Mladá generace liberálů v Německu na vzestupu?

8. 4. 2011 / Kay Čejka

Philipp Rösler v úterý oznámil svou kanidaturu na předsedu německé liberální Svobodné demokratické strany FDP. Volby se budou konat v polovině května na spolkovém sjezdu strany. Mnoha novináři a analytiky předpovídaný mocenský boj uvnitř strany se ale nekonal.

Sám Rösler zůstává na své dosavadní pozici spolkového ministra zdravotnictví. Spolkový ministr průmyslu Rainer Brüderle a předsedkyně FDP v Bádensku-Württembersku a předsedkyně parlamentní frakce Birgit Homburgerová pokračují na svých místech.

Ještě v pondělí to vypadalo, že právě tito dva politici staré gardy liberálů budou muset při nástupu Röslera odejít. Jejich nynější setrvání ve funkci vysvětluje generální tajemník strany, Christian Lindner, potřebou „zdravého mixu“ mezi novými, mladými liberály a kompetentními představiteli starší generace. Spíš se nepočítalo s jejich vehementním odporem a s tím, že je část stranických kolegů, hlavně z jižní spolkové země Bádensko-Württembersko, podrží. To Röslera pravděpodobně zaskočilo a jistě moc nepotěšilo. Viděl se již na ministerstvu průmyslu, které je mnohem příjemnějším místem pro mladého politika na vzestupu. Nemusel by prosazovat tak nepopulární věci jako jsou například příplatky do zdravotního systému či vyšší ceny za léky.

Dosavadní generální tajemník odstupujícího Guida Westerwelleho, Christian Lindner, má podle Röslera svou funkci plnit i za jeho předsednictví. Jediný člen mladé trojice Rösler, Lindner, Bahr, z celého vnitrostranického převratu moc nezískal. Poslední jmenovaný, Daniel Bahr, nynější generální tajemník Philippa Röslera na ministerstvu zdravotnictví, měl nastoupit jako nový ministr tohoto resortu, kdyby jeho šéf nahradil Rainera Brüderleho na ministerstvu průmyslu. Tato vyměna se ale konat nebude a tak zůstává, alespoň na spolkových ministerstvech vše při starém.

Bahr se však nechal slyšet, že chce na podzim kandidovat na post předsedy strany v Bádensku-Württembersku místo Birgit Homburgerové, která v minulosti musela čelit ostré vnitrostranické kritice za špatné volební výsledky strany v její spolkové zemi.

Rösler, který tradičně s postem předsedy strany také převezme titul vicekancléře, v úterý také prohlásil, že je zapotřebí nového stylu vedení, znovuzískání důvěryhodnosti a opětovné soustředění se na základní hodnoty německých liberálů jako jsou občanská práva, sociálně spravedlný tržní systém, vzdělávání a společenský liberalismus. Rösler těchto cílů chce dosáhnout "soudržností uvnitř strany a širším rozestavěním jejich členů". . Toto tvrzení je ale spíše kamufláží přílišné váhavosti při usilování o stranické předsednictví a výměnu stranických špiček.

Důvodem pro pouze částečný úspěch mladé trojice je především Rainer Brüderle. Tento ostřílený politik z Falcka strávil celá desetiletí na stranických sjezdech a ví, jak se sestavují silné většiny a jak se jejich sestavení zabraňuje. Pro něho jsou tři mladí a ambiciózní kolegové s Philippem Röslerem v čele pouhými školáky, které se toho mají ještě hodně co učit. A tak nový předseda strany nastupuje do své vysněné funkce v podstatě jako poražený.

Opravdu se „mladíci“ zalekli vlastní kuráže a nechtěli riskovat střety hlavně s průmyslovo-liberálním křídlem z jihozápadu republiky? Nebo je toto nekonfliktní jednání součástí dlouhodobější strategie?

Jestli tomu tak je a hlavně jestli Philipp Rösler v čele FDP dokáže uskutečnit slibované tématické a stylové změny, nebo si vzal příliš velké sousto, to ukáže teprve čas.

Autor je studentem 2.ročníku VOŠ CR. Článek je psán v rámci odborné praxe z mediální komunikace, kterou autor provádí v Britských listech.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.4. 2011