30. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 8. 2002

Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií

Tisková zpráva Spolana a.s., Neratovice, 29.8.02 - Spolana vypracovala kompletní přehled látek, které z jejího areálu unikly při povodni. V několika minulých dnech provedla Spolana bilanci množství chemických látek, které byly během povodní vyplaveny do Labe nebo unikly do ovzduší. Tato bilance se netýká starých ekologických zátěží (dioxiny a rtuť) ani aktuálního chlóru, tedy látek, o kterých bylo v minulých dnech již informováno.

Množství některých látek v tabulce představují kvalifikovaný odhad, který bude dále zpřesňován - předpokládáme, že směrem dolů, protože odhady uniklých látek byly dělány jako maximální možné.

Ropné produkty

Trafooleje 150 l
Převodové, turbinové, ložiskové oleje1400 l
Oleje z kompresorů 10 087 l
Oleje ze spínačů 400 l
Motorový olej 1000 l
Nafta 640 l
Benzin 40 l
Lehký topný olej 100 kg
Těžký topný olej R2 (mazut) 30,5 t
Část ropných produktů se zachytila na norných stěnách, část zůstala v areálu podniku, kde vytvořily ropné skvrny, jež jsou v současné době likvidovány. Množství takto zachycených ropných produktů však nelze blíže specifikovat.

Anorganické látky

Síran amonný2380 t
Dusíkaté hnojivo s protimechovým účinkem k přímému použití, klasifikován jako dráždivý. Spolana ho ročně prodá okolo 120 tisíc tun; lze předpokládat, že se ve vodě zředil na neškodné koncentrace.
Kyselina sírová 10,6 t
Koncentrovaná je žíravá, způsobuje poleptání. Byla aktivně neutralizována na síran sodný .
Hydroxid vápenatý 150 kg
Uvedené množství se rozpustilo ve vodě bez vážnějších následků.
Hydroxid sodný - pevný 500 kg
Žíravý, způsobuje poleptání. Vzhledem k obrovskému naředění se nepředpokládá, že by ohrozil životní prostředí.
Siřičitan sodný 400 kg
Zdraví škodlivá, dráždivá látka rozpustná ve vodě. Uvedeném množství nepředstavuje při obrovském zředění žádné riziko.
Pěnidlo pro stabilní hasicí zařízení 150 kg
NALCO 150 kg
Přípravek pro úpravu vod, nepatří mezi nebezpečné látky.
Chlorid sodný (vakuová sůl) 1000 t
Soda kalcinovaná 73 t
Chlorid vápenatý 40 t
Přírodní látka rozpustná ve vodě.
Vápenný hydrát 1 t
Používá se k úpravě pH půdy.
Wollastonit 25 kg
Minerální plnidlo, není klasifikováno jako nebezpečná látka.

Organické látky

Dichlorethan 1,2 (EDC) 50 kg
Chlorovaný uhlovodík, vysoce hořlavý, karcinogen kategorie 2, dráždivý, zdravý škodlivý. Vzhledem k obrovskému naředění však nepředstavuje uvedený objem vážné riziko.
Odpadní lineární alfaolefiny 600 kg
Pro životní prostředí představují zhruba takové nebezpečí, jako ropné produkty.

Úniky do ovzduší:

Etylén 40 t
Toto množství etylénu bylo nedokonale spáleno na fléře, to znamená, že kromě sazí a vodní páry se dostalo do ovzduší i stopové množství nespáleného etylénu.
Oxid uhličitý - CO2 71 t

V seznamu nejsou uvedeny barvy a ředidla firmy Lakstav, které byly uloženy v objektu firmy v uzavřených obalech. Majitel firmy dosud stav těchto látek neprověřil.

                 
Obsah vydání       30. 8. 2002
30. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Policie ČR "zasahuje" v Karlíně Jan  Paul
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií
30. 8. 2002 Mnohé země naléhají na Ameriku, aby neútočila proti Iráku
30. 8. 2002 Děti propadají kouření nesmírně rychle
30. 8. 2002 Novinářka v Haagu, vyslýchána Miloševičem
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
29. 8. 2002 Rusko sa vzdá monopolu, keď Slovensko zbohatne Lubomír  Sedláčik
29. 8. 2002 FBI - nebezpečná instituce?
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií   
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Ambrozek pro Ekolist: Spolana velmi vážně ohrozila svou důvěryhodnost Jan  Stejskal
27. 8. 2002 Jan Papež: "Podávám trestní oznámení na redaktora TV Nova Tunu"   
27. 8. 2002 Je řešením trestní stíhání? Jan  Čulík
27. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Kdo je šiřitelem poplašných zpráv? Jan  Paul