5. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2003

Školení učitelů v rámci státní informační politiky

Posílám materiály o masivním školení pedagogických pracovníků v rámci státní informační politiky, které právě začíná. Na toto školení vyhradilo MŠMT celkovou čásku 219 mil. Kč. Podrobné informace lze najít ZDE, napsal nám Jaromír Šubrt z MŠMT ČR.

ICT vzdělávání pedagogických pracovníků (2003/2004)

Pro koho je určeno

ICT vzdělávání je určeno pedagogickým pracovníkům základních, středních, speciálních škol a školských zařízení zařazených v Síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "školy").

Členění ICT vzdělávání

ICT vzdělávání má tři úrovně:

Z - základní uživatelské znalosti (dále jen "Z"),

P - školení poučených uživatelů (dále jen "P"),

S - školení specifických znalostí (dále jen "S").

Školení Z je určeno pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s využitím počítače. Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet. V průběhu školení by se účastník měl naučit efektivně používat počítače pro svoji vlastní běžnou práci. Musí proto zvládnout práci s operačním systémem (práce se soubory, spouštění programů, jednoduché konfigurování systému), rozumět specifikům práce v síti, efektivně ovládat textový editor, umět pracovat s alespoň jedním poštovním klientem (včetně jeho přizpůsobení), umět pracovat s jedním www prohlížečem a orientovat se v tom, jak najít na Internetu požadované informace. Vzdělávání se ukončuje testem nebo praktickým cvičením, může být také uznáno administrativně.

Školení P je určeno pokročilým uživatelům, vstupním předpokladem jsou znalosti a dovednosti na úrovni Z. Hlavním cílem je vybavit absolventa nutnými ICT kompetencemi, které potřebuje učitel při využití ICT ve výuce. Smyslem není drilování obsluhy konkrétní programové aplikace. Obsah i forma jednotlivých modulů by měly respektovat specifika jednotlivých typů školských zařízení. Obsah úvodního povinného modulu bude vždy pro daný typ školského zařízení shodný. Po absolvování úvodního modulu si bude pedagogický pracovník moci vybrat dva další moduly z nabídky volitelných modulů (Elektronické publikování, Grafická komunikace, ICT ve výuce fyziky atd.). Vzdělávání v rámci každého volitelného modulu se ukončuje obhajobou závěrečné práce - projektu.

Školení S je určeno všem pedagogických pracovníků, kteří mají zájem dále rozvíjet svoji odbornou kvalifikaci v oblasti ICT. Školy mohou využít přidělené dotace na financování ICT vzdělávacích aktivit, které jsou akreditovány MŠMT (např. workshopy, školení pořádaná pedagogickými centry, semináře atd.). V rámci této oblasti je rovněž možno pořádat a financovat vzdělávání ICTK správců.

Financování ICT vzdělávání

Financování ICT vzdělávání je určeno Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost č.j.: 18090/2003-56.

Škola obdrží účelovou dotaci prostřednictvím svého zřizovatele. Pro finanční rok 2003 se stanoví výše minimální účelové dotace na jednoho přepočteného pedagogického pracovníka ve výši 1 300 Kč (celková suma dotace na školu je zaokrouhlována na tisíce Kč).

Ředitel školy může podle konkrétní situace rozhodovat o přesunech finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi (Z, P, S). Základní podmínkou, kterou musí respektovat, je splnění vládou stanovených kritérií, a sice že do konce roku 2005:

75 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně Z,

25 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně P.

Zvolená metoda vytváří podmínky pro efektivní využití přidělených finančních prostředků, neboť respektuje specifické podmínky škol a školských zařízení. Současně sloučení finančních prostředků zjednodušuje administrativu spojenou s jejich čerpáním.

Účelová dotace umožní úhradu přímých nákladů na vzdělávání i nákladů souvisejících (např. cestovní náklady a studijní materiály). Metodika stanoví maximální náklady na jednoho pedagogického pracovníka v jednotlivých oblastech vzdělávání. Maximální výše nákladů na jednoho pedagogického pracovníka umožňuje přímou kontrolu u příjemce dotace a zároveň vytváří podmínky pro uplatnění tržních mechanizmů v systému školení. Nesnaží se definovat cenu školení, ta je volná a určena dodavatelem školení.

Metodika obsahuje výčet možných plateb souvisejících se vzděláváním se zvláštním zřetelem k maximální výši dotace určené na studijní materiály (tištěné i elektronické). Maximální náklady na jednoho pedagogického pracovníka spojené se vzděláváním jsou stanoveny:

pro oblast Z ... 2 100 Kč,

pro oblast P ... 7 500 Kč,

pro oblast S ... nejsou stanoveny.

MŠMT doporučuje využití těchto prostředků pro rok 2003 v následujícím členění:

školení Z - 30 %,

školení P - 40 %,

školení S - 30 %.

Školicí pracoviště

Vzdělávání v oblasti Z a P zajišťují pouze vybraná školicí pracoviště, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách MŠMT a na portálu E-gram. Přehled ICT vzdělávacích aktivit, které se mohou hradit z prostředků určených pro oblast S, je zveřejněn tamtéž.

Jak se stát školicím pracovištěm

Školicím pracovištěm pro Z a P se může stát libovolná škola. Škola musí požádat o osvědčení a splňovat podmínky stanovené pro oblasti P a Z. Podrobnosti najdete v samostatných článcích. O akreditaci ICT vzdělávacích akcí DVPP (oblast S) se žádá MŠMT standardním způsobem ZDE.

                 
Obsah vydání       5. 9. 2003
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv
6. 9. 2003 Palestinský premiér odstoupil
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
5. 9. 2003 Jak se dívá Jiří Pehe na Pražské jaro
5. 9. 2003 Soudní řízení o "podvodu" Zdeněk  Jemelík
5. 9. 2003 Sexuální promiskuita vede k zabíjení
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví
5. 9. 2003 Británie: digitální vysílání umožňuje komerčnímu rozhlasu celostátní dosah
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem
5. 9. 2003 Školení učitelů v rámci státní informační politiky
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
5. 9. 2003 Pavel Mareš a potraty -- méně argumentů je někdy více Pavel  Urban
5. 9. 2003 USA a Velká Británie by měly předat Irák OSN Mojmír  Babáček
4. 9. 2003 Dušení poslanců
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2003 Školení učitelů v rámci státní informační politiky   
4. 9. 2003 Nové maturity - ide naozaj o objektivitu? Jozef  Brezovský
3. 9. 2003 Británie: Chystá se zuřivá bitva o univerzitní školné   
2. 9. 2003 Černobílý pohled na učitele Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Genocida vzdělanosti?   
29. 8. 2003 K pondělní stávce učitelů: Věnujeme dostatečnou pozornost vzdělání?   
27. 8. 2003 Analýza učitelských platů   
21. 8. 2003 Dementi: Radek Sárközi neodchází z UOK Radek  Sárközi
1. 8. 2003 Učitelé za školou Ladislav  Žák
21. 7. 2003 Vysoká škola, anebo dlouhý tunel? Ivo  Krčmář
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
20. 6. 2003 Je české školství v krizi? Radek  Sárközi
12. 6. 2003 Školství: Chceme stávkovat co nejdříve!   
11. 6. 2003 Učitelský odborový klub podporuje vstup do EU   
4. 6. 2003 Iniciativa Počítejte s námi! nyní podporuje MŠMT