POZVÁNKA:

Co by mohlo nahradit kapitalismus?

8. 4. 2011

Masarykova demokratická akademie, pobočka v Brně Vás zve na besedu s diskusí, kterou pořádá s finanční podporou Statutárního města Brna v úterý 12. 4. 2011 v 16 hodin ve velkém sále ÚMČ Brno -- střed, Dominikánská č. 2 (v nádvoří radnice vlevo)

Co by mohlo nahradit kapitalismus?

Alternativní modely uspořádání společnosti

Přednášející se budou věnovat popisu vizí a modelů uspořádání společnosti hledajících východiska z neustále se prohlubujících celosvětových krizí. Jde o snahu ukázat, že jiný svět po éře kapitalismu je možný. Jde o vyústění historických zkušeností do alternativního levicového programu, o jehož realizaci by měla usilovat levice po přesvědčivém vítězství v demokratických volbách. Jak dál s představenými návrhy a jak aktuálně řešit vznikající problémy bude součástí širší diskuse.

PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., ředitel Centra globálních studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy, člen týmu Social Watch a místopředseda představenstva MDA,

PhDr. Jaroslav Šabata, vysokoškolský učitel, psycholog, filosof, politolog a

PhDr. Milan Valach, Ph.D., Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra občanské výchovy

www.masarykovaakademie.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.4. 2011