Řidičák místo lyžařského kurzu

1. 4. 2011 / Bohumil Kartous

Viděl jsem televizní reportáž o autoškolách. Dvacet osm hodin je údajně jako minimum pro absolvování povinné přípravy nedostatečné. Někteří řidiči se během přípravy na složení zkoušek nedostanou na dálnice, do hustého městského provozu nebo na jiné komunikace, po nichž budou jako držitelé řidičského oprávnění jezdit.

To jsou všechno určitě oprávněné námitky. Někteří řidiči skutečně vyjíždějí a v podstatě bez jakékoliv přípravy musejí řešit situace, s nimiž se neměli možnost setkat. Pochopitelně, že je často řeší špatně, což může mít velmi tragické následky.

Počty mrtvých a zraněných ze silnic plní média a diskuse nad tím, jak je situace neudržitelná. Významně se upozorňuje na to, že velké procento nehod mají na svědomí nezkušení řidiči. Většinou to skončí represivním opatřením, jehož účinnost je jak vidno zcela nulová. Na druhou stranu, dovednost řídit auto je v současné společnosti téměř nepostradatelná. Je to reziduum doby, skutečnost, kterou nejvíce pocítí každý, kdo řidičem ze zákona není. Automobilová doprava je klíčovým komunikačním prostředkem, bez ní by se v současnosti zhroutila ekonomika. Možnost řídit auto je ekonomicky zcela jednoznačně předností (součástí každého CV), tudíž zpřístupnění této dovednosti co nejširšímu počtu lidí by mělo mít pozitivní ekonomický efekt.

Je zajímavé, že to ještě nikoho nenapadlo. Podle všech uvedených znaků se jedná o prioritní celospolečenský problém, ovšem jeho řešení mizí ve zdlouhavých diskusích a v neefektivním (středověkém) uvažování. Je-li něco tak celospolečensky důležitého a palčivého zároveň, jako je dovednost řízení auta a chování na silnici, proč se to nestane součástí veřejně a široce dostupného vzdělání? Zajímavý příklad: z Finska pochází spousta vynikajících pilotů rallye, F1 a dalších automobilových soutěží. Je tam možné získat řidičák v 15 letech. Vím velmi dobře, že naučit se řídit auto v dřívějším věku (děkuji tátovi:) je k nezaplacení. Proč tedy není řízení auta součástí středoškolské výuky? Vzdělávací síť autoškol existuje, proč stát nezajistí, aby středoškoláci mohli projít potřebnou průpravou? Určitě by to bylo užitečnější než lyžařský kurz. Média by se pak mohla věnovat tématům, která jsou daleko hůře řešitelná ...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 1.4. 2011