Týden Pesachu roku 5771

22. 4. 2011

Pesach (anglicky Passover) se nazývá osm dní (v diaspoře, ale sedm dní v Erec Jisra'el) trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v židovství slaví na památku vysvobození z Egypta a přechod rozestoupivšího se Rudého moře. Název Pesach (překročení) připomíná i to, že Bůh obešel, minul, "překročil" domovy Izraelitů, které byly označeny krví baránka, kduž zahubil egyptské prvorozené poslední z deseti egyptských ran (Ex. 12:23.27). Nekvašené chleby, které se požívají v týdnu pesach, macesy, symbolizují chvat při útěku z Egypta. Letošní Pesach se koná od 19. do 26. dubna 2011, čili 15. - 22. nisanu 5771 hebrejského kalendáře.

Pesach: Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň? BL

Vrchní zemský a pražský rabinát: malý průvodce na Pesach 5768 ZDE
The New York Times Passover resources ZDE
Chabad: Passover Magazine ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.4. 2011