11. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 4. 2003

Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech")

Je vskutku velmi příznačné pro mnohé diskusní i komentující příspěvky, že pouze vyjadřují okamžité nálady a postoje. Často jsou pouhou zrovna tak okamžitou -- a podrážděnou -- reakcí pouze na představu, že stávající vlastní názor na věc je jinými doklady ohrožen. Víceméně nejeden komentátor (či "kritik") čte v textu pouze to, co a jak číst chce a je zvyklý už nějak interpretovat (nebo poslouchá jen na své přijímací vlně); z této -- říkáme pak "předpojaté" -- pozice pak reaguje. Kvalitní debata může začít teprve tam, kde především zkusím pochopit, co asi chtěl říci ten, s nímž -- jak se zdá -- nemohu od samého začátku souhlasit. Neměli bychom se chovat jen jako nějaké výlisky, reprodukující výlučně jen "jeho pána hlas" (jak bylo kdysi na jistých gramodeskách).

Takže především: Měli bychom si jistě vždy znovu uvědomovat, že na tom, co si -- sebevýznamnější a sebeproslulejší -- autor nebo agentura myslí, nezáleží. To je (nebo by mělo být) vedlejší. Je důležitější, zda vyjádřený názor má racionální jádro, opírá se (a do jaké míry) o fakta, nabízí překvapivé náměty k vlastnímu přemýšlení, a nejde-li pouze o lákavé přesvědčení z druhé ruky (v sugestivním balení). Pokud spolu souhlasí v čemkoli více lidí, ještě to automaticky neznamená patent na pravdu. (51% pro cokoli není kritériem pravdy.) Zároveň bychom měli si být vzájemně vděčni i za nepříjemná stanoviska, pokud rozšíří náš vlastní pohled na vytčenou problematiku. Vždy bychom měli mít na mysli -- řečeno sportovně -- míč, nikoli nohy případného "soupeře". Rád bych tu v tomto ohledu upozornil na svůj předchozí příspěvek v té věci, úmyslně dělený na dvě části (BL 8.4. 2003). ZDE a ZDE. Všimnu si teď některých kategorií, aby bylo patrno, jak je nesnadné formulovat o složitých a životných tématech "definitivní" závěry.

Nejen v iráckém konfliktu (a samozřejmě že ve všech občanskoprávních sporech!) se nutně promítne do hodnocení, že tu jsou jisté sympatie k jedné či druhé straně. Přitom na obou stranách je vnímáno "právo" a "zákon" přesně naopak, jinak by tu ten konflikt zřejmě tak ostře nevyvstal, vyvstal-li by vůbec. Teprve pak se na obou stranách hledá ono morální a zvláště právní zaštítění vlastního výkladu celé situace. A zde je záhodno si uvědomit, že ani soudy nejsou způsobilé rekonstruovat přesně realitu (a pohnutky k činům ex post, bez ohledu na případné svědky). Koneckonců pro soudní verdikty je navýsost důležitá prezentace toho, co jinak nazýváme "fakty", nikoli samotná fakta! Jejich prezentace by měla vypadat věrohodně a měla by také předjímavě mít zacíleno na odpovídající paragrafy v žádoucím smyslu (aby byla naděje na výhru ve sporu). Zkusme nezapomenout, že lze někdy dostat proti sobě různé paragrafy téhož zákona, anebo dokonce protikladnou interpretaci téhož paragrafu. Právní řád chce dát možnost oběma stranám k případnému odvolání, už proto, že spravedlnost je vázána na výklad práva, nikoli přímo na to, co a jak se stalo!

Bylo by opravdu dobré, kdybychom si v těch našich vášnivých politických debatách uvědomili, že v nich většinou ani nemáme ten (ne vždy dost spolehlivý) právnický metr k dispozicik "změření" míry oprávněnosti toho či onoho stanoviska.

Kromě toho ani obzor "faktů" a způsobilost k jejich dešifraci nemáme stejnou. Navíc vše, co souvisí s politikou, souvisí s možnými projekcemi vlastních osobních přání na organizaci společnosti, a zde rovněž se angažovaní lidé nedokážou shodnout na tom, co "má být nejlepší pro všechny". Politikou se reflektují priority; ani ty priority samy nejsou u nás u všech totožné, ale ani pořadí jejich případných preferencí (a způsob jejich realizace) se mezi námi neshodují. Ani nikdo mezi námi nemá celoživotně týž model představ do budoucna a neměnící se sled preferencí pro jejich realizaci.

Jen malý příklad k úvaze: Má ČR vyslat polní nemocnici do Kuvajtu? Na to mohou být (a také už "včera" byly) odlišné právní i věcné názory. Vyslat takovou nemocnici přímo tam, kde by byla mnohem bezprostředněji funkční, tj. do Iráku? Věcně se to zdá být podobné; právně je to na první pohled problematičtější než předchozí alternativa. Vyslat místo vojenské nemocnice nějakou její "civilnější" podobu do týchž oblastí se zdá být automaticky -- především politicky -- méně senzitivní (ale asi je to taky méně "operativní").

Pokud tyto předběžné otázky zatížíme dalšími "parametry" (kromě nutného respektu k našemu českému zákonodárství také případnými dalšími ohledy a kalkulacemi odrážejícími mezinárodně-právní a politické zřetele), taková nemocnice by nakonec i v pozitivním případě mohla vyrazit na cestu málem "s křížkem po funusu"...

(Kdo rychle dává, dvakrát prý dává. Je pak opět delikátní otázkou, jaká míra politické "opatrnosti" a soudnosti je ještě únosná, aby se ČR nejevila být onou příslovečnou "Horákyní"? Zvláště když při tom našem současně různými činiteli na naší české politické scéně hlásaném i "čehý" i "hot" asi by se neměl ztrácet ze zřetele ani onen pragmatický -- nikoli pouze věcný a morální -- ale už artikulovaný "politický" a aspoň trochu i ekonomický zisk?!)

Cožpak není nutné zvažovat každý senzitivní problém z více stran, aniž by byl předem diskvalifikován žádný zvážení hodný?

Ovšemže tu problémy nejen stále jsou, ale i budou. Maličký příklad jakoby "z druhé strany". Našinec si stěží uvědomí, že pravověrný muslim má každodenně pětkrát nutkavou a pravidelně se opakující příležitost k zamyšlení se nad svou vírou, případně k posílení své indoktrinace. To v našem českém prostředí je jistě zcela mimo přiměřenou představu. Zajistit mír v Iráku psychologicky je dnes zatím určitě nad síly koalice.

Jen heslovitě k některým námětům, o nichž jsem v mezidobí četl. Samo přání, aby USA nebyly hegemonem našeho současného světa, je sice možná ušlechtilé, ale nereálné. Už v antice se střídaly státy usilující svým způsobem o "světovládu". V moderní době před Spojenými státy byla takovým hegemonem Velká Británie. Také Spojeným státům vyrůstá možný další nebezpečný pretendent na světovládu. (Že by Čína?) Hegemon si bere určitou míru odpovědnosti za svět (nemůže se tak dít jen čistě verbálně; je také v některých směrech potenciální obětí, pokud včas nezasáhne).

V současném "iráckém" konfliktu je také očividné, že právní podklad k intervenci nebyl dost přesvědčivý (aniž musíme znát možné důvody k sebeprofilaci těch, kdož se automaticky více zviditelnili pevností svého "protiamerického" postoje).

Kde se to supervelmoci (ale i dalším velmocem) nehodí, jednoduše to budou ignorovat; což je taky fakt. Ať už tu jde o nějaký mezinárodní soudní tribunál, nebo o bezohledné těžení v deštných pralesech, anebo o lov velryb; ale i třeba jde-li o možná rizika případného zásahu, kde nejenže není demokracie, ale je tam navíc třeba genocida. (Opět bych se chtěl odvolat na obě své stati z 8. 4.; dovolil jsem si tam mj. upozornit i na nesrovnatelně větší rizika vojenského zásahu v Severní Koreji nebo v Kongu. V těchto případech nelze čekat opakování "iráckého" modelu.) Na druhé straně bych si ovšem dovolil pochybovat o tom, že z branné účasti na "kosovské intervenci" měly Spojené státy nějaké ekonomické výhody.

Samozřejmě že politika se dnes realizuje až příliš často prostřednictvím jisté její medializace, aby měla širší podporu. Také zde se běžně neuplatňuje snaha o vystižení "reálné situace", nýbrž o vhodný ("instrumentální") výběr a sestřih "faktů", aby beze slov navodila žádoucí interpretaci. Je pro mě stěží únosná představa předkládat jako "menu" pro oči válku jako svého druhu "thriller".

Také bych rád varoval před krátkými spojeními (i když před tím nejsme nikdy absolutně uchráněni). Pokud někdo např. napíše, že SSSR měl stejné zásluhy na vítězství ve druhé světové válce jako USA, je určitě účelné připomenout: sovětské ztráty na válčištích byly nesrovnatelně větší než u kteréhokoli dalšího válčícího státu, včetně Německa; SSSR byl na začátku té války jedním z jejích agresorů (viz dvě jeho "finské" války, a jen díky napadení Německem se jeho role původního spojence Německa dramaticky změnila); nelze nepřipomenout, kolik jen vítězných sovětských vojáků se po ukončení války ocitlo v gulagu (připomenu jen Solženicyna). Atd.

Samozřejmě že by měla být v mezinárodních konfliktech dávána přednost mírovým řešením. Zatím půl století platila "atomová" zbraň jako brzda před totálně zničujícími konflikty. Dnes takovou jistotu mít bohužel nelze.A zde -- skutečně paradoxně -- pokud se teď oslabená role OSN opět dramaticky neposílí, zůstane otřeseno i mezinárodní právo i diplomacie a mezinárodní politika (jako prostředky v diskusní aréně, která by měla předcházet násilným řešením).

Přitom neexistuje zatím žádné přijatelné (a dostatečně autoritativní a funkční) uplatnění morální nebo diplomatické "síly" zvenčí k nápravě poměrů někde "uvnitř", tam kde vládne diktatura, teror, zvůle, hlad...

Tuto otázku nelze smést ze stolu pouhým odkazem na to, že to současný svět nedokáže. Globalizace jako proces ale není teorií. Lidstvo prostřednictvím svých "reprezentantů" bude muset mezinárodně schůdná řešení nejen hledat, ale i nacházet; a nejednou za nemalou cenu. Plátci budou většinou muset být ti, kteří zatím neriskují, že by jejich děti umíraly proto, že kromě vegetování bez existenčních vyhlídek a nedostatku jídla nemají ani k dispozici nezávadnou vodu, ale ani mýdlo...

Myslíce na Irák nezapomínejme, že celé miliardy lidí dnes čekají na svou případnou spásu. I proto je "irácký" (šíitský, sunnitský, kurdský, obecně lidský) problém tak těžký...

                 
Obsah vydání       11. 4. 2003
11. 4. 2003 Rumsfeld o rabování v Iráku: "Svoboda je nepořádná"
11. 4. 2003 V Bagdádu jsou ničeny nemocnice
11. 4. 2003 Zoufalé apely z Iráku: prosíme, zachraňte nás před rabováním a ničením!
11. 4. 2003 Přehánějí média bagdádský chaos?
13. 4. 2003 "Na iráckém experimentu dost závisí"
11. 4. 2003 Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech") Miloš  Dokulil
11. 4. 2003 "Dej mi ledničku, nebo tě zabiju"
11. 4. 2003 Irácká jednání o budoucí vládě mají být až v úterý
11. 4. 2003 CNN vydírána režimem Saddáma Husajna
11. 4. 2003 Ahmad Šalabí: Nový lídr svobodného Iráku? Josef  Brož
11. 4. 2003 Jordánský princ Hassan: "Žádná válka není dobrá"
11. 4. 2003 Amatérova analýza: tentokrát Právo Vladimír  Bernard
10. 4. 2003 Irák: Byla to od Spojených států humanitární akce? Jan  Čulík
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
11. 4. 2003 Atómový útok zastaví slovenská horčica Lubomír  Sedláčik
10. 4. 2003 Camp Doha live: jaké je to v ústředním americkém tiskovém středisku
11. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Surrealistické strasti Otce vlasti
Hugo  Schreiber
11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel
11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo
11. 4. 2003 Pomůžeme Iráku zkušeností z Listopadu 89 ? Michal  Rusek
10. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
10. 4. 2003 Vraždění v Kongu je nejhorší ze všech válek od roku 1945
10. 4. 2003 Iráčané o tom, kdy se stanou pro Američany "teroristy"
9. 4. 2003 IRÁK: Chci, aby moje země byla normální
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VII Jaroslav  Kováříček
13. 4. 2003 Charta proti dětskému kuřáctví Martin  Škapík
13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit   
11. 4. 2003 Jordánský princ Hassan: "Žádná válka není dobrá"   
11. 4. 2003 Atómový útok zastaví slovenská horčica Lubomír  Sedláčik
11. 4. 2003 Amatérova analýza: tentokrát Právo Vladimír  Bernard
11. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
Surrealistické strasti Otce vlasti
Hugo  Schreiber
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
11. 4. 2003 Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech") Miloš  Dokulil
11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo   
11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel   
10. 4. 2003 Irák: Byla to od Spojených států humanitární akce? Jan  Čulík
10. 4. 2003 Vraždění v Kongu je nejhorší ze všech válek od roku 1945   
9. 4. 2003 IRÁK: Chci, aby moje země byla normální   
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2003 Saddámův zbrojní poradce se vzdal Američanům   
13. 4. 2003 Američané spolu s iráckou policií budou hlídkovat v Bagdádu ve snaze zabránit plenění   
13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie   
13. 4. 2003 Iráčtí výzvědní agenti měli skrýt informace o zbraních hromadného ničení   
13. 4. 2003 "Na iráckém experimentu dost závisí"   
13. 4. 2003 USA příslíbily, že zasáhnou proti iráckým plenitelům   
13. 4. 2003 Eagleburger: "Bush se nemůže odvážit zaútočit na Sýrii"   
13. 4. 2003 V demokracii musejí být občané přesvědčeni, že je legitimní nesouhlasit   
11. 4. 2003 Americké úřady nechaly zmizet programátora firmy Intel   
11. 4. 2003 Spojené státy a mezinárodní právo   
11. 4. 2003 Nad "Irákem" mj. trochu o diskusi (a "názorech") Miloš  Dokulil
11. 4. 2003 Pomůžeme Iráku zkušeností z Listopadu 89 ? Michal  Rusek
11. 4. 2003 Jordánský princ Hassan: "Žádná válka není dobrá"   
11. 4. 2003 "Dej mi ledničku, nebo tě zabiju"   
11. 4. 2003 Zoufalé apely z Iráku: prosíme, zachraňte nás před rabováním a ničením!