14. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2003

Tahle krize iráckou válkou nekončí

Spojené státy podle názoru některých analytiků, například podle George Friedmana z geopolitického serveru Stratfor.com, údajně měly dva základní důvody pro napadení Iráku:

(1) Změnit psychologii islámského světa, který Spojené státy vnímal jako v postatě slabou zemi, která se nechce při dosahování svých cílů vystavovat rizikům

(2) Využít Irák jako strategickou základnu svých operací proti islámským režimům, neschopných nebo nepřejících si zamezit přístupu Al Kájdy a dalších islámistických skupin ke zdrojům, umožňujícím jejich činnost.

Válka v Iráku neskončila, Američané tam stojí před mimořádně složitými vojensko-politickými úkoly. Zejména to platí pro sever země, kde, jak se zdá, zůstaly nedotčeny významné irácké síly a kde politická situace mezi rozmanitými účastníky -- Kurdy, Turkmény, Íránci a Syřany -- zůstává složitá, dynamická a proměnlivá.

Psychologický aspekt

Nicméně, podle Friedmana válka již má silný dopad na psychologii zejména arabského světa. Až do minulého týdne převládalo rozhořčení a probíhala radikalizace. Po pádu Bagdádu nastoupil pocit zmaru. Arabský tisk je nasycen čtyřmi tématy:

 • pocitem přehlížení a tvrzením, že odpor trval, ale byl zatajován světovým tiskem;
 • pocitem zrady Sadáma Husajna, jehož neschopnost účinně čelit byla vnímána jako příznak korupčnosti režimu;
 • pocitem beznaděje, vyjadřujícím názor, že čelit Spojeným státům je nad schopnosti Arabů; tento pocit občas doprovázela rozhodnost napravit to;
 • roztrpčením z Evropy, zejména Francie a Ruska, které ponechaly Irák svému osudu.
 • Americké vedení s tímto dopadem údajně počítalo a snaží se docílit psychologické kapitulace, vyvolat pocit, že jedinou možnou alternativou je přizpůsobit se Spojeným státům.

  Jedinou srovnatelnou situací, říká Friedman, je arabsko-izraelská válka v červnu 1967 -- ta však měla také své neočekávané důsledky: Nejen opakovaný, částečně úspěšný pokus Egypťanů a Syřanů z roku 1973, ale především zesílení palestinského hnutí.

  Takže Američané mají o čem přemýšlet.

  Jsou zde přítomny dvě tendence: radikalizace a naděje.

  Úroveň radikalismu a antiamerikanismu v arabském světě již dlouhé měsíce přesahuje všechnu míru, ale radikalismus sám nevede k akci.

  K tomu je třeba i naděje -- pocit, že slabost amerického postavení může být využita, že vítězství, jakkoli vzdálené, je možné.

  Spojené státy s radikalizací počítaly, ale naději se snaží držet při zemi.

  Úkolem Spojených států nyní je zamezit tomu, aby vznikl dojem, že jsou zranitelné. Mají to snadnější, než Izrael v roce 1967 - jsou nyní méně závislé na spojencích než dřív; ve věci války dosáhly silné domácí shody.

  Spojené státy nyní představují arabskému světu svou vyhlazenou tvář: Jsou nenáviděny, ale obávány. Washington musí udržet strach, ale omezit nenávist. To, jak bude spravovat Irák, předurčí výsledek. Ztratí-li nad situací kontrolu, rychle to povede k dojmu zranitelnosti.

  Geopolitický aspekt

  Z geopolitického hlediska podle George Friedmana již došlo k přechodu z fáze války s Irákem do fáze konfrontace s okolními státy. Saúdské vedení kapitulovalo v základních směrech ještě před válkou, když povolilo přelety útočícího amerického vojenského letectva a průchod pozemních sil přes svrchované saúdské území. Jordánsko a Kuvajt nejsou problémem. Ty jsou tři: Sýrie, Turecko a Írán.

  Sýrie je nepředvídatelná. Syřané si jsou dlouhodobě vědomi toho, že v důsledku války bude jejich země obklíčena třemi nepřáteli: Spojenými státy, Tureckem a Izraelem. Místo, aby hledal srozumění se Spojenými státy, Damašek v průběhu války vystupňoval své agresivní chování, dovolil dobrovolníkům vstoupit do Iráku, aby bojovali s protiiráckou koalicí a - zdá se - i poskytl útočiště iráckým představitelům. Bushova vláda dala jasně najevo, že syrské chování je nepřípustné, a ministr obrany Donald Rumsfeld odmítl vyloučit "sebevědomou" ("asertivní") akci namířenou proti Sýrii. Tohle se dalo předvídat, ale zdá se, že Syřané dávají přednost tomu, urychlit to, neboť čím dřív, tím spíš očekávají přijatelnější výsledek, konstatuje Friedman.

  Turecko je geopolitickým základem americké strategie -- nejen na Blízkém východě, ale také na severním Kavkazu, v jihovýchodní Evropě a v Íránu. Washington naléhavě potřebuje vyloučit špatné důsledky předválečných sporů, trvající roztržka s Tureckem je nepřijatelná. Spojené státy jsou nadále základem turecké národní bezpečnosti, bez nich by Turecko mělo nepřekonatelné problémy. Obě země nemusí být zrovna přáteli, ale sdílejí základní zájmy. Obě strany se nyní musí pokusit vyvléci se z nepřijatelné situace, jak ji navzájem vytvořily. Klíčem bude omezení kurdských očekávání.

  Írán teď hraje mimořádně složitou hru. Proíránské šiítské skupiny mohou vést v Iráku proti Spojeným státům gerilovou válku, zatímco Teherán sám zároveň deklaruje svoji ochotu najít nějakou formu narovnání s nimi. Nicméně nadále platí, že Washington považuje jednotlivě Írán za nejnebezpečnější režim oblasti, jak s ohledem na zdroje, tak na složitost jeho politiky a postupu. Írán sám tak zaujal pozici, kdy není v zásadě předvídatelný -- a tahle pozice se Spojených států zpropadeně dotýká.

  Tudíž, pokud je cílem Spojených států vytvořit si základnu v Iráku pro vlivové operace na dynamiku oblasti zevnitř, tahle hra už probíhá, i když ještě válka formálně neskončila.

  Situace se Sýrií pravděpodobně potrvá, ale představuje základní destabilizující faktor v oblasti. Íránská situace je dlouhodobě mnohem hůře předvídatelná, přestože Íránci provádějí svou tradiční složitou politiku krátkodobé opatrnosti.

  Je však třeba se postarat i o nezáměrné důsledky války. Vztahy Spojených států a Británie jsou pro americkou strategii základní, zároveň Británie si z vlastních důvodů nepřeje otevřenou roztržku s francouzsko-německým blokem, stejně jako s mnohostrannými organizacemi, jakou je OSN.

  Spojené státy se v tom Britům musí přizpůsobit, aniž by přišly o kontrolu nad Irákem.

  Prvotním cílem summitu Rusů, Němců a Francouzů v Petrohradě bylo nalézt způsob, jak omezit důsledky amerického vítězství v Iráku. Ti všichni byli proti válce, ale Spojené státy volily jinou cestu.

  To ukázalo, že Spojené státy již nepotřebují ani materiální podporu, ani politický souhlas Evropy. To pro všechny tři státy znamená základní přehodnocení jejich role ve světě. Irák naplno ukázal, že pro americkou politiku jsou tyto státy již bezpodstatné, jednotlivě i společně. To je pro ně ovšem geopolitická krize prvního řádu.

  Pokusí se vmanipulovat Spojené státy do situace, kdy OSN i pro ně bude prvotním správcem iráckých věcí, s využitím britského přání udržet mosty k francouzsko-německému bloku. Ale Spojené státy se nemohou vzdát kontroly na Irákem, aniž by se vzdaly cílů, za něž ve válce bojovaly. To nepochybně povede k dalšímu kolu nepohody ve vztazích s evropskou trojkou, kterými by se ale Washington neměl trápit. Bush má doma oporu, zejména pokud jde o žádost Francie, která je vnímána jako snaha sklidit plody vítězství bez podstoupení rizik. Něco jiného je Británie -- lze očekávat přibývající chmury mezi oběma zeměmi, jak se Británie bude snažit nalézat rovnováhu.

  Nelze očekávat žádný poválečný oddech, a to i kdyby nastal rychlý konec války. Oba válečné cíle vyžadují okamžitou práci. Zvládání arabského a islámského veřejného mínění vyžaduje vyjímečnou péči ve zvládání vnitřních iráckých záležitostí. Vyžaduje to také, aby americká moc v regionu byla nadále považována za nepřekonatelnou. Tedy, americké vztahy se Sýrií a Íránem musí výt vedeny agresivně, aniž by překročily mez neoprávněné bojechtivosti. To také znamená, že americko-turecké vztahy musí být zvládány bez vášní, přes napětí v jejich hloubce. Tohle vše je naléhavé, nic z toho nepočká, uzavírá George Friedman. A nakonec, jakkoli bude předválečné střetnutí s Evropany nepochybně vytěsněno, nadále bude do značné míry určovat globální rétoriku, pokud Spojené státy nebudou nakloněny spolupráci ve věci evropských požadavků.

  Z analýzy George Friedmana After Iraq: The Ongoing Crisis, uveřejněné ve Stratfor Weekly z 10. dubna 2003, připravil Pavel Barák

                   
  Obsah vydání       14. 4. 2003
  14. 4. 2003 Dobyt Tikrit, chaos trvá, americké hrozby Sýrii sílí
  13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit
  14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí
  14. 4. 2003 Nový Irák musí být úspěšný
  13. 4. 2003 Vilka pro Jeho Veličenstvo Klause Karel  Mašita
  11. 4. 2003 Ahmad Šalabí: Nový lídr svobodného Iráku? Josef  Brož
  13. 4. 2003 Eagleburger: "Bush se nemůže odvážit zaútočit na Sýrii"
  13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie
  13. 4. 2003 Saddámův zbrojní poradce se vzdal Američanům
  13. 4. 2003 "Na iráckém experimentu dost závisí"
  13. 4. 2003 USA příslíbily, že zasáhnou proti iráckým plenitelům
  13. 4. 2003 Američané spolu s iráckou policií budou hlídkovat v Bagdádu ve snaze zabránit plenění
  11. 4. 2003 Rumsfeld o rabování v Iráku: "Svoboda je nepořádná"
  13. 4. 2003 Iráčtí výzvědní agenti měli skrýt informace o zbraních hromadného ničení
  14. 4. 2003 Ministr války Tvrdík si z útoku na Irák dělá osobní show Josef  Trnka
  14. 4. 2003 Bush: "Bude chvilku trvat, než naše vojska znovuvytvoří v Iráku chaos" Jan  Čulík
  13. 4. 2003 Charta proti dětskému kuřáctví Martin  Škapík
  13. 4. 2003 O monopolní distribuci českého tisku
  13. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VII Jaroslav  Kováříček
  14. 4. 2003 Memento 1. Miloš  Dokulil
  14. 4. 2003 Divné dějiny světa Petr  Říha
  14. 4. 2003 Ověření slabomyslnosti Robert  Vašíček
  14. 4. 2003 Zrušte regulované nájemné! Libor  Dellin
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí   
  13. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VII Jaroslav  Kováříček
  13. 4. 2003 Charta proti dětskému kuřáctví Martin  Škapík
  13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit   
  11. 4. 2003 Jordánský princ Hassan: "Žádná válka není dobrá"   
  11. 4. 2003 Atómový útok zastaví slovenská horčica Lubomír  Sedláčik
  11. 4. 2003 Amatérova analýza: tentokrát Právo Vladimír  Bernard
  11. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
  Surrealistické strasti Otce vlasti
  Hugo  Schreiber
  11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
  11. 4. 2003 Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech") Miloš  Dokulil
  11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo   
  11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel   
  10. 4. 2003 Irák: Byla to od Spojených států humanitární akce? Jan  Čulík
  10. 4. 2003 Vraždění v Kongu je nejhorší ze všech válek od roku 1945   
  9. 4. 2003 IRÁK: Chci, aby moje země byla normální   

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  14. 4. 2003 Ministr války Tvrdík si z útoku na Irák dělá osobní show Josef  Trnka
  14. 4. 2003 Bush: "Bude chvilku trvat, než naše vojska znovuvytvoří v Iráku chaos" Jan  Čulík
  14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí   
  14. 4. 2003 Nový Irák musí být úspěšný   
  14. 4. 2003 Dobyt Tikrit, chaos trvá, americké hrozby Sýrii sílí   
  13. 4. 2003 Saddámův zbrojní poradce se vzdal Američanům   
  13. 4. 2003 Američané spolu s iráckou policií budou hlídkovat v Bagdádu ve snaze zabránit plenění   
  13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie   
  13. 4. 2003 Iráčtí výzvědní agenti měli skrýt informace o zbraních hromadného ničení   
  13. 4. 2003 "Na iráckém experimentu dost závisí"   
  13. 4. 2003 USA příslíbily, že zasáhnou proti iráckým plenitelům   
  13. 4. 2003 Eagleburger: "Bush se nemůže odvážit zaútočit na Sýrii"   
  13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit   
  11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel   
  11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo   

  Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
  14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí   
  14. 4. 2003 Dobyt Tikrit, chaos trvá, americké hrozby Sýrii sílí   
  13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie   
  7. 4. 2003 Arabský tisk pevně podporuje irácký režim   
  7. 4. 2003 Vidíme příliš mnoho z této války. To je naší nejlepší obranou   
  4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
  3. 4. 2003 Forma vlády v Iráku den poté Jaroslav  Pour
  28. 3. 2003 Vízum do kráľovstva nebeského   
  28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
  24. 3. 2003 Svět o víkendu: statisícové protesty proti "Válce o ropu"   
  22. 3. 2003 Pohled na palestinskou samostatnost   
  20. 3. 2003 Arabský poslanec v Izraeli: Bush Palestincům neslibuje nic   
  20. 3. 2003 Projev Saddáma Husseina k iráckému národu   
  18. 3. 2003 Americkou aktivistku v pásmu Gazy usmrtil izraelský bagr   
  14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?