Štěpán Kotrba nechápe princip nezávislosti

9. 4. 2011 / Jan Čulík

Není zrovna raketovou vědou, že jaderný fyzik, který se živí výzkumem jaderné energie, nebude nikdy prosazovat rušení jaderných elektráren. Od člověka, který je na existenci určitého oboru závislý nemůžeme nikdy čekat objektivní úsudek. Můžeme - a to činíme, vzít v potaz jeho odborné informace, ale konečný úsudek o daném jevu může učinit jen ten, kdo na něm není existenčně závislý.

Úplně stejné je to s případnou další existencí středo a východoevropských studií na britských univerzitách, například na univerzitě v Glasgow.

Obdobně jako pan Wagner o jaderné fyzice, i Jan Čulík může poskytnout rozsáhlé informace o středo a východoevropských studiích v Británii i o tom, jakou hrají kulturní, ekonomickou a strategickou roli v západní Evropě.

Rozhodnutí o tom, zda jsou středo a východoevropská studia v západní Evropě důležitá či zbytečná, však nemůže dělat Čulík, protože je na jejich existenci - podobně jako pan Wagner na existenci jaderných elektráren - osobně angažován. Čulík jako Wagner může pouze shromáždit veškeré odborné informace - ale politické či ekologické rozhodnutí musejí činit nezávislé osoby.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.4. 2011