Šéf OSN se dozvěděl, jak se bude lišit zahraniční politika ČSSD od dnešní vlády

22. 4. 2011 / Jan Kavan

< Jan Kavan, Bohuslav Sobotka a Pan Ki Moon. Foto Právo, Dorian Hanuš.

Na závěr pobytu generálního tajemníka OSN v Praze se v neděli 17.4.v 10 hod v hotelu Hilton sešel Pan Ki-mun s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, kterého doprovázel bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Pan Ki-muna doprovázeli ředitel jeho kabinetu Vijay Nambiar a Ján Kubiš, bývalý slovenský ministr zahraničí, který je dnes výkonným tajemníkem Ekonomické komise OSN pro Evropu.

Generální tajemník OSN si již před schůzkou byl vědom, že politika největší české opoziční strany odpovídá politice OSN, a to od přístupu ke klimatickým změnám až po úsilí o mírové řešení světových konfliktů včetně globálního odzbrojení. Bohuslav Sobotka zdůraznil podporu jeho strany pro OSN jako garanta mezinárodního práva i jako organizaci, která důsledně hájí univerzální lidská a občanská práva po celém světě. Předseda ČSSD výslovně podtrhl, že role OSN při poskytování humanitární pomoci či ochraně lidských životů je nezastupitelná. Bohuslav Sobotka se soustředil především na vysvětlení rozdílů v pojetí zahraniční politiky dnešní české vlády a pojetím, které bude chtít prosazovat ČSSD, pokud vyhraje příští parlamentní volby.

Stínový premiér Sobotka se jednoznačně přihlásil ke společné aktivní zahraniční politice Evropské unie a především k dalšímu prohloubení evropského integračního procesu. Vláda vedená ČSSD se bude snažit zvýšit vliv České republiky v Evropské unii a tak posunout ČR z dnešního okraje EU do jejího středu. Pan Ki-mun tento postoj ocenil a zdůraznil, že pro OSN je Evropská unie významným partnerem, který účinně pomáhá OSN v mnoha oblastech. V současné době obě organizace sdílejí stejný přístup ke Střednímu Východu a ke konfliktům v arabských zemích a především vůči Libyi.

Oba politici se shodli na nutnosti přísně dodržovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN č.1753 o zajištění bezletové zóny nad Libyí, a na nutnosti chránit libyjské civilisty, aniž by došlo k použití pozemních vojsk či snaze si silou vynutit změnu režimu. Libyjci musí dostat svobodu se sami rozhodnout jakou formu společnosti a vlády si přejí. Pan Ki-mun v této souvislosti poznamenal, že tato svoboda nebyla k dispozici občanům v mnoha arabských státech po několik desetiletí. Pan Ki-mun rovněž ocenil, že případná vláda vedená B.Sobotkou bude prosazovat zcela vyvážený postoj ke všem zemím v regionu Středního Východu a proto by mohla -- zvláště v rámci EU -- účinněji pomoci vyřešit mírovým způsobem izraelsko-palestinský konflikt, což by vedlo k tzv.dvoustátnímu řešení, tedy vytvoření samostatné, demokratické a životaschopné Palestiny zhruba v jejích hranicích z roku 1967, která by žila v míru vedle plně zabezpečeného Izraele. Současná česká vláda se liší od většiny členských států EU svou bezvýhradnou podporou Izraele včetně budování osad na okupovaném území, což Pan Ki-mun odsoudil a vyjádřil naději, že česká vláda bude jednou schopna pomáhat prosazovat politiku OSN v arabských zemích.

Na závěr téměř hodinové schůzky generální tajemník OSN popřál Bohuslavu Sobotkovi i ČSSD mnoho úspěchů a vyjádřil radost nad ujištěním, že případná vláda vedená sociálními demokraty bude spolehlivým partnerem OSN v jeho úsilí pracovat pro svět bez válek, represí a hladu, v němž bude respektována lidská důstojnost, občanská práva a demokratické metody vládnutí.

Zahraniční politika ČSSD se od zahraniční politiky Nečasovy vlády liší v řadě dalších aspektů, od nesouhlasu se zavíráním ambasád v Africe či Latinské Americe, což povede k nesrovnatelně větším ekonomickým ztrátám než se těmito škrty ušetří, přes aktivní podporu ekonomické diplomacie, zvláště českého exportu, či nesouhlasu s uznáním nezávislosti Kosova až k univerzální podpoře lidských práv, tj.bez ohledu na to zda k jejich porušování dochází v zemi podporované našimi spojenci či nikoliv.ČSSD samozřejmě také podporuje i aktivní rozvojovou politiku (neměli bychom přitom zapomínat na státy, kde řadu čelných postavení stále zastávají absolventi českých a moravských vysokých škol) či vyváženou nekonfrontační politiku vůči Rusku.

Generální tajemník OSN navštívil Českou republiku poprvé po 12 letech. Naposledy tu byl Kofi Annan. Nevšiml jsem si, že by v programu návštěv kteréhokoli generálního tajemníka OSN nějak častěji figurovaly schůzky s představiteli opozice. Do jisté míry je to pochopitelné, neboť OSN funguje striktně jako mezinárodní mezivládní organizace. Jejími členy jsou státy zastupované vládami. V Praze se Pan Ki-mun sešel s prezidentem Václavem Klausem, ministrem zahraničí i s předsedy obou komor Parlamentu ČR. Pouze předseda vlády Petr Nečas díky vládní krizi schůzku se šéfem OSN i tiskovou konferenci zrušil. O to důležitější byla schůzka s Bohuslavem Sobotkou i když ani k ní nemuselo dojít. Pan Ki-munovi jsem jí navrhl při naší únorové schůzce v jeho newyorské kanceláři, kam jsem byl pozván jako místopředseda Výboru předsedů Valného shromáždění OSN, spolu s předsedou tohoto Výboru Julianem Huntem. Řešili jsme problémy kolem statutu Výboru, který by měl fungovat jako poradní orgán jak předsedy VS OSN, tak i generálního tajemníka OSN. Při té příležitosti jsem informoval Pan Ki-muna, že mi MZV ČR odmítlo zaplatit letenku do USA (prý kvůli úsporám), kterou mi následně zakoupila ČSSD díky právě Bohuslavu Sobotkovi a poslanci Janu Hamáčkovi. Pan Ki-mun reagoval ochotou se s předsedou Sobotkou sejít a poděkovat mu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.4. 2011