okupaci je zakazáný (podle amerického zvykového práva), tou nejmenší možností zůstává to, aby neprošel den, aniž by Izrael pociťoval, že jeho zločiny a okupace nepředstavují jakékoli obvinění nebo odsouzení. Neexistuje žádné jiné řešení, nebo aspoň jeho začátek, jen když ho mezinárodní společnost zaručí. Proto je potřeba aktivovat dohody v Ženevě, které ochraňují občany pod okupací, je potřeba trvat na mezinárodní ochraně palestinského národa a pokračovat ve sledování prostředků, aby válečné zločiny izraelské války byly odsouzeny.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2004
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?
9. 3. 2004 Jiří Karas, ochranitel rodiny Michal  Jurza
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Jsem zaražen a překvapen
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů