27. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 9. 2002

Zemřel básník Ivan Jelínek

V pátek 27. 9. 2002 zemřel v Londýně ve věku třiadevadesáti let "metafyzický", spirituální básník Ivan Jelínek. Jan Čulík s ním natočil v roce 1990 hodinový rozhovor pro Československý rozhlas, o jeho rozmanitém a dramatickém životě a pozoruhodném díle, viz zde.

Exilová básnířka Jiřina Fuchsová, žijící ve Spojených státech, publikovala v roce 1998 v Britských listech tento svůj článek o Ivanu Jelínkovi.

Zde zveřejňujeme na Jelínkovu poctu text, který v roce 1991 o něm vyšel v Čulíkových Knihách za ohradu, studii o české literatuře v exilových nakladatelstvích.

IVAN JELÍNEK (nar. 1909) pracoval před válkou v Brně jako redaktor Lidových novin; později přešel do redakce pražského Radiožurnálu, kde měl na starosti zahraniční vysílání. R. 1939 emigroval z protektorátu Čechy a Morava na Západ: nejprve organizoval vysílání pro Československo z rozhlasové stanice ve Fécampu v Normandii, pak pracoval pro československé vysílání BBC. Po válce se krátce vrátil do Prahy, ale na podzim r. 1947 znovu odešel do Anglie. Po letech existenční nejistoty, která prožil v Kanadě a ve Spojených státech, získal koncem padesátých let místo jako kulturní redaktor v československém oddělení zahraničního vysílání BBC v Londýně, kde setrval až do svého odchodu do důchodu r. 1969.

Před druhou světovou válkou vydal Ivan Jelínek v Československu tři básnické sbírky (Perletě, 1933; Nedělní procházka, 1936; Kudy, 1938). Podle autorových vlastních slov jde o nevyhraněnou tvorbu, v níž teprve hledal autentický hlas. Je to nicméně vážná, zpěvná poezie s temným pozadím, v níž se už občas vyskytují náznaky Jelínkova pozdějšího vývoje, zejména jeho zájem o metafyzické náměty. Už zde autor začíná intuitivně docházet k názoru, že poezie je především záležitost slova. Významnou roli hrají v celé Jelínkově tvorbě mytologická témata (např. starořecká a indická), která autor přetvořuje do vlastních mýtů a reaguje tak na skutečnost kolem sebe. První Jelínkovy sbírky také obsahují příležitostné básně, inspirované např. jugoslávským jihem, kam Jelínek jezdil jako student, a později i traumatickými politickými událostmi konce třicátých let. Jelínek už v období před válkou nacházel inspiraci zejména ve zpěvnosti moravské lidové písně, obdivoval dílo Františka Halase a upoutal ho český poetismus a surrealismus, i když poetika českého poetismu ho nezaujala - připadala mu příliš povrchní. Celkově prý kulturní ovzduší první republiky nebylo příliš příznivé pro to, aby se v něm mohla projevit Jelínkova skutečná tvůrčí schopnost.

V letech 1938 - 1960 vydal Ivan Jelínek pět básnických knih, z nichž některé vyšly v Československu, jiné v exilu (Básně 1938 - 1944, Naše noviny, Londýn, 1944; Kudy II, 1946; Básně 1939 - 45, 1946; Ulice břemen, Bohemica Viennensia, Vídeň, 1956; Skutečna, Lucernička, Mnichov, 1960). Podle vlastních slov se však našel jako básník teprve ve sbírce V sobě letohrad (vyšla v Římě r. 1965 autorovým vlastním nákladem). Od šedesátých let píše Jelínek zcela oproštěnou lyriku, v jejímž ohnisku a jejímž jediným raison d' etre je slovo, pro Ivana Jelínka zdroj posvátnosti. V tomto svém posledním nejautentičtějším a nejplodnějším tvůrčím období autor užívá jako inspirace pouhého jazyka. Jeho tvorba se propadá dovnitř slov; básník hledá v jazyce své autentické teritorium. Slovo se pro Ivana Jelínka stává jedinou hmatatelnou skutečností, jazyk je jeho jedinou jistotou. Ani tato jistota však není příliš spolehlivá. Je ambivalentní, mnohoznačná. Jazyk totiž odkazuje k božským věcem, které jsou za skutečností a pod jejichž tíhou se slovo rozpadá. Ačkoliv je jazyk pro Jelínka posvátným instrumentem, k vyjádření autorových nejniternějších zážitků a jeho vztahu k Bohu nakonec nestačí. Za jazykem je oblast božího ticha, jíž člověk jazykem nemůže dosáhnout ani vyjádřit.

Devět sbírek lyrické poezie, které Ivan Jelínek napsal a vydal od roku 1970 (Sochy, Sedm částek, SVU v USA, Řím, 1970; Ódy, vlastním nákladem, Řím 1971; Posel, vlastním nákladem, Řím, 1975; Kolová stavba, společně s Křesťanskou akademií, Řím, 1980; Akropolis, Poezie mimo Domov, Mnichov, 1982; Se sluncem na prsou a lvem, Framar Publishers, Los Angeles, 1986; Hoře věčnosti, Poezie mimo Domov, Mnichov, 1988, Bocca della verita, vlastním nákladem, Řím, 1989; desátá sbírka Letohrad, která měla r. 1970 vyjít v pražském nakladatelství Mladá fronta, byla zakázána) je mnohovrstevnatým a neobyčejně rozmanitým záznamem autorových zážitků Boha, »který je můj živitel a který je mimo mě a ve mně a je tak intenzívní a absolutně realistický, že se někdy jeví tak a jindy onak«. V básních z posledních let ztrácí Jelínkův básnický jazyk na průzračnosti, stává se drsnějším a někdy se v něm vyskytují barokní motivy.

Na ukázku, jak Ivan Jelínek vytváří své básnické světy, které krouží kolem slovních významů, uveďme úryvek z titulní básně sbírky Hoře věčnosti »Pustiny«:

I.

Výšiny brány z kovů
vsazené na rozcestí nová
vykoval jeho kladiv klad
dle smlouvy s pustinami.
Liknavý zdvih velikosti,
střemhlavý spád zmaru.
Že smrt se rovná daru
šalmaje s dutinami
z lávy kostí? .
I bohatství
v okrouhlosti hlavy?

II.

Tam práh je vrat a branek.
Tudy povívá prach pustin
oboustranného prázdna:
ráhna tmy hořící v ránech.

III.

Vrata, vrátka
těmi odchází se a vrací.
Za nimi, před nimi
vše se děje:
děje i nečinnost.
Vrat ctnosti nečinností
na hodech hladovosti
zná hostitel i host.

IV.

Třísnění.
Ztřísnění předobrazu.
Z jedu zmijina
avšak i z mízy se živí
smrtonoš život.
Trýzeň v jeho blaženosti.

Trýzeň trýzni je hostina.
Výheň, ta otčina
nepamětných plazů.

Po pádu komunismu začalo být Jelínkovo dílo v ČR znovu vydáváno, vyšla zejména jeho autobiografie "Jablko se kouše".

                 
Obsah vydání       27. 9. 2002
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?
27. 9. 2002 Svatý Václave
27. 9. 2002 Bez zdůvodnění OSN bychom legitimizovali agresi
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou
27. 9. 2002 Británie se pokouší mírnit Ameriku, aby neprosazovala v OSN příliš agresivní rezoluci
27. 9. 2002 Britská zpráva o "důkazech" proti Iráku byla odmítnuta jako "propaganda"
27. 9. 2002 Zprávy z farnosti Svatý Albion
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem
26. 9. 2002 Nikým nezbadaný odchod Pavol  Fabian
27. 9. 2002 Odmítám washingtonskou konspirační teorii James  Petras

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2002 Jak na pohledávky Daniel  Hrbáč
29. 9. 2002 NATO: Zavřete oči, přicházím Martin  Ondreját
28. 9. 2002 Španělská II. republika - konec jednoho mýtu Vít  Zvánovec
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou   
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"   
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?   
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem   
26. 9. 2002 Al Gore ostře kritizoval George Bushe   
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet   
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2002 Téměř profesionální krádež Topí  Pigula

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2002 Svatý Václave   
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
18. 9. 2002 Výboje Sexu ve sprše Sex ve sprše
18. 9. 2002 Sex ve sprše: Literární časopisy jsou děvky!   
9. 9. 2002 Jak česká literatura zapomněla, kterak jí kdysi pomoženo bylo - a pomoženo opětovně býti může Jaroslava  Čajová
9. 9. 2002 Pomáhejme si sami, a i bůh pak popřeje zdaru dílu šlechetnému František  Palacký
9. 9. 2002 Uznáno jest, že literatura stala se nám pravou studnicí života národního František  Palacký
9. 9. 2002 Asociace ve prospěch spisovatelstva českého - není-li to myšlenka neméně vábná nežli šlechetná? František  Palacký
9. 9. 2002 Ludvík Kundera: "Útlak v sedmdesátých letech byl horší než v letech padesátých" Jan  Čulík
6. 9. 2002 Místo Ostrava Petr  Hruška
5. 9. 2002 Před sto lety, po sto letech Milan  Suchomel
5. 9. 2002 Nestrašte Vieweghem, Kathryn! Pavel  Dostál
5. 9. 2002 Časopis HOST bude vycházet dál Daniela  Pilařová