19. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2004

Vyrovnání se s totalitní minulostí

V období druhého a třetího odboje sehrála významnou roli tři stanoviště trestní justice.

1. Vrchní soud, kde byli odpůrci totality odsouzeni

2. Pankrácká věznice, kde byli odpůrci totality vězněni a popravováni

3. Strašnické krematorium, kde byly ostatky popravených spáleny.

Děsivý trojúhelník trestní justice který likvidoval a zahlazovat stopy po nepohodlných občanech, nebo po těch, kteří se z vlastní vůle postavili totalitě je živoucím památníkem a zároveň varováním před další novou totalitou. Projekt vyrovnání se s minulostí je však v současné době realizován pouze ze dvou třetin.

Památník Pankrác -- historická expozice dokumentující vývoj vězeňství a zároveň uchovávající katovský popravčí nástroj - gilotinu, který sloužil nacistické říši. Popraviště uvnitř areálu pankrácké věznice za nemocnicí, kde byli popravováni trestem smrti oběšením odsouzení komunistickou totalitou v padesátých letech minulého století. Na tomto popravišti zemřela také dr. Milada Horáková. Popraviště pod hlavní administrativní budovou, kde byli popravování odsouzení trestem smrti oběšením až do doby, kdy bylo od trestu smrti upuštěno.

Expozice Vrchní soud -- tato expozice byla právě dobudována ve spolupráci Vrchního soudu (objednatele) a pracovníků Kabinetu dokumentace a historie VS ČR. Tato expozice bude zpřístupněna občanské veřejnosti v březnu tohoto roku ve fojeru Vrchního soudu na osmi panelech.

Strašnické krematorium -- poslední vrchol trojúhelníku smrti, kde dosud není k dispozici žádná expozice.

Pracovníci Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby jsou přesvědčeni, že vybudování ukázkové expozice o zneužití Strašnického krematoria fašistickou a komunistickou ideologií je potřebné pro uchování historické paměti. Z technického hlediska je Strašnické krematorium přístupné široké veřejnosti a disponuje velkými přilehlými prostorami, kde by mohla být k dispozici i dokumentace z prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti (pankrácká věznice, Vrchní soud)

Vlivné osoby, které mají zájem na uchování historické paměti národa by proto měly vyjádřit podporu při vybudování této třetí části památníku.

Jde především o získání ideové a materiální podpory Magistrátu hl. města Prahy, který je zřizovatelem Strašnického krematoria. Podle předběžného projektu, který může mít dvě varianty, co se týká rozsahu a použitých materiálů, půjde zřejmě o získání sdružených finančních prostředků pro financování expozice. Tento prostor se může v budoucnosti stát důležitým kulturním místem, ve vztahu k utrpení a hrdinské minulosti našich předků. Pietní, kulturní a historická památka na tyto osoby, si zaslouží zvýšenou pozornost zejména v době, kdy ministerstvo školství rezignuje na historickou výchovu mladé generace a kdy je záměrně ve společnosti podporováno nepravdivé klima o všeobecné kolaboraci všech osob bez rozdílu s oběma formami totality. Vzhledem k tisícům popravených a umučených vlastenců, kteří prošli po dobu obou totalit strašnickým krematoriem je s podivením, že krematorium nemá dosud status Národního památníku. Nelze si než přát, aby byl tento zarmucující deficit brzy napraven.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2004
18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
19. 2. 2004 5 z 9 britských občanů, vězněných v zálivu Guantánamo, má být propuštěno
19. 2. 2004 Irsko zakázalo kouření v hostincích
19. 2. 2004 "Velká trojka" z EU popírá, že by chtěla uchvátit moc
19. 2. 2004 Britští politikové se hádají ohledně "vlny přistěhovalců" z východu
19. 2. 2004 Válečný prezident propadající se do bahna Immanuel  Wallerstein
19. 2. 2004 Několik otázek na George Bushe
19. 2. 2004 Častý návrat k fundamentálním principům je absolutně nezbytný pro zachování požehnaných darů svobody Boris  Cvek
19. 2. 2004 O italských politických atentátnících v komunistickém Československu Jan  Čulík
19. 2. 2004 Itálie: Euro jako nástroj ožebračení?
19. 2. 2004 Vyrovnání se s totalitní minulostí Eduard  Vacek
19. 2. 2004 Regulované nájemné je výnosný obchod Přemek  Štipl
19. 2. 2004 Také Vaše dítě čeká, až Vám umřou rodiče? Ladislav  Červinka
18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
19. 2. 2004 Epigramy Václav  Jumr
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
18. 2. 2004 Doporučení Rady Evropy je deklarativní, nikoliv právně závazné
19. 2. 2004 Biblická brána
18. 2. 2004 Slovensko: Sociálna katastrofa už natvrdo Lubomír  Sedláčik
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech