Zlín odmítl rozbití Občanského fóra

25. 4. 2011 / Miloslav Štěrba

V souvislosti s 20. výročím vzniku ODS stojí za povšimnutí, že v našem okrese nemělo ustavení pravicové strany zelenou, jak by se mohlo zdát z následujícího vývoje politického dění.

Rada Koordinačního centra OF Zlín posoudila před olomouckým jednáním OF ve dnech 8. a 9. prosince 1990 aktuální stav v hnutí, zejména "s ohledem na ekonomickou reformu" v jejíž realizaci viděla "rozhodující integrační motiv další budoucnosti OF, s tím, že současná doba ještě nedospěla k nutnosti a účelnosti rozdělení OF na polaritně orientované politické strany." Doporučila proto "zůstat ještě u charakteru OF jako hnutí občanské iniciativy, až do příštích voleb".

Zástupci Občanského fóra z jednotlivých sdružení v okrese na svém sněmu konaném ve Zlíně dne 4. prosince 1990 hlasovali většinově pro zachování OF jako hnutí ( 62 : 29 hlasům ).

Měli k tomu své důvody, mezi něž patřila především nutnost setrvat na volebním programu, se kterým šlo OF na podzim do parlamentních a komunálních voleb.

Se stanoviskem OF okresu Zlín jsem seznámil účastníky celostátního setkání manažerů a politických představitelů OF v Olomouci ve dnech 8.- 9. prosince.( Podobný názor však kromě nás mělo pouze jedno okresní OF. Ale i tak jsme předsedajícího předsedu OF Václava Klause nemile překvapili.)

Vstupní referát předsedy zpochybnil životnost OF, uvedl mimo jiné, že "podobná hnutí jako je OF nemají v Evropě tradici, neodpovídají evropské politické kultuře a varoval před tzv. třetí cestou v politice". Požadoval ustavení politické strany "vpravo od pomyslného středu politického spektra".

V diskuzi se projevily obavy z pravicového zaměření strany v blízkém období sociálních těžkostí (J.Dienstbier, Z.Jičínský), ale i obavy o pozice poslanců, kteří vzešli ze širokého programu OF.

Pro lednový sněm připravili účastníci většinové návrhy pro novou organizační strukturu OF. Poměrem hlasů 171 ku 14 při 10 zdržení se navrhli vytvořit z Občanského fóra politickou stranu.

Sněm OF konaný ve dnech 12.-13.ledna rozhodl s konečnou platností -- 126 ze 175 - o proměně Občanského fóra ve stranu s tím, že k 30. dubnu 1991 ztratí platnost okresní a městské orgány. Poslanci zvolení za OF Zlín nicméně přivítali rozhodnutí sněmu, kterým se umožňovalo používat značku OF a název OF až do skončení platnosti jejich mandátů. Vyjádřili ochotu společně naplňovat volební program, ať už budou patřit k Občanské demokratické straně nebo k příznivcům tzv. Občanského hnutí.

Koordinační centrum OF ve Zlíně respektovalo závěry sněmu. Uvažovalo se o svolání okresního sněmu, který měl ukončit existenci OF ve Zlíně. Členové Rady OF Zlín Hořčica, Kašpárek, Krupička, Procházková a Sokol se přihlásili k ODS, Dudík, Hozová, Lapčíková a Štěrba k OH. Přípravný výbor OH pak posílili Ivan Kalina, Jiří Novotný a ing.arch.Zdeněk Přibyl. Rozpadlé OF však nenašlo vnitřní sílu ke svolání okresního sněmu. Obě části už bývalého OF se ideově, ale i programově značně lišily. Daleko významněji zastoupené ve vládě OH svolalo na 14. a 15. březen sněm OH v Praze, ODS byla ustavena dne 20. dubna 1991 v Olomouci.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.4. 2011