Jsou česká uprchlická zařízení exteritoriálním územím Ruské federace?

21. 4. 2011 / Karel Dolejší

Redakce Britských listů obdržela zprávu, která - pokud by se potvrdila - vznáší vážné pochybnosti nad tím, od koho vlastně přijímá rozkazy Policie České republiky.

V prosinci 2010 Adam Akajev (čečenské národnosti, státní příslušnost Ruská federace) požádal podle informací od jeho právní zástupkyně opakovaně o politický azyl v Rakousku, ale byl s odkazem na dublinskou smlouvu v lednu 2011 nedobrovolně převezen do ČR, protože poprvé žádal o azyl v Rakousku již v r. 2005 s českým vízem. Tehdy byla jeho totožnost prokázána bez pochybností originály ruského vnitřního i zahraničního pasu, v databázi rakouské i české policie zůstaly jeho údaje včetně otisků prstů.

Nejenže se podle Akajevovy právní zástupkyně Policie ČR údajně nezabývala podrobněji originály dokumentů prokazujícími téměř desetiměsíční dobu strávenou p. Akajevem v RF mezi první a druhou žádostí o azyl, ale navíc se v březnu 2011 Policie ČR údajně obrátila se žádostí o ověření totožnosti k velvyslanectví RF v ČR, čímž podle ní došlo k vážnému porušení §19 zákona o azylu č.325/1999 Sb., k ohrožení bezpečnosti žadatele o azyl i jeho rodinných příslušníků žijících v Ruské federaci.

20. dubna navíc prý došlo i k tomu, že žadatel o azyl Adam Akajev byl v uprchlickém zařízení v Poštorné konfrontován s anonymním zástupcem Velvyslanectví Ruské federace v ČR. Ten mu měl tvrdit, že mu nese doklady, protože prý Akajev dobrovolně podal žádost o návrat do Ruské federace. Taková žádost však prý podle Akajevovy právní zástupkyně nikdy nebyla podána.

Podle téhož zdroje se Policie ČR v březnu 2011 obrátila na orgány Ruské federace se žádostí o ověření totožnosti Adama Akajeva, ačkoliv to zjevně vůbec nebylo třeba. Akajevova právní zástupkyně se domnívá, že tím došlo k vážnému porušení §19 zákona o azylu č.325/1999 Sb. a ohrožení bezpečnosti žadatele i jeho příbuzných. V minulosti se na několika místech v Evropě údajně zopakoval scénář, kdy po podobné "návštěvě" následovalo zabití žadatele.

Pokud se výšeuvedené informace potvrdí, je namístě se ptát, jak je to vlastně se suverenitou České republiky, jestliže její orgány se spíše než vlastním zákonům podřizují očekávání ruských úřadů usilujících o návrat veškerých čečenských uprchlíků, bez ohledu na to, co jim případně po návratu hrozí...

Dokonce i lidé obviňovaní ze závažných zločinů mají právo na nestranné uplatňování civilizovaných zákonných norem.

Jedinou věcí, z níž je Akajev prý viněn (nikoliv obviněn), je vyhýbání se vojenské službě v ruské armádě, tvrdí jeho právní zástupkyně.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.4. 2011