Důchodová, zdravotní a daňová "reforma" jsou hlavním důvodem pro generální stávku

21. 4. 2011 / Josef Mrázek

Sledujeme pokusy o udržení vlády, jejíž škodlivost je obrovská. Koalice jí chce umožnit, aby pokračovala v díle zkázy, protože jinak by spolčené strany přišly o své, teď již proti vůli občanů držené postavení. Je tedy skoro jisté, že generální stávka bude nutná. Potvrzuje to absolutní lhaní, že skoro všem škodící ničivá důchodová "reforma" má být hlavním úspěchem reformního úsilí. Napsal jsem o tom v článku "Jsme ohroženi, sněmovna je zprivatizovaná" (Britské listy 11.4.2011) a slíbil jsem, že napíšu i o zdravotnictví, které je neméně ohrožené. Nutnost zabránit devastaci veřejného zdravotnictví právem patří ke hlavním důvodům pro přípravu generální stávky.

O zdravotnictví se velmi intenzivně lhalo již v období ministra Julínka a jeho následovnic, za významného přispění mluvčího Cikrta a o všem rozhodujícího náměstka Šnajdra. Ministr Heger tento stav převzal, nenapravil a přišel s návrhy na rozšíření lživě zdůvodňovaných poplatků. Na lžích má být ve volné návaznosti na Julínka postavena celá "reforma zdravotnictví". Jinak než cestou lži Julínkovi hoši nemohli jít, protože chtěli výborné a hospodárně fungující české veřejné zdravotnictví ve všech směrech zprivatizovat a předělat podle not americké soukromé pojišťovny "Kaiser Permanente" na systém poskytující méně péče, ale dvakrát tak drahý. Nejnebezpečnější část projektu -- privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven a fakultních a ostatních největších nemocnic se podařilo při prvním náporu odvrátit, ale nešťastný výsledek dalších voleb umožnil, aby všechny nekalé záměry byly dále rozvíjeny a zčásti realizovány.

Je nutné zastavit útoky na veřejnoprávnost všeho, co ještě není ve zdravotnictví zprivatizováno a místo řečí o reformě je třeba se zaměřit na odstranění chyb a dodržování Ústavy a zákonů.

Z právních norem by ministr zdravotnictví měl především ctít Ústavu ČR včetně Listiny základních lidských práv a svobod a její kontext s Úmluvou o lidských právech a biomedicině a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Z těchto závazných dokumentů vyplývá, že každý občan má právo na patřičnou, tj. úplnou a kvalitní zdravotní péči, která se poskytuje bez požadavku přímého zaplacení, protože Ústava ČR předpokládá její uhrazení z fondů veřejného zdravotního pojištění. Stát není oprávněn omezovat úplnost patřičné péče a je povinen stanovit pojistné veřejného zdravotního pojištění zákonem tak, aby patřičná zdravotní péče o všechny občany mohla být poskytována, ovšem hospodárně a pod dohledem zákona a celá solidárně hrazena z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Tak to vyplývá z právních norem a výroků Ústavního soudu, který se jejich výkladem v minulosti zabýval. Ministr zdravotnictví by měl při plnění svého úkolu přijmout tento právní stav za východisko, důsledně na něm trvat a neuchylovat se k výmluvám, že Ústavu je zvykem porušovat. Jde o to uznat, že poskytovat se musí úplná a kvalitní zdravotní péče všem, a to ovšem není zbytečně nebo dokonce libovolně drahá péče. Standard musí zaručovat úplnost a kvalitu a ne ji omezovat. Z hrazení může být vyloučeno jen to, co není léčení ani prevence a dá se to na seznam, aby bylo ověřitelné, že to není léčení.

Musíme zamezit tomu, aby se místo odstraňování chyb v organizaci zdravotní péče a v úhradovém systému stále více usilovalo o zvyšování přímých plateb a poplatků placených nemocnými mimo solidaritu a proto v rozporu s Ústavou. Ze stejného důvodu musíme také odmítnout zavádění komerčního připojištění. To všechno by navíc vedlo ke zvýšení nákladů na zdravotní péči vlivem méně hospodárného individuálního obstarávání péče a kvůli placení zisku u všeho, co je řešeno komerčně.

Musíme konečně odmítnout lež, že spoluúčastí se musí bránit nadužívání zdravotní péče. V systému, kde na vysoce kvalitní a úplnou zdravotní péči o všechny občany stačilo při všech chybách kolem 7 % HDP, o nadužívání nelze vážně mluvit.

Na hospodárné obstarávání patřičné zdravotní péče se musí dimenzovat příjmy fondů zdravotního pojištění a nesmí se dělat podrazy, jako připravovat zvýšení DPH bez odpovídající kompenzace, například zvýšením pojistného placeného státem. Zvýšením dolní sazby DPH na 14 % by stát odebral ze zdravotnictví asi 5 miliard a po zvýšení na 17.5 % asi 9 miliard Kč ročně. To jen dále doplňuje významné argumenty proti zvyšování dolní sazby DPH.

Veřejné zdravotnictví v podobě, na kterou jsme byli zvyklí, bylo významnou oporou pro všechny občany. Solidaritu při hrazení zdravotní péče potřebují nejvíce sociálně slabí nemocní a rodiny s dětmi a důchodci, ale v nouzi se může ocitnout každý občan.

Veřejné zdravotnictví bylo právem naší chloubou a hodně z jeho podstaty se ještě dá zachránit. Nesmíme si to dát vzít.

Ing. Josef Mrázek CSc.,

vicepresident Svazu pacientů ČR

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.4. 2011