Mediální pravěk:

"Vždyť média přenášejí to, co politici řeknou"

7. 4. 2011 / Bohumil Kartous

Hostem pořadu ČT Hyde park (neotřelý název, viďte) byl ve středu 6. 4. předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Rychetský se již před pořadem vyjádřil velmi kriticky a nebývale ostře o úrovni české politiky, když ji označil za zdegenerovanou. V pořadu pak svou kritiku rozvedl na zcela konkrétních příkladech, kdy zmiňoval zejména zvyšující se mezigenerační propast a na ztrácející se solidaritu vůbec. Zmínil také velmi podstatnou -- a negativní - úlohu médií v tomto trendu, načež mu moderátor odvětil "ale vždyť média přenášejí to, co politici řeknou".

V rámci diskutovaného tématu v televizním pořadu taková věta pochopitelně zanikne, vytvoří jen dějovou výplň, ale její význam je zcela zásadní. Lze na ní totiž ukázat, že českou společnost ovládá vysoká míra mediální negramotnosti, která neumožňuje pochopit často zcela zásadní principy médií a jejich vlivu na vytváření individuálních názorů i obecného mínění.

Představa, že média jsou čistým zprostředkovatelem politického (nebo jakéhokoliv jiného) světa je nejen nepravdivá, ale velmi nebezpečná. Vytváří totiž zcela zkreslenou představu a vyvolává v lidech -- mediálních konzumentech -- falešný dojem, že mediální obsahy lze převzít v jejich celku a stavět z nich vlastní názory. Vznikly celé humanitně vědní školy, které se zabývají rozkrýváním mediálních obsahů a složitosti jejich vzniku, jmenuju za všechny třeba jen kritickou diskurzivní analýzu.

Možná o tom lidé v médiích nic nevědí, protože většinu odborných publikací zatím nikdo nepřeložil do češtiny. Nechci nikoho podceňovat, ale skutečnost je taková, že i vysokoškolsky vzdělaní lidé v ČR zcela běžně podléhají jak konkrétním mediálním nesmyslům, tak zejména specifickému společenskému milieu, které média vytvářejí. Než tedy dojde ke zvýšení obecné mediální gramotnosti (zejména na straně médií samotných), což je běh na dlouhou trať, navrhuju použít model cigaretových krabiček a informovat konzumenta seznamem varovných upozornění:

Pozor, média mohou vážně manipulovat skutečností.

Mediální obsah může poškozovat vaše uvažování.

Nadměrná nekritická konzumace vyvolává nezvratné degenerativní změny.

Nevystavujte závadným mediálním obsahům vaše okolí.

Média mohou vážně narušit mentální rozvoj dětí.

Mediální masáž snižuje intelektuální plodnost.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.4. 2011