Je přece čas ztišení

22. 4. 2011 / Jan Paul

Když jsem na Zelený čtvrtek dostal od Delicie Nerkové dárkem její básnickou sbírku Pod fíkovníkem, řekl jsem si, že nebudu psát velikonoční monitor, jak jsem původně zamýšlel. Je přece čas ztišení, před tím velikým dnem všech dnů, a protože mě básně této autorky zasahují, rozhodl jsem se alespoň o jednu podělit. Mám rád poezii prostou, ba téměř všední, nenápadnou, skoro bych řekl obyčejnou, psanou bez úmyslu, očekávání, jaksi jenom tak, pro ten tichý, pokorný pocit sounáležitosti se vším. Mám rád poezii o člověku, a v básních Delicie Nerkové člověka nacházím.

Neurčitě

Nějaký Někdo
hledal lásku

Nějaký Někdo
přišel pod mou střechu

Zůstala po něm
opuštěná židle
nedojedený chléb
a zmuchlaný polštář

Na uprázdněném kříži
znovu umírá
Syn člověka

Popiska k ilustraci :

Jan Paul, Ježíš na kříži, detail oltářního obrazu, 2010, malba prsty

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.4. 2011