4. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2003

Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě

V reakci na stále akutnější hrozbu válečného útoku na Irák, který by mohl mít nedozírné následky nejen pro Irák, ale pro celou oblast arabského světa, se v sobotu 1.března sešli na řádném zasedání vrcholní představitelé 22 členských zemí Arabské ligy. Toto 15. řádné zasedání Arabské ligy (řádná zasedání se konají dvakrát ročně, z toho jednou právě v březnu) tak nahradilo původně plánované mimořádné zasedání, ke kterému v únoru vyzval egyptský prezident Husní Mubarak a které bylo nakonec z důvodu rozporných stanovisek jednotlivých členů k otázce Iráku odvoláno (viz předchozí články v BL ZDE, ZDE a ZDE). Jednání se kvůli výjimečné situaci uskutečnila v egyptském přímořském letovisku Šarm aš-Šejch, a ne jako obvykle v zemi předsedající-- tento rok zaujímá post předsednické země Bahrajn.

Z důvodu akutnosti situace na Blízkém východě se program zasedání soustředil na tři hlavní body, a to na otázku Iráku, Palestiny a nárysy nového uspořádání spolupráce arabských zemí v rámci Arabské ligy. Neoficiální část jednání přitom byla zahájena již při předcházející páteční večeři hlav států, zatímco ministři zahraničních věcí až do sobotního rána horečně pracovali na návrhu závěrečných . komuniké. Oficiální část jednání uvedly projevy jednotlivých vrcholných představitelů arabských zemí, mj. egyptského prezidenta Husního Mubaraka, jordánského krále Abdalláha II., vedoucího irácké delegace Azaata Ibrahima, a v televizním přenose také projev nejvyššího palestinského představitele Jásira Arafata. Coby zástupce Evropské unie se jednání se zúčastnil a s projevem vystoupil George Papandreu, ministr zahraničních věcí Řecka. Jedním z nejvýraznějších projevů byl projev syrského prezidenta Bašára al-Asada, ve kterém odmítl velmocenské ambice USA, jimi praktikovanou strategii plíživé války v oblasti a vměšování do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí, a vyzval arabské vůdce k učinění odvážných a odpovědných rozhodnutí, která budou mít zásadní vliv na další vývoj oblasti (překlad nejdůležitějších pasáží textu al-Asadova projevu bude zveřejněn v dalších vydáních BL).

Přes rozmíšky způsobené slovní přestřelkou mezi libyjským vůdcem Muamarem Kaddáfím a saúdským vládcem Abdalláhem Bin Abdel Azízem, a snahou Spojených arabských emirátů prosadit myšlenku exilu Saddáma Husajna a iráckého vedení, kterou formulovaly v dopise určeném zasedání Arabské ligy (text v angličtině viz ZDE), se delegace překvapivě hladce dohodly na znění celkem čtyř závěrečných komuniké. První komuniké formuluje postoj zemí Arabské ligy k otázce Iráku a jednoznačné odmítá možný válečný útok na Irák nebo možné ohrožení bezpečnosti a integrity jakékoliv arabské země, které budou pokládány za ohrožení národní bezpečnosti všech arabských zemí, a klade důraz na mírové řešení irácké krize zaštítěné platným mezinárodním právem. Komuniké dále potvrzuje zákaz platný pro členské země Arabské ligy podílet se na jakékoliv vojenské akci namířené proti bezpečnosti, integritě a celistvosti území Iráku a odmítá vměšování se cizích zemí do vnitřních záležitostí arabských zemí. Velmi důležitým bodem komuniké je převedení těchto deklarací do konkrétního opatření. Tím ke je pověření země Bahrajn bezodkladně vytvořit komisi složenou z vrcholných představitelů Libanonu, Bahrajnu a Tunisu (tj. zemí předsedajících Arabské lize v roce minulém, letošním a příštím), generálního tajemníka Arabské ligy a těch členských zemí, které si to budou přát, s cílem prezentovat arabský postoj v zemích, kterých se možný válečný konflikt bude týkat nebo o něm budou rozhodovat, zvláště pak pěti stálým členům Rady bezpečnosti a Iráku (překlad textu prohlášení summitu Arabské ligy ohledně Iráku bude zveřejněn v dalších vydáních BL). Další tři komuniké se zabývají palestinsko-izraelským konfliktem, vztahem mezi Irákem a Kuvajtem a dále somálskou otázkou.

I přesto, že závěrečné prohlášení týkající se Iráku výslovně nezmiňuje Spojené státy americké a nezabývá se otázkou vojenských základen nacházejících se na území vícero arabských zemí, v nichž je dnes především v zemích kolem Perského zálivu a v Saúdské Arábii umístěna převážná část ze dvě stě tisíc amerických vojáků vyslaných do oblasti, znamená návrh konkrétní akce první vykročení z kolektivního ochromení Arabské ligy a šanci opustit stávající praxi, kdy deklarované odhodlání a závazky mnohdy zůstaly jen slovy na papíře.

Návrh Spojených arabských emirátů týkající se možnosti exilu pro irácké vedení zůstává nadále předmětem diskuse, i přesto, že ho země Ligy arabských států na svém summitu většinově zamítly s tím, že představuje vměšování do vnitřních záležitostí Iráku. Návrh byl jedním z bodů jednání pondělní a úterní schůzky Rady spolupráce zemí Perského zálivu v katarském hlavním městě Dauhá, kde mu znovu svoji podporu přímo či nepřímo vyslovily země Bahrajn, Kuvajt a Saúdská Arábie. Závěrečné komuniké této schůzky však již takové souhlasné stanovisko nevyjadřuje a odkazuje téma možného exilu pro Saddáma Hussejna na další diskusi v rámci arabských zemí. Očekává se, že téma exilu bude projednáváno i na mimořádné schůzce zemí Islámské konference, které se k otázce Iráku mají sejít v Dauhá ve čtvrtek 5.března.

                 
Obsah vydání       4. 3. 2003
4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Turecký parlament neschválil rozmístění amerických vojsk
4. 3. 2003 Proč se nepíše o tom, že je Klaus symbolem divokého kapitalismu devadesátých let? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Václav Klaus: Internet je odvozen od slova inferno
4. 3. 2003 Klaus: Budu se snažit stát oběma nohama na zemi Vladimír  Rott
4. 3. 2003 Proč někdo někoho podporuje? Vladimír  Myslík
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
4. 3. 2003 100. výročí úmrtí českého politika Fr. L. Riegra Jaroslava  Čajová
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
4. 3. 2003 Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě Ivana  Bošinová
3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
28. 2. 2003 OST-RA-VAR: Dobré hry na ostravském divadelním festivalu Jitka  Peřinová
3. 3. 2003 K mediální diskusi o odborně i eticky pochybené knize Vojtěch  Polák
3. 3. 2003 Petr Bakalář už nevede semináře na FHS UK
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Turecký parlament neschválil rozmístění amerických vojsk   
4. 3. 2003 Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě Ivana  Bošinová
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
4. 3. 2003 Kanaďané chtěli provést inspekci amerických zbraní hromadného ničení Miloš  Kaláb
3. 3. 2003 "Nezapomeňte na Afgánce" požádal Karzai Bushe Miloš  Kaláb
3. 3. 2003 Co s Východem Michal  Jurza
27. 2. 2003 Ben Bradlee: Politikové dnes lžou líp než kdy předtím Jan  Čulík
25. 2. 2003 Konflikty roku 2003 Viktor  Kovaľov
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
25. 2. 2003 Telemost mezi studenty v Bagdádu a ve Virginii Ivana  Bošinová
25. 2. 2003 Krize v Radě bezpečnosti   
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století   
24. 2. 2003 Turecko, Kurdové, sankce a morální válka proti Iráku   
24. 2. 2003 DOKUMENT: Návrh rezoluce USA a Británie k problematice Iráku