26. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2003

PPP - bratření veřejného a soukromého sektoru

Mezinárodně běžná užívaná zkratka "PPP" -- za níž se "skrývá" anglický výraz "Public Private Partnership" -- označuje soubor nástrojů a metod pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přípravě, realizaci a provozování určitých typů veřejných služeb (např. projektů dopravní infrastruktury, školství, zdravotnictví apod.). Zdánlivě komplikovaná definice se častěji zjednodušuje jako smluvní a finanční spojení veřejného sektoru se sektorem privátním.

Podívejme se, jak může takové pobratření s medvědem dopadnout...

Ještě větším zjednodušením je potom zkrácení definice na "financování veřejného sektoru soukromým sektorem" (mimo bilanci státu...) s jehož, zejména mediálně nepříznivými dopady, se dodnes potýkají protagonisté tohoto způsobu výstavby dálnice D 47...! Přitom tento projekt životaschopný byl a mohl znamenat počátek masivních investic Izraele v ČR. Jiným "mediálním evergreenem" PPP v České republice byl spíše jen slib (deklarovaný pokus + návrh smlouvy) jednoho z operátorů "utržených sluchátek" , firmyˇ"Český mobil" (ačkoliv všihni vědí, že český není ani trochu) spolufinancovat projekt Internet do škol. Díky "zločinnému spolčení" úředníků a hlouposti ministrů k tomu nedošlo. Skutečnosti, jakým způsobem oba pokusy skončily, se nestaly pro PPP v České republice zrovna tou nejlepší reklamou.

Přitom i když není přesně používán příslušný název "PPP", je smluvní a finanční spojení veřejného sektoru se sektorem privátním v praktickém každodenním životě využíváno bezpočtukrát - do množiny těchto partnerství patří například leasing, projektové financování, ale i udělování koncesí a licencí nebo tzv. "outsourcing" ve státní správě. Dokonce někteří odborníci označují jako PPP i některé typy privatizace ve státem regulovaném prostředí.... Pak dochází k situaci, kdy konkrétní veřejnou službu nebuduje, neprovozuje ani neposkytuje přímo veřejný sektor, ale soukromník, licencovaný státem. Stát tedy vystupuje v roli partnera a zákazníka soukromého subjektu, od něhož službu po zprovoznění nakupuje.

Nejdále je v tomto směru postoupili ve Velké Británii. Různé prameny uvádějí stovky projektů, které se uskutečnily díky smlouvám na projekty "PPP", a tímto způsobem se mělo ve Velké Británii od r. 1992 (tedy za 10 let...) postavit více než 100 nemocnic, přes 550 škol a dokonce i necelá desítka věznic. Celková hodnota dosahuje čtrnácti miliard liber - tedy přibližně 700 miliard korun. Což je cca roční rozpočet v České republice... !

Také Česká republika po neblahých zkušenostech začíná přistupovat k projektům PPP trochu více systémově:

  • Vládou ČR schválená reforma veřejných financí obsahuje i návrh implementační strategie zavedení PPP v České republice.
  • Ministerstvo financí a Fond národního majetku vytvořily společný tým pro přípravu organizačního a institucionálního zajištění Partnerství veřejného a soukromého sektoru - tzv. PPP.

Hotel Praha přivítal včera účastníky mezinárodní konference "For PPP". Pod záštitou ministra financí Bohuslava Sobotky a ministryně školství Petry Buzkové se koná dvoudenní jednání, kde se účastníci i hlavní referující zaměřili zejména na oblast vysokých škol, Akademie věd, vědecko-výzkumných ústavů a na řešení podstaty, možností a zkušeností z metod PPP při financování projektů. Mezi hlavními vystupujícími je náměstek ministra školství Václav Pícl nebo náměstek ministra financí Volf, poradci ministra financí ČR František Gale a ing. Kateřina Helikarová, která je dokonce za Ministerstvem financí pověřenou členkou týmu za MF + FNM pro přípravu organizačního a institucionálního zajištění PPP v ČR.

Zkušenosti v PPP z Anglie na pražské akci předá Karen Stanton (Head of the Commercial Section British Embassy). Dalšími přednášejícími ze zahraničí jsou Guillermo Bell z OHL Madrid nebo Niels Lindsted (z nadnárodní společnosti Skanska) atd.

Organizátory konference jsou pražské společnosti Academy partners a M Partners. Chvála jim, že se snaží vnést trochu světla i pod svícny rozpočtového plánování. V čestném výboru je ale i předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, předseda rozpočtového výboru PSP ČR. Personální obsazení "koaličními" hvězdami s ambicemi i roztodivnou minulostí je tedy více než slušivé!

Účast náměstka Pícla se dala očekávat, jestliže ministryně školství zjišťuje, že uskutečnění vládou naplánovaného projektu Internet do škol se za současného stavu státní kasy a nálad ministra financí nedá uskutečnit ani v tom rozsahu, který poslaneckým klubem vládní ČSSD prošel v minulém období bez připomínek. Nezbývá než přistoupit k rozdání karet jiným způsobem. Jen kdyby výsledky odpovídaly alespoň snaze...

Ze současných výsledků projektu Internet do škol prozatím vyplývá, že prostřednictvím státu se pomalu ale o to jistěji privatizuje jedna ze dvou doposud solidárních veřejných služeb -- vzdělání. Namísto podpory progresivních forem výuky a distančního vzdělávání se tyto formy stávají "volnotržním" rájem. Namísto rozvoje internetu se dostala nezbytná podmínka modernizace školství i veřejné správy do sazby 22% DPH, ačkoliv kabelové televize zůstaly v 5% sazbě. Stát nesmí vlastnit certifikační autoritu a tak má 1CA/ČSOB monopol -- i na elektronicky podepisované dokumenty mezi jednotlivými úředníky státní správy. Skvělý penězovod... Přístup k certifikovanému a ministerstvem školství podporovanému portálu Škola za školou je placený. Další elektronické učební pomůcky a učebnice pro žáky jsou také ministerstvem certifikované a přitom placené dětmi resp. rodiči, namísto státem. Stát postupně rezignuje na služby svým obyvatelům a ti postupně rezignují na podporu svého státu. První výsledky už se dostavují v neochotě přijít k volbám, neochotě platit koncesionářské poplatky, neochotě platit daně... Pokračování bude v odlivu vzdělaných, na evropském trhu práce uplatnitelných občanů. Evropa si umí svých občanů vážit lépe. Jako jedni z prvníh půjdou vědci, lékaři a učitelé. Za nimi budou následovat inženýři z oborů s nejvyšší přidanou hodnotou - ITC, zakládání staveb, speciální výroby. Nedostetek vzdělaných lidí v pedagogice už je dnes. Úroveň pedagogů a lékařů "veřejné služby" je stále nižší, ti schopní jsou přepláceni v soukromém sektoru.

Zdravotnictví či vzdělání se tak v budoucnu pomalu ale jistě stanou luxusem -- dostupným možná pro ty, kteří už dnes své děti posílají za sto tisíc ročně do francouzských škol. I takovou podobu může mít špatně pochopená idea PPP a následná privatizace veřejných služeb... Asociální důsledky minimalizace státu - to jsou důsledky diletantsky prováděné správy věcí veřejných, důsledky koaliční politiky některých členů strany, která si do názvu dala epiteton sociální, ačkoliv o tomto přídavném jménu se na konferencích mnoho nemluví. Proč taky?

                 
Obsah vydání       26. 11. 2003
26. 11. 2003 Vysoký britský soudce odsoudil "protizákonné" zadržování vězňů v zálivu Guantánamo
26. 11. 2003 Infekce virem HIV je ve světě na rekordní výši
26. 11. 2003 Nejen Ikony moderny od Karla Trinkewitze Jan  Paul
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Demokracie made in Great Britain Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
26. 11. 2003 Netolerujme domácí násilí
26. 11. 2003 Pravda není krajnost Jiří  Karas
26. 11. 2003 Křikem o cenzuře šíří Jiří Karas jen cílenou demagogii Jan  Čulík
26. 11. 2003 Nemohu souhlasit se zabitím ani oplodněného vajíčka
26. 11. 2003 PPP - bratření veřejného a soukromého sektoru Štěpán  Kotrba
26. 11. 2003 Politické miesto pre Boha Karol  Moravčík
26. 11. 2003 Červený Paríž Radovan  Geist
26. 11. 2003 Diskriminace postižených v České republice
26. 11. 2003 Jiříkovo vidění, zázrak, anebo konečně terapie na obzoru? Miloš  Dokulil
26. 11. 2003 Matrix Revolutions Peter  Konečný
26. 11. 2003 Žádám veřejnou omluvu od Pavla Pečínky Darius  Nosreti
25. 11. 2003 Jak se zocelovala strana - aneb V žáru temnězeleného slunce Pavel  Pečínka
26. 11. 2003 Vysílání ČT "bude i nadále zajímavé"
25. 11. 2003 Zavraždily Čecha Roberta Maxwella západní špionážní služby?
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
25. 11. 2003 Čelní britští lékařští odborníci požadují zákaz kouření na veřejnosti
24. 11. 2003 Vezměte rozum do hrsti, než vstoupíte do diskuse o škole a dějepise! Ondřej  Hausenblas
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Privatizace po česku RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2003 PPP - bratření veřejného a soukromého sektoru Štěpán  Kotrba
24. 11. 2003 Prázdná skořápka, čekající na české uhlí? Štěpán  Kotrba
18. 11. 2003 Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989 František  Nevařil
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
1. 10. 2003 Zeman na Žofíně   
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
30. 7. 2003 Malý černý pudlík: Je úpadek osudem podnikání? Ladislav  Žák
25. 7. 2003 Tlustá modrá šance Petr  Baubín
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba