27. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Sebevražedný útok na WTC
27. 9. 2002

Odmítám washingtonskou konspirační teorii

"Po teroristických útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon vzrostl počet konspiračních teoretiků. Na rozdíl od dřívějška, kdy se konspirační teoretikové nacházeli většinou v marginálních skupinách na okraji politické moci, v současnosti jsou často k vidění v nejvyšších vládních kruzích, v masmédiích soustředěných na nejširší světovou veřejnost a v řadách nejuznávanějších vědců. Konspirační teorie, které vznikly ve Spojených státech a Evropské unii, se objevují na celém světě a jsou šířeny různými vůdci, náboženskými činiteli a sdělovacími prostředky v Asii, Africe a Latinské Americe." Tato slova napsal publicista mexického časopisu La Jornada přesně před rokem. Sledujme s odstupem, co z nich patří dnes do říše pohádek pro dospělé a co je pravda.

Podle svých hlavních šiřitelů je "konspirace" tvořena tajnou konklávou islámských spiklenců soustředěných okolo fundamentalistického vůdce Usámy Bin Ládina. On i jeho následovníci vytvořili globální teroristickou síť Al-Kajdá, jejíž cílem je svržení západních vlád a nastolení islámských režimů ve všech částech světa, což už začalo útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon.

Konspirační teoretici vznášejí svá obvinění z islámského fundamentalistického spiknutí i přes neexistenci jakéhokoliv konkrétního důkazu. Identifikace domnělých teroristů je navíc diskutabilní, nemluvě o jejich politickém přesvědčení, členství v různých organizacích a jejich mezinárodní síti.

Jak je tomu obvykle u většiny konspiračních teorií, důkaz bývá první obětí předčasných závěrů. Washingtonská obvinění islámských fundamentalistů obecně a konkrétní obvinění Usámy Bin Ládina a afghánských členů Talibánu z teroristických útoků jsou založena na vydedukovaných zobecněních předchozích incidentů, kterým došlo v jiných kontextech, a na předčasných závěrech týkajících se možností, politiky a aktivit islámských fundamentalistů.

Konspirační teoretici vyvozují tyto závěry následujícím způsobem: Bin Ládin jako osoba a islámští fundamentalisté jako celek byli v minulosti zapleteni do teroristických incidentů nebo je aspoň podporovali. Bin Ládin i fundamentalisté jsou Spojenými státy a zeměmi Západu prohlášeni za nepřátelské subjekty a v minulosti vydali nařízení vyzývající ke "svaté válce" proti Washingtonu. Bin Ládin a jeho islámští sympatizanti řídí mezinárodní tajné sítě (Al-Kajdá). Proto tyto obecné charakteristiky vedly ke konkrétnímu závěru - což odpovídá tomu, co říkají konspirační teoretikové - že mezinárodní síť Usámy Bin Ládina je zodpovědná za teroristické útoky na New York a Washington.

Tato deduktivní logika je dokonalá, ale postrádá základní empirický důkaz. Žádný z identifikovaných podezřelých se nevyznačuje ani základními charakteristikami blízkých spolupracovníků Usámy Bin Ládina nebo Talibánu či jiné islámské fundamentalistické skupiny.

Hlavní podezřelí se neřídili žádným ze základních přikázání islámských zákoníků - nemluvě o zahraničních praktikách Usámy Bin Ládina a Talibánu. Jak upozornila stanice BBC 22. září loňského roku, jeden z klíčových podezřelých Ziad Jarrahi "se rád příležitostně napil, rád se bavil, choval se společensky a nikdy nedal najevo nějaké protiamerické cítění". Ziadova rodina vlastní video, na kterém je podezřelý zachycen na svatbě svého bratrance v únoru loňského roku, jak tančí, pije a je oholen. Dřívější zprávy uvádějí, že další tři podezřelí se rádi opíjejí v jednom floridském baru.

Podle BBC "všech 19 podezřelých z únosu letadel identifikovaných FBI pocházelo z prostředí podobné Blízkému Východu. Byli členy malé střední třídy, kteří si mohou zaplatit lepší vzdělání v takových zemích jako je Německo a Spojené státy". Ziad si několik dní před útoky od své rodiny půjčil 2 tisíce dolarů, aby mohl zaplatit cestu. Podpora ze strany rodiny zde zjevně hraje důležitější roli než jakákoliv mezinárodní finanční síť Usámy Bin Ládina.

Tato fakta v každém ohledu odporují tomu, co říkají konspirační teoretikové. Za prvé, podezřelí nebyli praktikujícími muslimy, natož fundamentalisty. Rádi pili, tančili, stýkali se s osobami opačného pohlaví a chovali se velmi podobně jako lidé světské střední vrstvy všude na světě. Za druhé se jedná o vzdělané lidi střední vrstvy na rozdíl od teroristických následovníků Usámy Bin Ládina a členů jiných islámských skupin podporovaných Talibánem, kteří jsou chudí a napůl analfabeti. Jsou to skuteční věřící z malých měst nebo vesnic školení učiteli náboženství.

Za třetí, podezřelí tvoří jistý celek s lidmi, kteří získali vzdělání ve stejné geografické oblasti: sedm podezřelých studovalo v Hamburgu, většinou technické obory. Nebyli sesbíráni v uprchlických táborech ani vyučováni v náboženských školách fundamentalistickými učiteli.

Viděno do hloubky, profil klíčových podezřelých se nehodí na žádné spekulativní tvrzení konspiračních teoretiků, které má ospravedlnit válku proti "islámskému fundamentalismu", Bin Ládinovi, Al-Kajdě nebo talibánskému režimu v Afghánistánu.

Důkazy, které o teroristech máme, naznačují, že útočníci pravděpodobně tvořili nezávislou malou skupinu, jejíž úzce semknutí členové byly světsky orientovaní a vzdělaní lidé, kteří se zřejmě už delší dobu osobně znali. Členství se pravděpodobně omezovalo jen na lidi, kteří se dlouho znali, s velmi malými nebo žádnými vazbami na fundamentalistické nebo jiné teroristické skupiny. I když někteří teroristé mohou být nábožensky orientovaní, je mnohem pravděpodobnější, že pohnutkami jejich činů byly světské ideologické doktríny. Vybrané terče naznačují, že se mohlo jednat o rozhodnutí založené na politicko-ekonomické analýze ekonomických a vojenských center moci.

Je nanejvýš nepravděpodobné, že Talibán nebo Usáma Bin Ládin ze svých jeskyní v Afghánistánu naplánovali, řídili a vykonali tyto činy vzhledem k detailní přesnosti a koordinaci, kterých bylo ke spáchání činu zapotřebí. Je také velmi nepravděpodobné, že by takovou akci uskutečnily země jako Irák, Sýrie nebo Irán a zaměstnaly při ní podezřelé, protože tyto země jsou dokonale monitorovány tajnými službami Spojených států, Evropské unie a Mossadu.

Jestliže konspirační teorie tak jasně postrádá důkazy a alternativní teorie malé lokalizované autonomní skupiny je pravděpodobnější, proč tedy Washington chystá válku proti Afghánistánu a jiným národům v oblasti Perského zálivu a Středního Východu?

Pravděpodobnou hypotézou je, že Spojené státy ještě před teroristickými útoky plánovaly svržení talibánského režimu a nyní využívají útoky k ospravedlnění své politiky. Jeden vysoce postavený pákistánský funkcionář potvrdil, že již v srpnu 2001 mu jeden významný americký představitel sdělil, že Washington plánuje, že se zbaví Talibánu počátkem října 2001. Důvodem mělo být, že Talibán je platformou pro setkávání islámských vojenských představitelů, kteří nesouhlasí s americkou přítomností a vlivem v muslimském světě.

Jiná hypotéza říká, že mobilizace a úpravy potřebné pro válku Washingtonu a některým evropským zemím umožňují vyslání pozemních vojsk pro aktivní boj a následné zničení občanské opozice v pozemních bojích (Vietnamský syndrom).

Připuštění, že incident byl dílem malé autonomní skupiny světských intelektuálů bez podpory mezinárodní sítě nebo národa, by podkopalo vojenskou mobilizaci, politiku zastrašování i síly, které mají znovuupevnit moc Spojených států ve světě.

Konspirační teorie může sloužit k ospravedlnění násilných útoků na Irák, Sýrii a možná i Irán a Libyi, nebo jakoukoliv jinou zemi, která se postaví budování amerického impéria. Bushova doktrína, která říká, že "kdo není s námi, je proti nám" posiluje terorismus státu Izrael na okupovaných územích a ospravedlňuje represi severních antiglobalizačních uskupení, stejně tak jako masivní hnutí proti neoliberalismu na jihu.

Konspirační teorie staví svět mezi impérium Spojených států a terorismus. Rovněž zamlžuje skutečný konflikt mezi impériem v krizi a rostoucími opozičními hnutími ve společnosti.

Přeložila Miriam Čekalová

ZDROJ

                 
Obsah vydání       27. 9. 2002
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?
27. 9. 2002 Svatý Václave
27. 9. 2002 Bez zdůvodnění OSN bychom legitimizovali agresi
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou
27. 9. 2002 Británie se pokouší mírnit Ameriku, aby neprosazovala v OSN příliš agresivní rezoluci
27. 9. 2002 Britská zpráva o "důkazech" proti Iráku byla odmítnuta jako "propaganda"
27. 9. 2002 Zprávy z farnosti Svatý Albion
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem
26. 9. 2002 Nikým nezbadaný odchod Pavol  Fabian
27. 9. 2002 Odmítám washingtonskou konspirační teorii James  Petras

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2002 Odmítám washingtonskou konspirační teorii James  Petras
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"   
27. 9. 2002 Britská zpráva o "důkazech" proti Iráku byla odmítnuta jako "propaganda"   
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet   
26. 9. 2002 Al Gore ostře kritizoval George Bushe   
25. 9. 2002 Okamžitá reakce: kritiky britská vládní zpráva o Iráku nepřesvědčila   
17. 9. 2002 Irák prý "vpustí do země inspektory OSN"   
13. 9. 2002 Posluchači rozhlasu BBC protestovali proti "přehnanému" zpravodajství k výročí 11. září   
11. 9. 2002 Výzva Tisíciletí v Evropě unavené z válek Jaroslav  Pour
11. 9. 2002 Rok po 11. září - Spojenci se neshodnou   
9. 9. 2002 Při americké simulaci války proti Iráku Spojené státy prohrály   
3. 9. 2002 "Anonymní zpravodajští důstojníci nás všechny připravují na válku"   
27. 8. 2002 James Baker varuje před invazí do Iráku   
23. 8. 2002 USA: "Šéfové al Qaedy se skrývají v Iráku"   
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb