9. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2004

Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?

Jeden vědec vypočítal, že je 67 procentní pravděpodobnost, že existuje Bůh.

Dr. Stephen Unwin použil dvě stě let staré formule a pokusil se jejím prostřednictvím vypočítat pravděpodobnost existence všemocné bytosti. Bayesova teorie se obyčejně používá k výpočtům pravděpodobnosti událostí, jako je selhání jaderné elektrárny tím, že se hodnotí různé faktory, které by mohly situaci ovlivnit.

Tento absolvent Manchester University, který nyní pracuje jako odhadce rizik v Chicagu, konstatoval, že jeho teorie vychází z předpokladu, že je pravděpodobnost 50-50, že Bůh existuje. Pak do teorie zapracoval faktory a důkazy pro existenci vyšší bytosti i faktory a důkazy proti tomu.

Mezi faktory, které byly zahrnuty, je například existence dobra, což podle dr. Unwina způsobuje, že je pravděpodobnost boží existence větší. Proti tomu stojí existence přirozeného zla - včetně zemětřesení a rakoviny.

Podrobnosti, jak celou věc vykalkuloval, vyjdou tento měsíc v jeho nové knize, takže si to bude moci každý přepočítat. Jmenuje se The Probability of God: A simple calculation that proves the ultimate thruth (Pravděpodobnost boží existence: Prostý výpočet, který dokazuje konečnou pravdu).

Dr. Unwin uvedl, že ho zajímala snaha překročit hranici mezi vědou a náboženstvím. Argumentuje, že boží existence není teologickou otázkou, ale prostou věcí statistiky.

Britská sázkařská společnost William Hill však konstatovala, že určování pravděpodobnosti boží existence má podstatné technické problémy. Problémem je, jak boží existenci potvrdí. Kdyby vědci potvrdili existenci lochneské příšery, požádali bychom je, aby nám uhradili peníze pro vyplacené sázky, kdyby se ukázalo, že neexistuje. Kdo ale potvrdí existenci Boha?

Firma William Hill přijímá sázky na to, zda se bude konat soudný den. Pravděpodobnost je 1000:1.

Podrobnosti v angličtině ZDE
                 
Obsah vydání       9. 3. 2004
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?
9. 3. 2004 Jiří Karas, ochranitel rodiny Michal  Jurza
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Jsem zaražen a překvapen
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů