10. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2004

Tretí element: žena ako človek

Začalo sa to hneď ráno automatickým naladením inak obľúbenej rozhlasovej stanice. Moderátor mi počas necelej hodiny niekoľkokrát pripomenul, že boli časy, keď pri dátume 8. marec svietila v kalendároch skratka MDŽ. Vďaka za pripomenutie, pousmiala som sa. Nad tým, že Medzinárodný deň žien bol komunistický sviatok a, chvalabohu, sa už neoslavuje, som pokrútila hlavou.

Keď však z éteru zaznelo, že tento sviatok bol výmysel socialistického tábora a nikde inde o ňom ani nechyrovali, stanicu som preladila. Samozrejme, aj mne sa vybavuje najmä česko-slovenská verzia MDŽ, keď sa ženám rozdávali kvety a muži sa na ich počesť opíjali, ale aj napriek tomuto zneužitiu v prospech komunistickej ideológie sa ku mne, pravdepodobne v škole, dostal aj pôvodný a skutočný význam tohto dňa.

Že sa však už nedostal k -násťročnému moderátorovi, je viac ako isté. Školské osnovy mlčia a slovenské médiá po roku 1989 sa o tomto sviatku vyjadrujú skôr s dešpektom. Čo tam po tom, že ide o sviatok s bohatou a pohnutou históriou, ktorý pripomína dodnes trvajúce úsilie o rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti, čo tam po tom, že sa pripomína skutočne na celom svete vrátane krajín Európskej únie a Spojených štátov amerických, teda v krajinách, ktoré nemajú s komunizmom nič spoločné. "My" predsa vieme svoje! A o akciách na oslavu tohto sviatku, organizovaných rôznymi ženskými organizáciami, odbormi i politickými stranami na západ od našich hraníc, je v médiách zbytočné informovať.

Ešte by sme si museli poopraviť vžitý obraz MDŽ v nás.

Vo všeobecnosti sú pre Slovensko ľudské práva či konkrétne ženské práva a s nimi spojená rovnosť a rovnoprávnosť príležitostí rovnakým dráždidlom ako pre býka červené plátno. Keďže už máme návrh antidiskriminačného zákona, po dlhoročných peripetiách, konečne v druhom čítaní v parlamente, stali sa oným červeným súknom kvóty pre ženy. Ako pri každej novele volebného zákona aj teraz hladinu politickej i verejnej mienky rozprúdila diskusia o, v našich končinách nevídanej, požiadavke pomerného zastúpenia žien na kandidátkach politických strán v parlamentných voľbách. Každý tretí nominant by podľa nej mala byť žena!

Konanie a myslenie tých, ktorí presadzujú zdanlivo násilné zavádzanie kvót do politiky, mnohí nazývajú sociálnym inžinierstvom znásilňujúcim prirodzený chod vecí. Čo by potom s ich predstavou mužskej exkluzivity v politickej reprezentácii spôsobilo zavedenie konceptu rodovej demokracie, stojacej na prevedení pohlavnej identity do politickej praxe, si radšej ani nechcem predstaviť.

Už počujem hlasy, že existuje množstvo iných identít a ak by si každá z nich nárokovala na svoje politické zastúpenie... No skutočnosť, že na tomto svete existujú dve navzájom odlišné pohlavia, sa jednoducho poprieť nedá. A iný a účinnejší spôsob, premietnutý do politického zastúpenia oboch pohlaví, ako prekonať ekonomickú, kultúrnu a politickú nerovnováhu a nespravodlivosť medzi nimi, neexistuje.

Nie je už načase pozerať sa aj na Slovensku na ženu predovšetkým ako na človeka, ktorého život nie je vonkoncom vyčerpaný úlohou manželky a matky?

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       10. 3. 2004
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
10. 3. 2004 Třetí odboj Tomáš  Koloc
10. 3. 2004 Proč ČR nepřistupuje k mezinárodnímu trestnímu soudu
10. 3. 2004 Mezinárodní federace přijala Ligu lidských práv za člena
10. 3. 2004 Česká spořitelna: Zase neplní sliby? Radek  Mokrý
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
10. 3. 2004 Tretí element: žena ako človek Martina  Nemethová
10. 3. 2004 Tmáři na Filosofické fakultě Ondřej  Slačálek
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Američané vrátili z Guantánama 5 zadržovaných Britů
10. 3. 2004 Ministr životního prostředí Čestmíra Číhalíka nezná
10. 3. 2004 Nejsem zloděj ani pašerák...
9. 3. 2004 Nedělejte ze studentů motorové myši na fakta
10. 3. 2004 Vladimír Putin podruhé Oskar  Krejčí
9. 3. 2004 Singapurská úvaha o svobodě, sociálním státu a HDP Petr  Tieftrunk
10. 3. 2004 Advokát Greenpeace Jan Berger prostě nehovoří pravdu Ivan  Brezina
10. 3. 2004 Kdyby Beneš viděl, jak to válčíte vy, asi by mu bylo špatně
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů