13. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 5. 2003

Vstup do EU ohrozí existenci českého národa

Otevřený dopis prezidentu České republiky

POLEMIKA

Vážený pane prezidente,

Hlubokým a maximálně zvýšeným znepokojením sleduji vývoj posledních měsíců, zejména v souvislosti s blížícím se referendem o vstupu ČR do EU a děním kolem něj. Obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, dovoluji si Vás oslovit a apelovat na Vás jako na prezidenta českého národa, jehož neutěšená situace se dostává díky plánovanému vstupu do EU do historického bodu, který může ohrozit samu existenci našeho národa.

S hlubokou vážností si Vám dovoluji napsat své stanovisko, že naprosto odmítám zmanipulované referendum o vstupu do EU, vedené zrádnou spekulativní a prospěchářsko-stranickou politikou zejména sociální demokracie s její jednostrannou kampaní. Žádám Vás ve jménu svém, své rodiny, svých dětí a českého vlastenectví, aby jste se svou autoritou prezidenta naší vlasti zasadil o zachování alespoň zbytků naší demokracie a svým vlivem a osobností zajistil vyrovnané a rovnoprávné vedení referenda a stanovisek odpůrců i příznivců vstupu ČR do Evropské Unie ve všech mediích a rovnoprávně rozdělenými prostředky a prostoru ve sdělovacích prostředcích všeho typu.

Mám-li jako vlastenec a naprostý odpůrce vstupu do EU, které považuji za vlastizradu, demokraticky přijmout případné rozhodnutí referenda, pokud dopadne ANO, je nezbytné aby jeho realizace byla také demokratická. Pokud referendum nebude realizováno demokratickou cestou, ale jeho torzem, pak považuji takový akt zákonitě za zmanipulovaný, proti-národní, nedemokratický a vlastizrádný právně i obecně vzato.

Zásadně odmítám vstup do EU protože ekonomická a politická situace České republiky neodpovídá stavu, kdy bychom si mohli do EU vstoupit, aniž by to neneslo zásadní negativní důsledky pro český národ, které by v časovém horizontu 5-10 roků mohly vést k postupnému zániku českého národa a soběstačnosti z mnoha důvodů.

Ekonomický stav a životní úroveň většiny národa je v zoufalém a sociálně propadlém stavu. Situace malého a středního podnikání je již delší dobu na hranici existenční schopnosti. České finanční a investiční aktivity prakticky neexistují. V tomto stavu vstoupit do EU znamená udělat z většiny českého národa outsidera, levnou pracovní sílu a pouhého spotřebitele na nejnižší hranici únosnosti. V takové stavu nelze vedle zahraničních subjektů působících u nás konkurenčně ekonomicky ani životně existovat.

Stát nevytváří podmínky pro rovnocenné možnosti a šance k existenci pro naše občany. Národ není v situaci, kdy by po vstupu do EU mohl konkurovat. Český občan není připraven na to soutěžit s jakoukoliv malou, střední i velkou zahraniční aktivitou, už jenom nesrovnatelností kupní nebo investiční síly, navíc umocněné nevýhodným kurzem naší a cizí měny.

Migrace české mládeže, inteligence i řemesel, ekonomická pozice Čechů jako levné pracovní síly ve vlastní zemi, nebezpečí snižující se populační křivky až na zápornou hranici, zvýšená imigrace cizích národností do naší země zřejmě povede v dalších 10 krátkých letech u tak málo početného národa, jako jsme my k tomu, že český národ bude v Čechách národnostní menšinou. Nebude pak dlouho trvat, aby i demokratické zastoupení v českém parlamentu bylo pouze menšinovou záležitostí.

Letargie a dezorientace českého národa a jeho bezvýchodná situace, která již zřejmě nepůjde napravit následně povede i k oslabení národního vědomí, národní kultury, vzdělanosti a zařadí český národ do doby temna do té míry, že daleko početnější Evropa nás jako národ vstřebá, po vzoru polabských Slovanů.

Nezávisle na zmanipulovaném referendu a vládě sociální demokracie pro ANO, nezávisle na komunistické hysterii bolševického kontextu pro NE, považuji jako vlastenec předčasný vstup do EU za zavlečení českého národa do naprosto sebevražedné situace a jako takové je odmítám.

Protože není možné, aby současná politická scéna a vláda sociální demokracie neviděla obecně tyto důsledky vstupu do EU, právem se domnívám, že tak činí vědomě a bezohledně vůči tomuto národu a své vlasti, ku prospěchu svých nad-národně socialistických zájmů politických i ekonomických za cenu obětování národa.

Zákonitě musím důsledkem těchto závěrů a úvah dojít k tomu, že jednání proti zájmům národa vlastní vládou se rovná zradě a zaprodání národa, země a jejího bohatství a proti takovému aktu musím vystoupit.

Apeluji na Vás jako na prezidenta českého národa, aby jste učinil vše v zájmu své země a občanů s odpovědností vlasteneckou, v duchu odkazu prvního prezidenta Tomáše Garyka Masaryka, jenž položil základ České republiky a stolice, na které sedíte, aby si Vás národ mohl vážit a ctít dnes i v historii.

Apeluji na Vás, aby jste se zasadil všemi prostředky, které máte pro objektivní průběh referenda, především objektivitu její reklamní kampaně, která dosud neexistuje, neboť pevně věřím, že při objektivní kampani si národ správnou cestu skutečně zvolí sám.

Apeluji na Vás, aby jste se i vy jako prezident naší země zasadil o odložení vstupu do EU do té doby, než si český národ vybuduje srovnatelnou úroveň a pozici, aby později jako rovnocenný mohl do Evropy vstoupit a zasadil se o nápravu současného nedemokratického politického spekulantství a pletichaření znovuvytvořením šancí pro český národ a postavení se na své vlastní nohy.

Pokud se Vám ani nám, občanům této země nepodaří na demokratickém principu napravit spáchané chyby a zdevastovanou legislativu, očistit právní a politické prostředí a situaci obyčejných lidí tohoto národa, historická fakta vedou k úvaze, že si najde národ cestu sám i za cenu vyhrocení občansko-politických vztahů, tak, jak k tomu v minulosti mnohokrát došlo a kterého by ovšem opětovně mohla zneužít komunistická ideologie po vzoru roku 1948.

Jsem připraven, pane prezidente, v případě, že nabudu přesvědčení, že je má vlast, rodina a děti ohrožena, referendum i nadále zůstane pouze jednostrannou manipulací a bude mediálně zmanipulovanou menšinou národa a podvodnou propagandou rozhodnut vstup do EU a falešně legalizován ..

  1. považovat takový akt za vládní vlastizradu této země a národa
  2. podle mezinárodních práv a svobod vypovědět občanskou poslušnost
  3. považovat tento stát a vládu sociální demokracie za stát a vládu v rukou národních zrádců
  4. vzdát se této státní příslušnosti a vrátit občanský průkaz
  5. vyhlásit nestranickou českou svobodnou občanskou nezávislost a bránit ji
  6. demokratickými prostředky usilovat o šíření české občanské nezávislosti
  7. bránit občanskou nezávislost proti zneužití komunistickou či jinou ideologií

S mottem:

Vlast, rodinu, děti a blízké je třeba chránit ... a důvěrou se na Vás obracím

Jindřich Tichý 43 let, živnostník

                 
Obsah vydání       13. 5. 2003
12. 5. 2003 Na Blaira ostře zaútočila odstupující ministryně jeho vlády
13. 5. 2003 Sebevražedné útoky v Saúdské Arábii
13. 5. 2003 Jean-Pierre Raffarin: premiér, který nechce být č. 1 Josef  Brož
13. 5. 2003 Skandál v deníku New York Times
13. 5. 2003 Britská vláda měla léta špiona v samém srdci IRA
13. 5. 2003 Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch? Jan  Čulík
13. 5. 2003 Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti
13. 5. 2003 Evropská unie a odborníci na všechno Štěpán  Kotrba
13. 5. 2003 Jak nám probíhá propagace EU Miloš  Dokulil
13. 5. 2003 Memento 8
aneb "jak nám zobák narost"
Miloš  Dokulil
12. 5. 2003 BBC a Guardian byly během útoku na Irák nejpopulárnějšími britskými servery v Americe
13. 5. 2003 Screamers ze Strany zelených zaútočí z posluchárny č. 24 Pavel  Pečínka
13. 5. 2003 Postižená husa a řvouni z lesa Štěpán  Kotrba
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý
13. 5. 2003 Občané proti EU kritizují Vladimíra Špidlu
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Suverenita malého státu v Evropské unii Petr  Drulák
12. 5. 2003 K čemu je sjednocování Evropy dobré? Josef  Trnka
12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Pošta redakci
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2003 Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch? Jan  Čulík
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý
13. 5. 2003 Občané proti EU kritizují Vladimíra Špidlu   
13. 5. 2003 Jak nám probíhá propagace EU Miloš  Dokulil
13. 5. 2003 Evropská unie a odborníci na všechno Štěpán  Kotrba
13. 5. 2003 Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti
  
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy   
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"   
23. 4. 2003 Memento 3.
Jen o jedné přesvědčivé minutě
Miloš  Dokulil
10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
10. 4. 2003 Rozšírenie Európskej únie je konečne predo dverami: Cieľ na dosah -- a ďalej? Lucia  Waldnerová
9. 4. 2003 Konvent na vedľajšej koľaji? Lucia  Waldnerová

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2003 Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti
  
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
18. 3. 2003 Referendum o NATO: Nechcené dieťa Radovan  Geist
18. 3. 2003 Prečo podporujem referendum o vstupe Slovenska do NATO Radoslav  Kovács